Maatregelen tegen de verspreiding Coronavirus

Onze medewerkers zijn dagelijks in de weer om ook in deze crisistijd zorg en verzorging te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

We passen daarbij nauwgezet alle door de overheid gevraagde maatregelen toe. En dat zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten. Zo proberen we de verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan.

We doen er alles aan om onze medewerkers het nodige beschermingsmateriaal te bezorgen. Daartoe bundelen we de krachten met alle collega-zorgaanbieders. Op die manier willen we mensen die zorg nodig hebben, blijven helpen.

Alle medewerkers die thuiszorg bieden, passen de basishygiëneregels strikt toe. Ze hebben ook oog voor de symptomen van het virus bij onze klanten en bieden hulp bij mogelijke melding en opvolging.

Als er bij een klant sprake is van besmetting of vermoeden van besmetting, bekijken we in overleg of er behoefte is om toch hulp te blijven verlenen.

Sommige diensten leveren we niet langer als er sprake is van besmetting of vermoeden van besmetting. We bieden in die gevallen, bijvoorbeeld, geen thuisoppas voor zieke kinderen aan. De enige uitzondering daarop is thuisoppas bij mensen die zelf in de zorg werken. Uiteraard gelden ook dan strikte gezondheidsregels.

Risicogroepen worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Dat heeft onder meer geleid tot een andere aanpak van de organisatie van het vrijwilligerswerk en -vervoer, andere indelingen in onze opvangcentra (woonzorgcentra, assistentiewoningen, dagopvang) en aangepaste richtlijnen voor kinderzorg en thuisverpleging.

Medewerkers die geen zorg verlenen bij mensen thuis, stimuleren we om aan telewerk te doen. Alle groepsvergaderingen houden we digitaal. Wij doen speciale inspanningen om modules van e-learning uit te werken, skype-vergaderingen te beleggen en we annuleren alle groepsopleidingen en wijkwerkingen. Een eventueel tekort aan zorgpersoneel zullen we proberen op te vangen door zoveel mogelijk collega’s in de zorg in te zetten.

Onze collega’s kunnen met al hun vragen steeds terecht bij hun respectievelijke coördinatoren of leidinggevenden. Er is ook een speciaal crisisnummer geïnstalleerd. Medewerkers krijgen een update bij elke gewijzigde situatie of bij elke nieuwe maatregel. We stellen ook alles in het werk om onze medewerkers tijdens de opgelegde crisisperiode goede sociaaleconomische bescherming te bieden.