Palliatieve zorg: alle vragen beantwoord

Door Emilie Wittamer

De confrontatie met onze eigen eindigheid maakt deel uit van de reis van het leven. Palliatieve zorg kan een enorme steun bieden om het levenseinde te verzachten. Maar wat is palliatieve zorg nu precies? Wanneer start je het op en hoelang kan deze zorg duren? Waarom is palliatieve zorg zo belangrijk? In dit artikel gaan we dieper in op deze vragen.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die de patiënt nodig heeft op het einde van zijn leven. Het omvat alle vormen van zorg die mensen met een levensbedreigende aandoening kunnen krijgen. Het kan gaan om psychische, fysische en spirituele hulp.

Iedereen heeft verschillende noden, maar de essentie is om de laatste dagen of weken zo sereen, pijnloos en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Bij palliatieve zorg gaan we het leven van de patiënt niet verlengen, maar de kwaliteit ervan verbeteren. We bieden comfort, een luisterend oor en de benodigde zorg. De patiënt en zijn of haar omgeving sturen en bepalen het verloop van die zorg.

Palliatieve zorg voegt leven toe aan de dagen, niet dagen aan het leven.

Christine, expert palliatieve zorg

Wanneer kan je palliatieve zorg opstarten?

Palliatieve zorg begint wanneer medische behandelingen geen genezing meer kunnen bieden en het duidelijk is dat de patiënt niet beter zal worden. Het verschilt dus van persoon tot persoon of het gaat om enkele dagen voor het sterven of enkele maanden.

Hoe sneller je palliatieve zorg aanvraagt, hoe beter de zorg kan georganiseerd worden. Een andere optie die je kan overwegen, is het inschakelen van gezinszorg.

De 4 fases van palliatieve zorg

De palliatieve zorg kent 4 belangrijke fases. In de 1ste fase ligt de nadruk voornamelijk op de ziekte zelf. Naarmate de ziekte voortschrijdt, verschuift de focus naar symptoomverlichting, in de 2de fase. De 3de fase, de stervensfase, kan enkele uren tot 2 weken duren en vereist intensieve zorg en ondersteuning voor de patiënt. Tot slot, gaat de aandacht in de fase van nazorg naar de nabestaanden. Palliatieve zorg biedt dan steun aan en verwijst eventueel door naar psychologen of andere specialisten, wanneer daar nood aan is.

Hoe kan i-mens helpen?

i-mens biedt ondersteuning voor palliatieve zorg, of de vraag nu afkomstig is van de patiënt zelf of van zijn of haar omgeving. We werken nauw samen met huisartsen en thuisverpleegkundigen om de zorg af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt. We bieden een breed scala aan diensten en zetten ons in om patiënten te ondersteunen en begrijpen in hun reis naar het levenseinde.

Zit je nog met vragen?

i-mens biedt palliatieve zorg aan en helpt je bij al je vragen. Onze experten palliatieve zorg geven je raad en ondersteuning bij elke stap in het proces.

Ontdek onze pagina of bel ons op 078 15 25 35.

Meer info over palliatieve zorg

Aanvullende diensten

Ook interessant