Waarover gaat het?

Een klokkenluidersregeling gaat over een procedure waarbij je ernstige inbreuken kan melden en melders bescherming krijgen.

Klokkenluiders of melders zijn personen die in de relatie met i-mens inbreuken vaststellen en die inbreuken vertrouwelijk melden.

Een klokkenluidersmelding kan gaan over alle inbreuken op het arbeidsreglement van i-mens en op Europese en Belgische wetgeving.

Voorbeelden
Meldingen over corruptie, fraude, pogingen tot het verbergen van zo'n feiten ...

Hoe beschermen jullie de melder?

Als je als klokkenluider een inbreuk meldt, ben je door de regeling beschermd. Je kan zowel als slachtoffer, getuige of bij een vermoeden een melding maken.

Uiteraard gaan we eerst na of jouw melding gegrond en waarheidsgetrouw is en of de inbreuken binnen het toepassingsgebied van i-mens vallen.

Bescherming van identiteit

Je kiest zelf om al dan niet anoniem te melden.

 • Meld je anoniem, dan blijft je identiteit uiteraard ongekend.
 • Maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd. De meldingskanalen zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk blijven:
  • jouw identiteit;
  • identiteit van de anderen die in de melding genoemd worden;
  • informatie waaruit jouw identiteit of die van de anderen afgeleid kunnen worden.

Bescherming tegen sancties of gevolgen

Melders worden beschermd tegen eventuele sancties. Je mag niet gestraft worden of nadelen ondervinden omdat je de inbreuk hebt gemeld (bv. negatieve beoordelingen, ontslag ...).

Klokkenluiders kunnen informatie ook openbaar maken. Ook dan worden ze beschermd tegen sancties.

Als je bewust onjuiste informatie meldt of openbaar maakt, krijg je geen bescherming en zijn er wel straffen mogelijk (zoals disciplinaire maatregelen conform het arbeidsreglement, de samenwerkingsovereenkomst of het contract en/of een klacht bij de politie). Je moet dus gegronde redenen hebben om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.

Rechten van de melder

De persoon die de melding maakt, heeft recht op:

 • het eenvoudig kunnen melden van een probleem;
 • de geheimhouding van zijn of haar identiteit en de details van het probleem;
 • geen discriminatie of benadeling van zijn of haar positie;
 • bescherming tegen vergeldingsmaatregelen.

Waar kan ik melden?

Je kan op verschillende manieren een vertrouwelijke melding maken:
Maak een vertrouwelijke melding

Of:

 • Mail naar klokkenluiders@i-mens.be.
 • Bel naar 078 15 25 35 en vraag tijdens de kantooruren naar de ombudsdienst medewerker.
 • Stuur een brief naar Ombudsdienst i-mens – vertrouwelijk –, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde.
 • Maak een fysieke afspraak via 1 van de bovenstaande kanalen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wat kan je verwachten nadat je je vertrouwelijke melding hebt ingediend:

 1. Gaf je jouw contactgegevens door? Dan krijg je binnen 7 dagen na de dag van ontvangst een ontvangstmelding.
 2. We starten het onderzoek en nemen verdere maatregelen indien nodig.

Je krijgt informatie over wat er met je melding gebeurde:

 • binnen 3 maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd;
 • binnen 3 maanden en 7 dagen als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Indien we jouw contactgegevens hebben, kom je te weten welke maatregelen genomen zijn of genomen worden door je melding. Je krijgt ook een uitleg waarom die maatregelen genomen worden. De meldkanalen mogen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Kreeg je geen tijdige reactie van i-mens?

In dat geval kan je de voorzitter van de raad van bestuur contacteren:

 • Stuur een brief ter attentie van de voorzitter van de raad van bestuur:
  i-mens – vertrouwelijk –, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde.
 • Mail naar voorzitter@i-mens.be.