De oprechte aandacht van koning Filip voor thuiszorg doet enorm veel deugd

Op initiatief van het koninklijke hof had i-mens de eer en het genoegen om een gesprek te hebben met koning Filip. De koning wou persoonlijk polshoogte nemen van hoe de coronacrisis een effect heeft op ons werk en hoe wij onze thuiszorg, woonzorg en kinderzorg daarop aanpassen.

De steun en appreciatie die de mensen uit de zorg de laatste maanden te beurt vallen, zijn indrukwekkend. Het is een hart onder de riem om zoveel warmte en respect te voelen voor onze job. Ook het koninklijke paleis heeft oog voor de zorgsector en koning Filip koos i-mens om een gesprek aan te knopen over hoe de zorg, en in het bijzonder de thuiszorg, de coronacrisis ervaart. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden hebben we toegelicht hoe wij onze dagelijkse werking blijven doen, met welke uitdagingen en problemen we geconfronteerd worden, maar ook hoe we inspelen op nieuwe noden.

We maakten duidelijk dat naast ons dagelijks werk, we nu vooral de moeizame zoektocht naar beschermend materiaal ervaren. Het dragen van beschermend materiaal is noodzakelijk, maar maakt tegelijk ook dat het dagelijkse werk net iets anders verloopt. Onze thuisverpleegkundige Sophie Boudrez getuigde hoe het is om te werken in coronatijden. We krijgen enorm veel appreciatie van onze patiënten. Ondanks de angst zijn ze dankbaar voor de zorg en blij om nog iemand te zien. Want wij zijn vaak de enigen die nog langskomen. Ingrid De Meerleer directeur Kinderzorg bracht onze dienstverlening voor jonge ouders in de kijker. Ze vertelde hoe we ons keer op keer aanpassen aan de veranderde situatie. Zo staan we onder meer klaar om kleine kinderen op te vangen van ouders die (vermoedelijk) besmet zijn met het covid-19 virus en thuis of in het ziekenhuis in quarantaine zitten. Deze opvang is mogelijk voor kinderen tot 6 jaar waarvoor er geen andere opvang mogelijk is. Vanuit innovatie streepte Dorien Vandormael aan dat de crisis ook opportuniteiten brengt, bijvoorbeeld in de zorg naar kwetsbare ouderen. Dankzij sponsoring kunnen we nu beeldbellen aanbieden en een tablet ter beschikking stellen van die ouderen. Zodat ook zij een link naar de buitenwereld hebben. Johanna Lerberghe getuigde dat het ook als 84-jarige perfect mogelijk is te beeldbellen.

"Het doet enorm veel deugd om te zien hoe onze koning tijd maakte om te luisteren naar wat er gebeurt in de thuiszorg." - Karin Van Mossevelde

Telkens liet de koning zijn appreciatie merken en feliciteerde ons met ons werk. “Het doet enorm veel deugd”, besluit Algemeen Directeur Karin Van Mossevelde, “om te zien hoe onze koning tijd maakte om te luisteren naar wat er gebeurt in de thuiszorg. Vaak staan wij in de frontlijn van de zorg, maar al te vaak wordt ons werk niet of onderbelicht. De ziekenhuizen, artsen en woonzorgcentra komen vooral in het nieuws. Met al ons respect voor het belangrijke werk dat ze doen. Maar ook wij zijn elke dag in de weer bij de mensen thuis. En wij hebben bij de start van de crisis zelf moeten zorgen voor ons materiaal en de bescherming voor onze medewerkers.

Voor veel mensen zijn wij vaak hun enige sociale link. Vergeet niet dat er meer dan 185 000 ouderen van boven de 80 jaar zijn die al weken geïsoleerd thuis zitten. Wij trekken elke dag de boer op om hen en alle andere klanten jong en oud elke dag opnieuw thuis zorg en verzorging te geven. De tijd en appreciatie van het koningshuis betekent veel voor ons. We zien het ook als een appreciatie voor de sector van de thuiszorg in het algemeen.”