Diabetes on the run

Door recente technologische evoluties is het mogelijk om begeleiding en opvolging van diverse meetwaarden (glucose, bloeddruk, gewicht, fysieke activiteit) vanop afstand te doen. Zo bestaat de app “Healthlook” die gemeten waarden kan inlezen via bluetooth en zelfs deze waarden kan verwerken en interpreteren.

Dit betekent dat de patiënt enerzijds real-time feedback, gebaseerd op internationale standaarden en gevalideerd door een erkende beroepsorganisatie huisartsen (Domus Medica), ontvangt over de gemeten waarden. Anderzijds kan de diabeteseducator gepersonaliseerd advies verlenen via de chatfunctie of een videogesprek. Ook de resultaten van (3-maandelijkse) bloedafnames door de huisarts (i.k.v. het zorgtraject diabetes) kunnen in de app worden opgenomen.

Wie kan deelnemen?

Diabetes type 2 patiënten die opgenomen zijn in het zorgtraject diabetes. Op 1 mei werd de app normaliter in gebruik genomen door 100 diabetespatiënten: 50 die begeleid worden door de educatoren van Solidariteit voor het Gezin en 50 door die van Bond Moyson/De Voorzorg (Sovervlag).

Waar we je ook mee kunnen helpen

Ook interessant