i-mens ondertekent open brief aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers over het voorstel van decreet lokaal bestuur

6 oktober 2021

Vandaag stemt het Parlement over het Decreet Lokaal Bestuur. Dit decreet zet de deur wagenwijd open voor de commercialisering van de zorg en maakt onze zorg minder betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief. Als sociale ondernemers staan wij voor waardegedreven zorg waarbij de klant en zijn veranderende noden steeds centraal staan. i-mens is een zorgorganisatie ontstaan uit 11 verschillende vzw’s. Door in te zetten op samenwerking slagen wij er ook in om schaalvergroting, efficiëntiewinst en ademruimte voor innovatie te creëren. Een decreet waarbij zorg koopwaar dreigt te worden is hiervoor niet nodig

Download dit persbericht.

Perscontact

Contacteer onze woordvoerder Saar Bentein.