Palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg omvat een scala aan diensten die iemand kan inroepen die zich door medische redenen in de laatste fase van het leven bevindt. Iedereen heeft verschillende noden, maar de essentie is om de laatste dagen of weken zo sereen, pijnloos en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Vroegtijdige zorgplanning

Daarom is het belangrijk om vroeg aan de zorgplanning te beginnen. Jouw thuisverpleegkundige informeert jou en je mantelzorger(s) in overleg met je arts. Gezinszorg inschakelen is ook een optie. Voor aangepaste zorg verwijzen we je door. Als je dat nodig hebt, schakelen we een gespecialiseerde referentieverpleegkundige in.

In een vergevorderd stadium kan een zieke patiënt wilsonbekwaam worden. Dan kan je niet meer zelfstandig beslissen. Bij aanvang van de zorgplanning voeren jij, je naasten en je zorgverleners onmiddellijk een gesprek over jullie zorgwensen. Zo kunnen wij anticiperen en jouw toekomstige zorg nog kwalitatiever en nauwkeuriger invullen.

Het is enorm belangrijk dat men dit gesprek samen met de patiënt, zorgverleners en de naasten vroeg genoeg voert.

Placeholder i-mens

Ondersteuning bij voeding

Sondevoeding thuis

Sondevoeding is vervang- of aanvullende voeding die in vloeibare vorm via een sonde (buisje/slangetje) rechtstreeks in de maag of darmen wordt toegediend. Deze alternatieve voeding bevat alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft: energie, eiwit, vet, koolhydraten, vocht, vitamines en mineralen. Andere soorten kunnen ook vezels, extra vetten of extra eiwitten bevatten.

In het kader van palliatieve zorg staan wij jou, in samenspraak met jouw arts, bij om deze zorg thuis voort te zetten.

We beschikken over een team aan verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorg bij jou thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze helpen je bij het aan- en afkoppelen van de sondevoeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp. Ook staan ze in voor het wisselen van de leidingen en de verzorging van het insteekpunt van de sonde. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en met de huisarts.

TPN-voeding thuis

Parenterale voeding, ook wel TPN (totale parenterale nutritie) genoemd, is een kunstmatige, totale voeding. Wanneer enterale voeding - via het maag-darm-stelsel - niet meer mogelijk of onvoldoende is, wordt TNP via de bloedbaan toegediend.

De intraveneuze voeding bevat alle noodzakelijke bestanddelen. Het kan als behandeling worden toegediend bij ziekte, problemen bij spijsvertering of het absorptievermogen, of na een operatie.

De arts kan beslissen om de behandeling thuis verder te zetten. Dit is zeker mogelijk, maar vereist goede ondersteuning. Wij beschikken over een team van verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorg bij jou thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen.

We bieden hulp bij het aan- en afkoppelen van de voeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp. We staan ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de katheter. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.

Comfortzorg

Pijn- en symptoomcontrole

De verpleegkundige kent, herkent en heeft aandacht voor alle symptomen in de palliatieve fase. De verpleegkundige informeert de patiënt en zijn omgeving in begrijpbare taal en bespreekt de verschillende behandelingsmogelijkheden. De verpleegkundige signaleert en overlegt steeds nauwgezet met de huisarts.

Pijn is een complex gegeven en kent vele aspecten. Jouw thuisverpleegkundige heeft aandacht voor de totale pijn. Die kan fysiek, psychisch, sociaal of van existentiële aard zijn. De verpleegkundige zal de pijn trachten te voorkomen, behandelen en evalueren in samenspraak met de patiënt en arts.

Palliatieve sedatie heeft tot doel het lijden te verzachten tijdens de laatste levensdagen. Door middel van sedatie brengen we de patiënt in een gecontroleerde coma. We spreken dan over pijnen veroorzaakt door symptomen die het gevolg zijn van de aandoening en die niet op de klassieke manier kunnen worden gecontroleerd.

De verpleegkundige neemt actief deel aan de besluitvorming

De verpleegkundige neemt actief deel aan de besluitvorming om zo de zorg voor de patiënt bij palliatieve sedatie te verbeteren. De verpleegkundige ondersteunt de arts en de patiënt tijdens het beslissingsproces. Verplegen van patiënten onder sedatie en ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel van de zorg die we bieden. Een multidisciplinaire benadering is hierbij van belang. De verpleegkundige kan een belangrijke rol spelen in de observatie en rapportage van symptomen. De verpleegkundige volgt de instructies en voorschriften van de huisarts nauwgezet op.

Hygiënische zorg is een onderdeel van comfortzorg. De uitvoering en uitgebreidheid van de hygiënische zorg door de verpleegkundige gebeurt steeds op het tempo van de patiënt.

De verpleegkundige biedt naast de zorg voor de patiënt ook extra aandacht en emotionele ondersteuning aan de familie en mantelzorgers rond de patiënt.

De verpleegkundige heeft aandacht voor de mogelijke tegemoetkomingen. Bij vermoeden dat patiënt in een palliatieve fase verkeert, polst de verpleegkundige bij de huisarts of het palliatief statuut kan worden aangevraagd.

Meer te weten komen over een waardig levenseinde? Op leif.be (het LevensEindeInformatieForum) vind je alle mogelijke informatie.

Euthanasie

Medewerkers van i-mens zullen een vraag naar informatie over- of ondersteuning bij een vraag naar een waardig levenseinde van een patiënt nooit negeren. In de waarden van i-mens staan humanisme en zelfbeschikking centraal. Medewerkers die geconfronteerd worden met diepmenselijke vragen, zoals de vraag naar euthanasie bij de hulpvrager zullen deze altijd eerst - met medeweten van de hulpvrager - overleggen met hun leidinggevende. Voor bespreking met anderen, zoals familie of partner, moet de hulpvrager uitdrukkelijk toestemming geven. i-mens beschikt over referentieverpleegkundigen palliatieve zorg die in een eerste fase kunnen geraadpleegd worden om advies te verstrekken.

i-mens is bereid haar actieve medewerking te verlenen aan het begeleiden van legale euthanasie met inzet van verpleegkundigen die daar in alle vrijwilligheid voor kiezen, dus met inachtneming van alle zorgvuldigheidscriteria en zonder rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de medewerker.

Een medewerker van i-mens kan beroepshalve onder geen enkele omstandigheid optreden als vertrouwenspersoon voor een patiënt, noch zijn of haar handtekening plaatsen onder documenten die betrekking hebben op de levensbeëindiging van een hulpvrager. Medewerkers van i-mens zullen daarnaast ook nooit enige vorm van medewerking verlenen aan euthanasie waarbij niet aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Interessante artikels

Palliatieve zorg: alle vragen beantwoord

De confrontatie met onze eigen eindigheid maakt deel uit van de reis van het leven. Palliatieve zorg kan een enorme steu...

Lees meer

Aanvullende diensten

Palliatieve zorg aanvragen

Over de aanvraag

Moet de zorg binnen de 48u of in het weekend opgestart of aangepast worden? Geef dit dan telefonisch door. Wij zijn 24u/24 en 7d/7 bereikbaar via: 078 15 25 35.

Over de klant

Voor wie is deze dienst of zorg bedoeld?

Vul hier de contactgegevens in van de persoon die we mogen contacteren bij vragen of updates over deze aanvraag.