i-mens Heldenbos

Er komt een i-mens Heldenbos. Dankzij onze partners en sympathisanten zullen wij voor alle 14 000 medewerkers en vrijwilligers een Heldenboom planten.

Het burgerinitiatief ‘Heldenbos’ ter ere van alle coronahelden heeft op die manier een vliegende start genomen. Nadat duizenden burgers op een maand tijd al 2.727 virtuele bomen plantten, komt daar nu een forse uitbreiding bij met de 14 000 bomen voor i-mens. Het eerste Heldenbos wordt dit najaar aangeplant in het Wullebos in Moerbeke. Omdat daar nu voor al onze medewerkers en vrijwilligers bomen moeten bijkomen, is er nood aan zo'n extra 5 ha. Zo zullen op verschillende locaties in Vlaanderen nog meer Heldenbossen met i-mens bomen volgen.

De wortels van het Heldenbos reiken net zoals onze medewerkers tot in elke hoek van Vlaanderen. "Ze zijn stuk voor stuk helden in de zorg. Al lang vóór de crisis. En ook erna. Na het terechte applaus dat we al een aantal weken krijgen om 20u, willen we onze medewerkers en vrijwilligers blijvend bedanken en hen vereeuwigen en zichtbaar maken over heel Vlaanderen", zegt algemeen directeur Karin Van Mossevelde.
"Dat kunnen we nu ook doen dankzij dit initiatief en de warme steun van partners en sympathisanten: P&V, Cohezio, Multipharma, Steunpunt Mantelzorg, de ziekenfondsen van de Socialistische Mutualiteiten, Partena, OZ, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, MutPlus Brabant, LM Plus."

Lees het volledige persbericht.

Meer info
Veerle De Gryse – 0477 63 94 02

Koninklijke interesse voor de thuiszorg - 30.04.2020

Op initiatief van het koninklijke hof had i-mens de eer en het genoegen om een digitaal gesprek te hebben met koning Filip. Koning Filip koos i-mens om mee te praten over hoe de zorg, en in het bijzonder de thuiszorg, de corona-crisis ervaart. Niet alleen bij haar personeelsleden en haar klanten, maar ook in de manier van werken en hoe de dienstverleningen kan worden verdergezet.

Lees het volledige persbericht.

Phil at Home en i-mens brengen beeldbellen bij ouderen thuis - 20.04.2020

Voor heel wat ouderen betekenen de preventiemaatregelen tegen het corona-virus dat direct contact met hun kinderen en kleinkinderen onmogelijk is. Phil at Home, een door AG ontwikkelde service die een geheel van diensten en innoverende veiligheidstechnologie combineert met een persoonlijke coördinator, en i-mens stellen tablets ter beschikking van ouderen die nog thuis wonen maar niet vertrouwd zijn met digitale tools. Zo willen ze vermijden dat ze geïsoleerd geraken binnen de muren van hun huis.

Lees het volledige persbericht op de site van AG Insurance.

Zorgrondes voor (mogelijk) besmette klanten - 15.04.2020

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. De sector van de eerstelijnszorg slaat de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De realisatie van de cohortzorg werd actief onderhandeld door Wit Gele Kruis Vlaanderen, Mederi, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezind, Familiehulp en i-mens.

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Lees hier het volledige persbericht.


i-mens en Helpper bieden extra hulp aan 100 000 klanten - 10.04.2020

De thuiszorgorganisatie i-mens beschikt over een uitgebreide vrijwilligerswerking. Om alle helpende handen maximaal in te zetten, gaat ze in deze coronacrisis een tijdelijke samenwerking aan met Helpper. Via dit vrijwilligersplatform wil i-mens zijn 100 000 klanten extra hulp en ondersteuning bieden.
Lees het volledig persbericht.

Sterke vraag naar maaltijden aan huis - 08.04.2020

Veel van de diensten van de thuiszorgorganisatie i-mens voelen de weerslag van deze Corona-crisis. Maar niet alles is negatief. De dienst maaltijden aan huis ziet bijvoorbeeld een stijging van aanvragen. Meer dan 110 nieuwe klanten kwamen erbij in amper 1 week tijd.
Lees het volledig persbericht.

Vroedvrouw geeft zorg op afstand - 02.04.2020

Ook in de coronacrisis blijft i-mens zwangere vrouwen en jonge ouders ondersteunen.
Ze doet dan nu ook vanop afstand en laat haar vroedkundigen teleconsulten.
Lees het volledig persbericht.

Steunpunt Mantelzorg en i-mens vragen duidelijkheid voor mantelzorgers - 31.03.2020

De overheid nam verschillende maatregelen om de COVID-19 crisis te bedwingen. Die zijn nodig, maar tegelijk maken mantelzorgers zich ongerust over wat nog mag en wat niet. Mantelzorgorganisatie Steunpunt Mantelzorg en thuiszorgorganisatie i-mens vragen duidelijke en werkbare richtlijnen voor deze belangrijke groep van niet-professionele verzorgers.
Lees het volledig persbericht.

i-mens: de zorg aan de basis vernieuwen - lancering - 06.03.2020

i-mens vzw ziet het licht. De meest complete zorgorganisatie voor Vlaanderen en Brussel telt 12 000 medewerkers die al jaren actief zijn in welzijn en zorg aan huis. De pluralistische vzw biedt alle denkbare thuiszorg, maar organiseert ook kinderopvang en ontmoeting tussen ouderen. Niet winst maar de mens staat daarbij centraal. i-mens is humanistisch en gaat in zijn werking uit van vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfbeschikking.

Op 6 maart 2020 is i-mens officieel voorgesteld. De nieuwe zorgorganisatie is gegroeid uit Solidariteit voor het Gezin vzw en Thuishulp vzw en 4 vzw’s thuisverpleging (Thuisverzorging in Solidariteit, Thuisverpleging van De VoorZorg Antwerpen, Medisom Oost-Vlaanderen en Thuiszorg Bond-Moyson West-Vlaanderen).
Lees het volledig persbericht.