Wat als je kind gepest wordt?

Door Eline De Baets

week tegen pesten opvoedingstips i-mens

Hoe kan je dit samen met jouw kind aanpakken? Onze opvoedingscoaches delen 6 tips.

1. Ga in gesprek en luister

Wat als je kind je vertelt dat hij of zij gepest wordt? Of wat als je dit via derden opvangt? Dit kan erg confronterend en overweldigend zijn.

Luister naar wat je kind te vertellen heeft, hoe wordt het bijvoorbeeld gepest? Neem het verhaal serieus en ga niet minimaliseren.

Geef aan dat het oké is om emoties te laten zien, maar hou je eigen emotionele of impulsieve reacties in bedwang. Je kind heeft jou op dat moment vooral nodig als houvast, steun en veilige haven.

Wanneer je kind voelt dat het veilig is om zijn of haar verhaal bij jou te doen, zal hij of zij zich hiervoor meer openstellen.

Durft je kind er zelf niet over te praten?
Stimuleer je kind dan door zelf vragen te stellen zoals: met wie speel je wel en niet graag, wat doe je graag tijdens de speeltijd, ...

Wanneer het onderwerp ‘pesten’ aan bod komt, kan je duidelijk maken dat het belangrijk is om hierover te praten zodat het pesten kan stoppen. Benadruk dat pesten niet oké is.

2. Vermijd beschuldigingen en verwijten

Geef je kind duidelijk de boodschap dat kinderen die gepest worden hier zelf nooit schuld aan hebben. Elk kind verdient het om zichzelf te kunnen en mogen zijn.

Niemand heeft het recht om een ander te pesten. Er bestaat ook geen enkele goede reden of excuus om dit wel te doen.

Vermijd woorden zoals dader, slachtoffer, pester, pestkop, gepeste, … Ze drukken een stempel. Daardoor kunnen kinderen het gevoel krijgen dat het om een vaststaande zaak gaat waar je niet van kan loskomen. Niets is minder waar!

3. Geef erkenning

Benadruk op een positieve manier dat je kind een belangrijke stap zette door over het pesten te praten.

Als kinderen die pesten, merken dat het pesten geheim blijft, gaan ze meestal gewoon door omdat niemand er iets aan verandert.

4. Zoek samen naar oplossingen

Bespreek samen met je kind wat het wel en niet ziet zitten. Wat wil je kind zelf ondernemen, en waarbij heeft het jouw steun nodig?

Doe niets zonder medeweten of goedkeuring van je kind. Kinderen zijn vaak bang dat het pesten erger zal worden door het te vertellen.

Neem die angst serieus en maak duidelijk waarom het belangrijk is om bepaalde mensen op de hoogte te brengen of te betrekken.

Vermijd om als ouder in volle emotie naar school te trekken en de kinderen die pesten zelf aan te spreken. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor het zelfbeeld van je kind en het pesten zelf.

5. Ondersteun je kind bij het verwerken

Pesten heeft een zware impact op kinderen. Er komen vaak klachten bij kijken zoals onzekerheid, moeilijkheden bij het concentreren, slapen of eten, ...

Er is tijd nodig om deze ervaringen en emoties een plaats te geven. Ook wanneer het pesten gestopt is. Accepteer deze verwerkingstijd en stel je kind gerust dit van voorbijgaande aard is.

Geef ook aandacht aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van je kind. Zoek samen positieve ervaringen op: een hobby waar hij of zij goed in is, leuke sociale ervaringen, eventuele nieuwe vriendschappen, … Maar forceer je kind niet.

Ga tegelijk ook niet te veel overbeschermen. Hierdoor kan je kind het het gevoel krijgen dat je twijfelt aan zijn of haar kunnen. Het zou je kind ook nog meer isoleren van andere leeftijdsgenoten.

6. Wees lief voor jezelf

Wees niet te hard voor jezelf als ouder als je het pesten niet meteen opmerkte. Soms willen kinderen hun ouders beschermen door dingen te verzwijgen of verbergen.

Ze willen het zelf oplossen of hebben tijd nodig om uit te maken wat ze hiermee willen of moeten doen, uit schrik of onwetendheid.

Heb je nog vragen?

Onze opvoedingscoaches helpen je graag.
Mail gerust naar hopon@i-mens.be.

Aanvullende diensten

Ook interessant

Tips voor ontspannen feestdagen met je kinderen

Heeft je kind moeite met de drukte van de feestdagen? Dan heb je zeker iets aan de tips van onze opvoedingscoaches.

Lees meer