Zorggesprekken via beeldbellen

In 2021 deden we een proefproject van zorggesprekken via beeldbellen. Dat gebeurde in samenwerking met de zorgcentrale Z-plus, Familiehulp en AG Phil at Home. Samen met de sector gezinszorg willen we beeldbellen nu stapsgewijs integreren in onze warme dienstverlening.

Wat heeft beeldbellen te bieden?

Beeldbellen is een voorbeeld van dienstverlening binnen een hybride model. We combineren daarbij fysieke zorg ter plaatse met (preventieve) zorg op afstand. De klant kan beeldbellen met familie en vrienden én krijgt 1 tot 4 keer per week een online zorggesprek met een verzorgende.

Met beeldbellen hebben we 5 doelen voor ogen:

  • Preventie
  • Langer thuis kunnen wonen
  • Digitale geletterdheid bevorderen
  • Eenzaamheid verminderen
  • Alternatieve jobs creëren

Wekelijks ontvangt de klant ook een preventieve tip. We spelen hierbij in op verschillende thema’s zoals valpreventie, gezond eten, goede nachtrust …

Leo vond de preventieve beweegoefeningen die we samen deden érg leuk.

Verzorgende Marie-Delphine

Iedere klant die deelneemt krijgt een vereenvoudigde tablet, een heldere uitleg en opleiding aan huis. Daarnaast is er een helpdesk zodat de klant steeds hulp kan inroepen. Hierdoor kunnen ook digitaal ongeletterde klanten deelnemen.

Zorggesprekken met verzorgenden

De zorggesprekken gebeuren door verzorgenden uit de praktijk. Naast hun reguliere werk bij klanten thuis, beeldbellen ze een paar uur per week.

Een 1ste gesprek is altijd extra spannend. Zal het hen lukken om op te nemen? Tot je dan plots een enthousiaste stem hoort. Dat geeft veel energie.

Verzorgende Kelly

Positieve resultaten

De resultaten van het proefproject in 2021 zijn zeer positief. De technologie lijkt nauwelijks een barrière te vormen. Klant Irene is alvast blij met de gesprekken: “Ik kan m’n hart eens luchten, dat doet goed.”

Naast een betere dienstverlening, biedt beeldbellen ook voordelen voor i-mens als organisatie. Beeldbellen kan alternatieve jobs opleveren. Wanneer het fysieke werk voor een verzorgende te zwaar wordt, kan beeldbellen wat fysieke rust bieden.

Bovendien kan beeldbellen op termijn een oplossing vormen voor bepaalde taken zoals de klant wijzen op zijn of haar medicatie- of waterinname. Daardoor kan het takenpakket van de medewerkers efficiënter ingevuld worden.

Beeldbellen vormt de ideale afwisseling met de fysiek zwaardere zorg aan huis. Zo kan mijn rug ook even rusten.

Verzorgende Ruth

Een sterk dossier

Intussen overtuigden we de overheid van de meerwaarde van beeldbellen.

Sinds januari 2022 proberen we beeldbellen ten volle uit samen met de sector gezinszorg. We willen duidelijk in kaart brengen dat we door videogesprekken van 15 minuten onze klanten beter kunnen ondersteunen.

Indien succesvol, willen we eind 2022 komen tot een blijvende financiering voor gezinszorg op afstand. Het kabinet Welzijn volgt onze resultaten alvast op de voet mee.

Aanvullende diensten

Ook interessant