ZorgSpraak

Kunnen we de tijd die we besteden aan administratieve taken en aan het voorbereiden van medicatieboxen verminderen? We onderzoeken het door spraakgestuurde verslaggeving en een medicatieplatform!

Waarom? 

Thuisverpleging is een knelpuntberoep. Administratie en andere niet-zorgtaken zoals medicatieboxen vullen, nemen zorgtijd weg bij de patiënt. In dit project willen we onderzoeken hoe we deze taken efficiënter kunnen maken zodat de verpleegkundige meer tijd heeft voor zorg.

Werkwijze

In dit project wordt een digitale oplossing ontwikkeld en getest met 2 functies:

  1. Speech-to-text technologie: deze software zet gesproken tekst om naar geschreven tekst waardoor verslaggeving efficiënter wordt. Tijdens het uitvoeren van een zorgtaak spreekt de verpleegkundige het verslag in waardoor er geen extra tijd voor nodig is.
  2. Een reservatieplatform voor medicatie: de apotheker zet de medicatieboxen klaar en de verpleegkundige of patiënt haalt deze op. De samenwerking tussen apothekers en thuisverpleegkundigen wordt zo versterkt en het risico op medicatiefouten verkleind.

We testen ons concept van ZorgSpraak uit bij de thuisverpleging in regio Brugge.

Verwachte resultaten

We streven naar meer tijd die thuisverpleegkundigen kunnen besteden aan effectieve zorgtaken voor patiënten door:

  • Een aantoonbare vermindering van de administratieve lasten.
  • Beter medicatiebeheer.

Het project loopt nog tot eind 2025. Hou zeker onze blog in de gaten voor verder nieuws.

Trekker: i-mens

Partners:

  • Proeftuin POM West-Vlaanderen en Eerstelijnszone Brugge
  • Apotheek Braeckevelt-Lafaut in Brugge
  • Ingenix
Partners Crosscare

Contactpersonen: Lisa Van Ryckeghem, An Debaere en Karien D’hollander

Timing: 1 april 2024 - 30 november 2025

Subsidies: CrossCare 2.0, Interreg Vlaanderen-Nederland

Wil je meer weten over dit project?

Contacteer Lisa Van Ryckeghem

M lisa.vanryckeghem@i-mens.be

T 0492 91 26 75

Neem contact op