Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van duidelijke ontevredenheid over onze dienstverlening. Dat kan gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd) ...

Verschil tussen een klacht en een melding

Voorbeelden van klachten
Onvriendelijk behandeld, onduidelijke informatie, geen antwoord gekregen, te lange wachttijden ...

Voorbeelden van vertrouwelijke meldingen
Meldingen over corruptie, fraude, pogingen tot het verbergen van zo'n feiten ...
Meer weten over vertrouwelijke meldingen >

Hoe dien je een klacht in?

1. Bij de dienst

Ontevreden over de dienstverlening? Probeer je klacht dan eerst eens met de betrokken dienst of medewerker zelf te bespreken. Die zoeken samen met jou graag naar een oplossing.

Ken je de contactgegevens van de betrokken dienst niet?

Bel dan naar ons algemeen nummer 078 15 25 35.
Ons servicecenter verwijst je met plezier door. Je kan ze 24/24 en 7/7 bereiken.

2. Bij de ombudsdienst

Geraak je er niet uit met de dienst of medewerker zelf? Of ligt dat wat moeilijk voor jou? Dan kan je een klacht indienen bij onze ombudsdienst. Die behandelt je klacht onafhankelijk, gratis en vertrouwelijk. Meer informatie vind je in het huishoudelijk reglement.

Hoe dien ik een klacht in bij de ombudsdienst?

Dien online klacht in bij de ombudsdienst >

Liever niet online melden?

Je kan onze ombudsdienst ook per mail of telefonisch bereiken.

Wat gebeurt er met je klacht?

  1. De ombudsdienst onderzoekt de klacht.
  2. Ze bemiddelt met de dienst en zoekt een oplossing.
  3. Ze doet voorstellen om de dienstverlening te verbeteren.

3. Bij de Vlaamse overheid

Nog steeds ontevreden? Dan kan je ook een klacht indienen bij: