Thuisoppas voor zieke kinderen

Je kind is ziek, maar jij kan met een gerust gevoel naar het werk. Onze dienst thuisoppas zieke kinderen neemt de zorg tijdelijk van je over.

Wat is thuisoppas voor zieke kinderen?

Je kind wordt plots ziek en kan niet naar de onthaalouder, crèche of school? En jij moet werken? Wij regelen een thuisoppas voor je ziek kind. Zo kan jij met een gerust hart gaan werken.

Dringend een thuisoppas nodig voor je ziek kind?

Bel 078 15 25 35

We zijn 24/24u en 7/7d bereikbaar.

Wat doen wij?

De thuisoppas komt bij jou thuis om op het zieke kind te passen. Hij of zij is opgeleid om op een pedagogische en didactisch verantwoorde manier met het zieke kind bezig te zijn.

De thuisoppas kan ook een maaltijd voor jouw kind bereiden, maar verricht verder geen huishoudelijke taken. Op het einde van elke dag krijg jij een kort verslag/dagboekje over de evolutie van de ziekte, het slaap-, eet-, en spelgedrag en het medicatiegebruik. Let op: medicatie wordt enkel gegevens op dokters-apothekersvoorschrift. Een koortswerend middel kan maar één maal gegeven worden zonder voorschrift van de arts.

Hoeveel kost thuisoppas voor zieke kinderen?

De dienst thuisoppas zieke kinderen is er voor ouders die omwille van ziekte van hun kind tot de leeftijd van 12 of 14 jaar een thuisoppas nodig hebben. De leeftijdsgrens verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds, dus vraag dit zeker na.

De terugbetaling van de kosten voor de opvang van je kind hangt af van je ziekenfondslidmaatschap.

Je kan beroep doen op deze dienst voor een onbeperkt aantal dagen maar weet dat jouw ziekenfonds mogelijks slechts een tussenkomst voorziet voor een aantal uren/dagen. We raden je aan je te informeren bij jouw ziekenfonds. Let op: we hebben het rijksregisternummer nodig van het zieke kind om een aanvraag op te maken.

Voorwaarden

Documenten

Ouders zorgen voor:

  • een doktersattest met naam kind + opvangperiode + stempel / handtekening van arts;
  • een medicatievoorschrift opgesteld door arts of apotheker: enkel medicatie op voorschrift wordt toegediend. Oppassers geven geen medicatie op vraag van de ouders als dit niet voorgeschreven is door arts/apotheker op naam van het kind. (uitzondering: éénmalig koortswerend middel kan zonder voorschrift, per ziekteperiode). Een sticker op de fles van de apotheker met hierop de naam kind en dosering is voldoende.
  • ziekenfondsklevertjes;
  • ondertekening van het registratieblad en de registratiefiche van de verzorgende.

Huishoudelijk reglement.

Lees ons huishoudelijk reglement om op de hoogte te zijn van alle voorwaarden.

Wie kan aanvraag indienen

Iedereen kan een aanvraag thuisoppas zieke kinderen doen bij i-mens. i-mens heeft een samenwerking met partnermutualiteiten. Informeer bij uw ziekenfonds voor de voorwaarden.

Indien we met uw mutualiteit geen samenwerking hebben dan kan u hulp krijgen aan 21 euro per uur. Indien uw dagen/uren met onze partnermutualiteit op zijn dan kan u nog steeds hulp krijgen aan de bijdrage die i-mens aanrekent aan de mutualiteit waar u lid van bent. Indien u een thuisoppasser laat komen gaat u hiermee akkoord. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de ouder om bij te houden hoeveel uren/dagen door uw mutualiteit nog voorzien worden.

Indien je als ouder thuiswerkt vragen we om je werk uit te voeren in een aparte ruimte. Graag ook geen taken van de thuisoppassers naar het kind overnemen (muv medicatie geven).

Wanneer is de aanvraag definitief en wat zijn de criteria voor een aanvraag

Als u een aanvraag doet dan wordt uw aanvraag genoteerd en nemen de planners opnieuw contact met u op om te laten weten wie zal langskomen. Het is belangrijk dat u bereikbaar bent om verder af te spreken voor uw aanvraag de dag nadien. Wanneer een aanvraag niet binnen afzienbare tijd kan afgewerkt worden door onbereikbaarheid van de klant deze wordt geannuleerd vanuit I-mens zodat de oppassers terug vrij staan om andere cliënten een oplossing te kunnen bieden.

Als u een aanvraag doet voor de dag nadien dan kan je deze enkel vóór 17u30 's avonds annuleren (kosteloos). We vragen om deze na 17u30 niet meer te annuleren. Indien dit uitzonderlijk toch voorvalt zal een boete van 35 euro aangerekend worden als administratieve kost. Na 21u kan u een opdracht voor de dag nadien niet meer annuleren, indien u deze annuleert betaalt u alle aangevraagde uren. Elk begonnen kwartier wordt aangerekend.

Indien u na 21u een nieuwe aanvraag doet voor de dag nadien of een aanvraag voor de dag zelf dan is deze aanvraag bij aanvraag definitief en kan deze niet meer geannuleerd worden.

Indien deze geannuleerd wordt betaal je als klant de gevraagde uren van de opdracht met uitzondering van een opname van het kind tussen 21u en de start van de aanvraag.

Een aanvraag moet minimaal 5u per dag bedragen. U mag onbeperkt dagen aanvragen maar er worden slechts 3 dagen per ziekteperiode ingepland op het moment van de aanvraag (afhankelijk van het ziektebeeld kunnen hier uitzonderingen op zijn). Na deze dagen zult u opnieuw telefoon krijgen voor de volgende dagen van uw aanvraag. U hoeft uw aanvraag niet opnieuw te doen.


Onverwachts dringend thuisoppas nodig voor je ziek kind?

Bel ons service center. Zo kunnen we je het snelst helpen. We zijn 24/24u en 7/7d bereikbaar.

Bel 078 15 25 35

Interessante artikels

Tips voor ontspannen feestdagen met je kinderen

Heeft je kind moeite met de drukte van de feestdagen? Dan heb je zeker iets aan de tips van onze opvoedingscoaches.

Lees meer