Zorg 2.0 is hybride zorg

Naar aanleiding van ons eenjarig bestaan, mochten we op woensdag 10 maart minister Frank Vandenbroucke ontvangen voor een werkbezoek op het hoofdkantoor van i-mens in Zwijnaarde. Het is echt een hart onder de riem dat de minister tijd nam om te luisteren naar de ervaringen en aandachtspunten uit het werkveld.

Aan de hand van concrete voorbeelden, bespraken we onder meer volgende thema’s: diabeteseducatie, structurele verankering van nachtzorgrondes, projecten als onco@home voor behandelingen in thuiszorgsituatie, actualisering van de taakafspraken tussen thuisverpleegkundigen en verpleegkundige verzorgenden, telemonitoring en nomenclatuur, en de specifieke situatie van een zorgcentrale en de ziekenhuisfinanciering die haaks staat op zorg op afstand.

Daarnaast stelden we Vandenbroucke ook het telemonitoringproject Covid-19-Aalst voor. De minister nam zelf de rol op van zorgcentrale operator en hoorde hoe COVID-19-patiënten via telemonitoring veilig van thuis kunnen worden opgevolgd. Het just-in-time principe, zowel naar het ziekenhuis als naar huis, is een belangrijk onderdeel van het hybride zorgmodel waarin wij sterk geloven. Een systeem dat voor ons is wat de Zorg 2.0 moet zijn: een goede samenwerking tussen zorg op afstand en zorg aan bed en tussen alle betrokken partners in de zorg.

De minister onderstreepte dat de verhalen en aandachtspunten die we meegaven zeer leerrijk waren. Tijdens deze pandemie luistert hij en zijn collega's wel naar meerdere experts, en op 10 maart luisterde hij naar experts in de thuiszorg.


Lees het volledig persbericht.
Lees ook het gezamenlijke persbericht over het telemonitoringproject Covid_19-Aalst.

Meer info:
Veerle De Gryse
veerle.degryse@i-mens.be
0477 63 94 02

Besmet met Covid? Laat je telemonitoren
covidcare@home – pilootproject telemonitoring goedgekeurd

Het RIZIV keurde op 25 januari 2021 het proefprojecten covidcare@home goed. Een telemonitoring project dat COVID-19-patiënten toelaat om zich thuis te laten opvolgen. Het is een belangrijke stap om de meerwaarde van zorg op afstand duidelijk te maken.
Het goedgekeurde project is een samenwerking tussen onder meer ontwikkelaar Byteflies, de zorgcentrale Z-plus en partners in de ziekenhuis- en thuiszorgsector.

Lees het volledige persbericht.
Meer informatie over de deelnemers aan het project vind je in het gezamenlijk persbericht.

Aanmoedigingspremie terecht ook voor de thuisverpleging - 26.11.2020

“Wij zijn maar wat blij dat de federale regering, op vraag van minister Vandenbroucke, het akkoord tussen de sociale partners wil goedkeuren om ook de collega’s van de thuisverpleging de verdiende waardering en een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto te geven.” i-mens en het Wit-Gele Kruis zien dit als het langverwachte hart onder de riem.

Lees hier het volledige persbericht.

Campagne “Zorgende handen zijn propere handen!” - 10.11.2020

i-mens regio Zuid lanceert in november samen met Zorggezind, de koepelorganisatie voor diensten gezinszorg, de campagne “Zorgende handen zijn propere handen!”. Een strenge toepassing van handhygiëne is cruciaal om goede en veilige zorg te kunnen geven.

Lees hier het volledige persbericht.

i-mens wil een-tweetjes tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg - 29.10.2020

De tweede golf van het coronavirus slaat nog harder toe dan de eerste. Zeker ook in de thuiszorg. Daarom roept i-mens alle actoren en organisaties van de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleging, gezinszorg, …) en tweedelijnszorg (ziekenhuizen, specialisten, …) op tot een doorgedreven samenwerking.

Lees hier het volledige persbericht.

Opiniestuk: Dienstencheques en ethiek - 07.07.2020

Het Vlaams Parlement keurde op 8 juli 2020 een resolutie goed om een verdere toekomst van de dienstenchequesector mogelijk te maken. Deze breed gedragen resolutie maakt dat er eindelijk en ten gronde een discussie kan plaatsvinden over de dienstenchequesector. Daar zijn we als een van de grootste thuiszorgorganisaties in Vlaanderen zeer tevreden mee. Want de bevoegde ministers dienen op deze manier ook het systeem van de dienstencheques in de zorg te herzien.

Maar we plaatsen toch ook graag een aantal zaken in herinnering: waarom kwam er het systeem er, wat hebben we geleerd en vooral welke ethische keuze kunnen we willen we maken ook in dit stukje zorg.

Lees het volledige opiniestuk.

i-mens
Heldenbos- 20.05.2020

Er komt een i-mens Heldenbos. Dankzij onze partners en sympathisanten zullen wij bomen planten voor onze 14 000 medewerkers en vrijwilligers.

Lees het volledige persbericht.

Koninklijke interesse voor de thuiszorg - 30.04.2020

Op initiatief van het koninklijke hof had i-mens de eer en het genoegen om een digitaal gesprek te hebben met koning Filip. Koning Filip koos i-mens om mee te praten over hoe de zorg, en in het bijzonder de thuiszorg, de corona-crisis ervaart. Niet alleen bij haar personeelsleden en haar klanten, maar ook in de manier van werken en hoe de dienstverleningen kan worden verdergezet.

Lees het volledige persbericht.

Phil at Home en i-mens brengen beeldbellen bij ouderen thuis - 20.04.2020

Voor heel wat ouderen betekenen de preventiemaatregelen tegen het corona-virus dat direct contact met hun kinderen en kleinkinderen onmogelijk is. Phil at Home, een door AG ontwikkelde service die een geheel van diensten en innoverende veiligheidstechnologie combineert met een persoonlijke coördinator, en i-mens stellen tablets ter beschikking van ouderen die nog thuis wonen maar niet vertrouwd zijn met digitale tools. Zo willen ze vermijden dat ze geïsoleerd geraken binnen de muren van hun huis.

Lees het volledige persbericht op de site van AG Insurance.

Zorgrondes voor (mogelijk) besmette klanten - 15.04.2020

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. De sector van de eerstelijnszorg slaat de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De realisatie van de cohortzorg werd actief onderhandeld door Wit Gele Kruis Vlaanderen, Mederi, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezind, Familiehulp en i-mens.

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Lees hier het volledige persbericht.


i-mens en Helpper bieden extra hulp aan 100 000 klanten - 10.04.2020

De thuiszorgorganisatie i-mens beschikt over een uitgebreide vrijwilligerswerking. Om alle helpende handen maximaal in te zetten, gaat ze in deze coronacrisis een tijdelijke samenwerking aan met Helpper. Via dit vrijwilligersplatform wil i-mens zijn 100 000 klanten extra hulp en ondersteuning bieden.
Lees het volledige persbericht.

Sterke vraag naar maaltijden aan huis - 08.04.2020

Veel van de diensten van de thuiszorgorganisatie i-mens voelen de weerslag van deze Corona-crisis. Maar niet alles is negatief. De dienst maaltijden aan huis ziet bijvoorbeeld een stijging van aanvragen. Meer dan 110 nieuwe klanten kwamen erbij in amper 1 week tijd.
Lees het volledige persbericht.

Vroedvrouw geeft zorg op afstand - 02.04.2020

Ook in de coronacrisis blijft i-mens zwangere vrouwen en jonge ouders ondersteunen.
Ze doet dan nu ook vanop afstand en laat haar vroedkundigen teleconsulten.
Lees het volledige persbericht.

Steunpunt Mantelzorg en i-mens vragen duidelijkheid voor mantelzorgers - 31.03.2020

De overheid nam verschillende maatregelen om de COVID-19 crisis te bedwingen. Die zijn nodig, maar tegelijk maken mantelzorgers zich ongerust over wat nog mag en wat niet. Mantelzorgorganisatie Steunpunt Mantelzorg en thuiszorgorganisatie i-mens vragen duidelijke en werkbare richtlijnen voor deze belangrijke groep van niet-professionele verzorgers.
Lees het volledige persbericht.

i-mens: de zorg aan de basis vernieuwen - lancering - 06.03.2020

i-mens vzw ziet het licht. De meest complete zorgorganisatie voor Vlaanderen en Brussel telt 12 000 medewerkers die al jaren actief zijn in welzijn en zorg aan huis. De pluralistische vzw biedt alle denkbare thuiszorg, maar organiseert ook kinderopvang en ontmoeting tussen ouderen. Niet winst maar de mens staat daarbij centraal. i-mens is humanistisch en gaat in zijn werking uit van vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfbeschikking.

Op 6 maart 2020 is i-mens officieel voorgesteld. De nieuwe zorgorganisatie is gegroeid uit Solidariteit voor het Gezin vzw en Thuishulp vzw en 4 vzw’s thuisverpleging (Thuisverzorging in Solidariteit, Thuisverpleging van De VoorZorg Antwerpen, Medisom Oost-Vlaanderen en Thuiszorg Bond-Moyson West-Vlaanderen).
Lees het volledige persbericht.