Waar kan ik bevallen

Door Vroedkundigenteam

Een bevalling is belangrijke gebeurtenis en de meningen zijn verdeeld over waar je best je kroost op de wereld zet. We bekijken hieronder even alle mogelijkheden en zetten daarbij alle feiten op een rijtje.

Ziekenhuis

Meer dan 99% van de bevallingen in Vlaanderen vindt plaats in een ziekenhuis. Wat zijn de voordelen?

  • Een veilig gevoel, met altijd (medische) hulp in de buurt.
  • Weg van de huiselijke beslommeringen.
  • Bezoek alleen op geplande tijdstippen.

Bij een ziekenhuisbevalling kan je kiezen snel na de bevalling naar huis te gaan – doorgaans na 24 u. Dat heet een ‘poliklinische’ bevalling. Sowieso neemt je vroedvrouw die aan huis komt de verzorging verder op na ontslag uit het ziekenhuis. Ongeacht wanneer je naar huis komt. Al dan niet in combinatie met kraamzorg.

Thuisbevalling

Je kan er ook voor kiezen om thuis te bevallen. Ga dan wel tijdig tijdens je zwangerschap op zoek naar een vroedkundige die thuisbevallingen begeleidt. Zij/hij zal samen met de gynaecoloog je zwangerschap opvolgen en je screenen of je al dan niet mag thuis bevallen. Een vroedkundige, vroedvrouw in de volksmond, is opgeleid om de normale zwangerschap en bevalling op te volgen en/of uit te voeren. Zij volgt je arbeid op thuis en houdt hierbij baby en moeder medisch in de gaten.

Indien zij het niet veilig meer acht om thuis te blijven zal ze tijdig beslissen om naar het ziekenhuis te gaan. Als alles wel normaal verloopt zal je vroedvrouw de bevalling thuis doen. Zij blijft nog enkele uren bij jullie na de bevalling. Zij beschikt over al het nodige medische materiaal (doptone, bloeddrukmeter, zuurstof, infuus, hechtingsmateriaal, weegschaal, …).

Thuis en in het ziekenhuis

Er is nog een tussenweg tussen bevallen in het ziekenhuis of thuis. Je kan ook thuis de arbeid verrichten en nadien vooralsnog in het ziekenhuis bevallen. Voorwaarde is wel dat je ook hier vakkundig wordt begeleid door een vroedkundige of je huisarts. Zij bepaalt in samenspraak met jullie ook het tijdstip om naar het ziekenhuis te vertrekken. In België eindigt daar de taak van de vroedkundige aan huis. De verdere begeleiding gebeurt door een gynaecoloog en een vroedkundige van het ziekenhuis.

Wil je toch je eigen vroedkundige in het verloskwartier, dan bespreek je dat best op voorhand met je gynaecoloog. De vroedkundige die je thuis begeleidt, beschikt over al het nodige medische materiaal. Zowel voor de arbeid (doptone, bloeddrukmeter, kraamverband…) als voor de bevalling, mocht die toch thuis plaatsvinden.

Ook interessant