Thuisoppas voor zieke kinderen

Je kind is ziek, maar jij kan met een gerust gevoel naar het werk. Onze dienst thuisoppas zieke kinderen neemt de zorg tijdelijk van je over.

Door COVID-19 zijn we zeer alert bij de thuisoppas van een ziek kind.

Wat is thuisoppas voor zieke kinderen?

Je kind wordt plots ziek en kan niet naar de onthaalouder, crèche of school? En jij moet werken? Wij regelen een thuisoppas voor je ziek kind. Zo kan jij met een gerust hart gaan werken.

Dringend een thuisoppas nodig voor je ziek kind?

Bel 078 15 25 35

We zijn 24/24u en 7/7d bereikbaar.

Wat doen wij?

De thuisoppas komt bij jou thuis om op het zieke kind te passen. Hij of zij is opgeleid om op een pedagogische en didactisch verantwoorde manier met het zieke kind bezig te zijn.

De thuisoppas kan ook een maaltijd voor jouw kind bereiden, maar verricht verder geen huishoudelijke taken. Op het einde van elke dag krijg jij een kort verslag over de evolutie van de ziekte, het slaap-, eet-, en spelgedrag en het medicatiegebruik.

Hoeveel kost thuisoppas voor zieke kinderen?

De dienst thuisoppas zieke kinderen is er voor ouders die omwille van ziekte van hun kind tot de leeftijd van 12 of 14 jaar een thuisoppas nodig hebben. De leeftijdsgrens verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds, dus vraag dit zeker na.

De terugbetaling van de kosten voor de opvang van je kind hangt af van je ziekenfondslidmaatschap.

Je kan beroep doen op deze dienst voor een onbeperkt aantal dagen maar weet dat jouw ziekenfonds mogelijks slechts een tussenkomst voorziet voor een aantal uren/dagen. We raden je aan je te informeren bij jouw ziekenfonds.

Voorwaarden

Ouders zorgen voor:

  • een doktersattest met naam kind + opvangperiode + stempel / handtekening van arts;
  • ziekenfondsklevertjes;
  • ondertekening van het registratieblad en de registratiefiche van de verzorgende.

Lees ons huishoudelijk reglement om op de hoogte te zijn van alle voorwaarden.

Onverwachts dringend thuisoppas nodig voor je ziek kind?

Bel ons service center. Zo kunnen we je het snelst helpen. We zijn 24/24u en 7/7d bereikbaar.

Bel 078 15 25 35

Interessante artikels