Placeholder i-mens

Opstarttraject diabetes

Wie komt in aanmerking voor het opstarttraject diabetes?

Het opstarttraject vormt een betere omkadering voor patiënten met diabetes type 2, die niet opgenomen zijn in het zorgtraject diabetes of de diabetesconventie.

Voordelen van het opstarttraject diabetes

 • Volledige terugbetaling van 2 consultaties bij een diëtiste en 2 consultaties bij een podoloog indien de patiënt behoort tot een risicogroep;
 • Volledige terugbetaling van 1 consultatie 'preventieve mondzorg' bij de tandarts;
 • Recht op 4 sessies educatie per kalenderjaar.

Wat zijn de voorwaarden?

De huisarts

 • beschikt over een globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt;
 • gebruikt het nomenclatuurnummer 400734 (opstarttraject diabetes);
 • registreert de klinische en biologische gegevens van de patiënt;
 • biedt doelgerichte zorg aan en bespreekt individuele doelstellingen met de patiënt;
 • noteert dit alles in het GMD.

Hoeveel kost het opstarttraject diabetes?

De kosten van het opstarttraject diabetes worden geregeld via de derde-betalersregeling. Dat wil zeggen dat je ziekenfonds de factuur betaalt. Jij hoeft zelf niets te betalen. Ter info krijg je elke maand een overzicht van de geleverde prestaties.

Zorgtraject diabetes

Het zorgtraject diabetes organiseert en coördineert de aanpak en opvolging van personen met diabetes type 2. Het is een samenwerking tussen huisarts, diabetoloog en andere professionelen onder wie de diabeteseducator uit de thuisverpleging. Hiervoor ondertekenen de diabetespatiënt, de huisarts en de diabetoloog een contract dat onbeperkt geldig is.

Wie komt in aanmerking?

 • Patiënten die op maximale orale antidiabetica staan en bij wie een behandeling met incretine of insuline overwogen wordt.
 • Patiënten die dagelijks 1 of 2 incretine -of insuline-injecties nodig hebben.

Bijkomende voorwaarden:

 • Ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met je huisarts.
 • Ten minste 1 maal per jaar je specialist raadplegen. Indien je in de loop van je zorgtraject gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium, gefactureerd door een specialist tijdens je hospitalisatie, ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
 • Je globaal medisch dossier laten beheren door de huisarts.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Zwangere vrouwen
 • Personen met diabetes type 1
 • Personen met meer dan 2 insuline-inspuitingen per dag
 • Personen die niet op raadpleging willen of kunnen gaan bij de huisarts of diabetoloog

Het zorgtraject biedt jou de volgende voordelen:

 • Gratis educatie en opvolging door een erkende diabeteseducator zodat je volledig op de hoogte bent van wat diabetes is en wat het voor jou betekent
 • Gratis zelfzorgmateriaal afhalen, mét doktersvoorschrift en een attest van de diabeteseductor, bij de apotheker of een erkende thuiszorgwinkel:
  • Een bloedglucosemeter om de 3 jaar
  • Strips en lancetten telkens voor 6 maande
   Noot: enkel voor patiënten die behandeld worden met insuline en/of incretine
  • Gratis herbruikbare insulinepennen
 • Geen remgelden verschuldigd voor raadplegingen bij de huisarts en diabetoloog tijdens de duur van het zorgtraject
 • Terugbetaling door het ziekenfonds: per kalenderjaar 2 consultaties bij de diëtist(e) en bij de podoloog. Het remgeld wordt echter niet terugbetaald.
 • Volledige terugbetaling van 1 consultatie 'preventieve mondzorg' bij de tandarts.
 • Opstellen van een individueel zorgplan, zodat een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen kan plaatsvinden.

Interessante artikels

Ik hou het gelukkig onder controle

Diabetes is een chronische aandoening waarbij er te veel glucose (suiker) in het bloed zit. Daarom wordt deze aandoening...

Lees meer

Diabeteseducatie aanvragen

Over de aanvraag

Moet de zorg binnen de 48u of in het weekend opgestart of aangepast worden? Geef dit dan telefonisch door. Wij zijn 24u/24 en 7d/7 bereikbaar via: 078 15 25 35.

Over de klant

Voor wie is deze dienst of zorg bedoeld?

Vul hier de contactgegevens in van de persoon die we mogen contacteren bij vragen of updates over deze aanvraag.