Diabetes on the run

Door i-mens

Door recente technologische evoluties is het mogelijk om begeleiding en opvolging van diverse meetwaarden (glucose, bloeddruk, gewicht, fysieke activiteit) vanop afstand te doen. Zo bestaat de app “Healthlook” die gemeten waarden kan inlezen via bluetooth en zelfs deze waarden kan verwerken en interpreteren.

Dit betekent dat de patiënt enerzijds real-time feedback, gebaseerd op internationale standaarden en gevalideerd door een erkende beroepsorganisatie huisartsen (Domus Medica), ontvangt over de gemeten waarden. Anderzijds kan de diabeteseducator gepersonaliseerd advies verlenen via de chatfunctie of een videogesprek. Ook de resultaten van (3-maandelijkse) bloedafnames door de huisarts (i.k.v. het zorgtraject diabetes) kunnen in de app worden opgenomen.

Diabetes on the Run was een proefproject (2017) waarbij 100 type 2 patiënten gedurende 6 maanden de app konden uittesten. Het project was 1 van de 24 door minister De Block geselecteerde en gefinancierde mHealth-testprojecten.

Ook interessant