Covid-19

Omwille van Covid-19 moeten we dit schooljaar voorzichtig zijn wat betreft stages. Onze medewerkers werken waar mogelijk zoveel mogelijk van thuis uit en ook de contacten met onze zorgvragers moeten zo veilig mogelijk verlopen.

Omdat de kwaliteit van een stage niet gegarandeerd kan worden vanop afstand worden voorlopig geen stage-aanvragen geaccepteerd voor een stage op kantoor (administratie, maatschappelijk werk, boekhouding, …).

Om onze zorgvragers en medewerkers in de zorg te beschermen worden voorlopig ook geen stage-aanvragen geaccepteerd waar geen leeractiviteit aan gekoppeld is (kijkstages, snuffelstages, inleefmomenten, ...).

We hopen dat we deze richtlijnen spoedig weer kunnen bijstellen en stagiairs weer met open armen mogen ontvangen en tonen hoe geweldig het is om in de zorg en bij i-mens te werken.

Maar tot dan: hou afstand, hou het veilig en zorg voor elkaar!