Wat doet een mantelzorger?

Niet iedereen kent mantelzorg. Maar, veel kans dat er in jouw omgeving iemand mantelzorger is of dat je het zelf bent zonder dat je het weet. Zorg jij voor iemand anders? Net als de persoon voor wie je zorgt, zit je misschien met heel wat vragen. Wij geven samen met onze partner Steunpunt Mantelzorg antwoorden of gaan mee op zoek.

In deze blog lees je meer over mantelzorg en waar i-mens kan ondersteunen:

Wat is mantelzorg?

Niet iedereen kent mantelzorg. Maar, veel kans dat er in jouw omgeving iemand mantelzorger is zonder dat je het weet.

Mantelzorg is regelmatig zorgen voor iemand uit je omgeving. Die persoon heeft ondersteuning nodig omwille van ouderdom, ziekte, handicap, psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek.

Mensen worden om heel veel redenen mantelzorger:

  • partner krijgt dementie;
  • ouders worden ouder en hulpbehoevend;
  • kanker;
  • psychische problematieken;
  • niet-aangeboren hersenletsel (ongeval, ziekte…);
  • zoon of dochter wordt geboren met een handicap;

Wat doet een mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt op regelmatige basis voor een hulpbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving. Dat kan gaan van wekelijkse boodschappen doen tot zorg en ondersteuning verlenen aan hun partner, kind, ouder, vriend of buur.

Voorbeelden

Zoals Yvan. Hij werkt halftijds om te kunnen zorgen voor zijn vrouw. Hij doet de boodschappen, kookt alle maaltijden, regelt de administratie … “Je leven verandert en je moet daarmee leren omgaan. Je moet je aanpassen en je leven herinrichten, zowel voor de persoon die zorg nodig heeft als de mantelzorger.”

Mantelzorgers runnen vaak niet alleen hun eigenhuishouden, maar ook dat van de persoon die ondersteuning nodig heeft. Ook Magda ondersteunt het reilen en zeilen bij haar mama van 90 jaar.

Mantelzorg kan veel energie vragen en je kijk op de wereld veranderen. Het zoontje van Faye en Bjorn heeft een niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met het syndroom van West. Hij heeft continue zorg nodig. "We zijn mantelzorger, kinesist, verpleegkundige, administratief medewerker maar ook advocaat.” Maar ondanks alles, zoeken ze altijd het positieve in Flynn zijn situatie.

Heb ik recht op een mantelzorgvergoeding?

Als mantelzorger of zorgvrager kan je in aanmerking komen voor een vergoeding of premie. Die kan je aanvragen bij de gemeente of via de zorgkas.

Meer info vind je op www.steunpuntmantelzorg.be/heb-ik-recht-op-een-mantelzorgpremie

Kan ik erkenning voor mantelzorg aanvragen?

Draag je zorg voor een familielid, partner, buur of kennis? Sinds 1 september 2020 kan je als mantelzorger een erkenningsattest aanvragen bij je ziekenfonds. Dat staat ook bekend als het mantelzorgattest of het mantelzorgstatuut. Er bestaan 2 types erkenningen:

  1. een algemeen statuut zonder sociaal voordeel;
  2. een statuut met sociale voordelen (zoals mantelzorgverlof).

Meer info over de voorwaarden en aanvraagprocedure vind je op www.steunpuntmantelzorg.be/kan-ik-een-attest-of-statuut-aanvragen

Kan ik mantelzorg aanvragen?

Mantelzorger ben je of word je. Je rolt in de zorgsituatie, zonder dat je dat per se wilt. Je kan dus geen mantelzorg aanvragen. Als mantelzorger heb je altijd een bepaalde relatie met de zorgvrager. Je bent diens moeder, partner, kind, beste vriend, zoon … Er is dus een band tussen de 2 voor nodig.

Waarbij kan i-mens helpen?

Als mantelzorger heb je soms ook even nood aan een adempauze. Probeer daarom de zorg te delen. Vraag hulp aan familieleden, buren, vrienden, professionele zorgverleners om de zorg te verlichten voor jou als mantelzorger. Wil je goed voor iemand zorgen, zorg dan ook goed voor jezelf.

Oplossingen voor de zorgvrager

Je kan ook op zoek naar andere oplossingen voor de zorgvrager. Ongeacht zijn of haar zorgbehoefte of leeftijd. Dankzij de hulp van bijvoorbeeld oppashulp door vrijwilligers kan je als mantelzorger wat tijd nemen voor jezelf. Dag- en nachtoppassers kunnen een mooie aanvulling zijn op de vaak al aanwezige professionele hulpverlening of mantelzorg. Ze kunnen ervoor zorgen dat iemand langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Mantelzorger Magda kan rekenen op de hulp van thuisverpleegkundigen. “Die zorgen heel goed mee voor mama. Ze helpen haar bij het wassen en met de medische verzorging, want mama is diabeet en sukkelt met haar nieren. Daarnaast helpt een poetshulp mij met de huishoudelijke taken.”

Ook de dochter van Elsa (90) doet beroep op extra hulp voor haar mama. Verzorgende Rebecca is haar redder in nood. Twee keer in de week gaat ze bij Elsa langs om te helpen waar nodig. Zij neemt een paar zorgtaken over, zodat Elsa’s kinderen meer tijd hebben voor hun eigen gezin en privéleven.

Rebecca: “Mantelzorgers beseffen vaak niet hoe ver mijn hulp gaat. Ook voor een bezoek aan de apotheker of supermarkt kunnen ze me altijd inschakelen. Dat is voor mij een kleintje, maar voor hen een grote tijdsbesparing."

Waarvoor kan ik bij Steunpunt Mantelzorg terecht?

Mantelzorgers zijn onze partners in de zorg. De samenwerking tussen mantelzorgers, onze medewerkers en vrijwilligers is erg belangrijk voor de persoon die zorg nodig heeft. We hechten dan ook veel belang aan onze partnerorganisatie Steunpunt Mantelzorg. Deze mantelzorgvereniging biedt ondersteuning en informatie voor mantelzorgers.

Steunpunt Mantelzorg is een steunpilaar voor iedereen die zorg opneemt voor iemand anders. Ze richten zich tot alle mantelzorgers en staan voor meer aandacht naar mantelzorger als mens. Ze behartigen bovendien de belangen van mantelzorgers en zorgvragers, via opinie, overleg met overheidsinstanties en samenwerking met onderzoekers en de academische wereld.

Meer info:
www.steunpuntmantelzorg.be
info@steunpuntmantelzorg.be
078 77 77 97
Facebook en Instagram: steunpuntmantelzorg.be

Nood aan ademruimte als mantelzorger?

Dat begrijpen we volledig. Onze medewerkers kunnen de zorg voor jou als mantelzorger verlichten. Ongeacht de zorgbehoefte of leeftijd, wij zijn er voor jou.

Ons aanbod

Aanvullende diensten

Ook interessant