Wij zijn de kanariepiet in de zorg

Daadkracht, wendbaarheid en beslissingskracht. Dat zijn de drie kernwoorden die ons door de coronacrisis hebben geloodst. De crisis maakt duidelijk dat thuiszorg een belangrijke plaats heeft en verdient in de eerstelijnszorg. Noem ons gerust de kanariepiet, die als eersten signalen en noden aan zorg detecteren. Wij staan alvast klaar mocht er een nieuwe golf van Covid-19 volgen.

Dit is de samenvattende boodschap die we als een van de grootste thuiszorgorganisaties aan de parlementsleden van het Vlaams beleidsniveau meegeven op de hoorzitting rond ‘ouderenzorg’.

Het doorkomen van de coronacrisis is ons en alle actoren op het werkveld gelukt door samen te werken en de krachten te bundelen. Onze specifieke aanpak van geïntegreerde zorg toonde de afgelopen maanden aan dat dit een meerwaarde heeft voor de zorg van onze patiënten en klanten die allemaal thuis in quarantaine zaten. Neen, het was niet evident werken. Ja, we hebben moeten roeien met de riemen die we hadden, niet hadden en zelf moesten vinden. Maar het is gelukt. Onze medewerkers hebben het beste van zichzelf gegeven.

We hebben de nieuwe problemen waarmee we werden geconfronteerd, met nieuwe recepten aangepakt. We hopen dan ook dat er niet naar oude elementen zal worden teruggegrepen. En dat er ten gronde ook een debat kan volgen over de ethiek in de zorg.

Karin Van Mossevelde - Algemeen Directeur i-mens

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden deze ochtend een 5de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Karin Van Mossevelde (algemeen directeur i-mens), Ann Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp), Geert Uytterschaut (voorzitter VLOZO), Kurt Stabel (ondervoorzitter VLOZO) en Johan Poel (directielid VLOZO).

Ook interessant