Iedereen betaalbare zorg op maat

“i-mens is een verhaal waarin mensen centraal staan. Maar het is ook een verhaal van efficiëntie, toekomst en hoop.” Een gesprek over de nieuwe zorgorganisatie met grote bazen Karin Van Mossevelde en Erwin Devriendt.

“Ik heb mijn fel gekleurde i-mens pull aan”, mailde Erwin Devriendt ter voorbereiding van dit interview. “Ik heb ook mijn i-mens kleedje aan”, antwoordde Karin Van Mossevelde meteen. De grote bazen (transitie-CEO’s) zijn behoorlijk trots op de naam en het logo van de nieuwe zorgorganisatie, maar uiteraard vooral op de geboorte van i-mens zelf. Een hele prestatie. Twee jaar geleden waren ‘Thuiszorg’ van het socialistische ziekenfonds en ‘Solidariteit voor het gezin’ nog concurrenten. Nu gaan ze op in één organisatie: i-mens.

Karin: Voor klanten kan het enkel beter worden. In het begin gaan ze alleen merken dat de naam is veranderd en dat die te zien is op de auto’s en de werkkledij. Aanvankelijk blijven onze klanten ook dezelfde medewerkers zien. Geleidelijk aan gaan we andere rondes uitstippelen en komen er ook nieuwe klanten bij.

De klant van i-mens krijgt een totaalpakket voorgeschoteld: van vóór de geboorte tot het levenseinde.

Erwin: Dat is de sterkte van ons verhaal.

Karin: Oude mensen willen langer en autonomer thuis blijven wonen. Dat maakt de thuiszorg ingewikkelder. Nog een element: we keken allebei op tegen de kosten van de onvermijdelijke digitalisering. Ofwel deden we die zware investering elk apart voor telkens 6 000 klanten, ofwel doen we dat nu samen voor 12 000 mensen. Concreet gaat het over zorg op afstand, maar ook om planningsmodules en personeel dat zelf kan inroosteren en zijn routes kan bepalen.

“met thuishospitalisatie kunnen we mensen met een zware ziekte 6 tot 8 maanden langer uit een rusthuis houden.”

Erwin Devriendt

Elk personeelslid van i-mens zal over een smartphone en tablet met een speciale app beschikken. Ook de mobiliteit pakken we anders aan. Vroeger verplaatsten onze personeelsleden zich uitsluitend met onze auto’s van klant naar klant. Nu komen daar deelauto’s, elektrische fietsen en deelfietsen bij. Het belangrijkste resultaat van de vernieuwing is vanzelfsprekend de samenwerking tussen de verschillende disciplines: welke dienst is het meest geschikt om onze klanten te helpen, hoe kunnen diensten elkaar aanvullen?

Erwin: Wij bieden een antwoord op de dreigende commercialisering van de zorg. Als de commerce het overneemt, kan alleen wie geld heeft nog zorg krijgen. Dat willen wij uitdrukkelijk niet. En dus moet de overheid mee in ons verhaal van zorg van de toekomst stappen. Het verhaal van i-mens is een verhaal waarin mensen centraal staan, maar het is ook een verhaal van efficiëntie, toekomst en hoop.

"Wij verwijderen de schotten van de zuilen en de dienstverlening. Maar de overheid moet dan wel bereid zijn om de thuiszorg anders te financieren."

Karin Van Mossevelde

Als organisaties samengaan, is dat vaak een saneringsoperatie.

Karin: Het is zéker geen sanering! Integendeel, het is een groeiplan: er komen extra jobs bij. De zorg is in volle ontwikkeling. Als we thuiszorg in stand willen houden, moeten we naar dienstverlening van 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Erwin: Als we aan thuishospitalisatie willen doen, moeten we die thuiszorg herorganiseren. We moeten, bijvoorbeeld, de schotten tussen disciplines zoals gezinszorg en verpleging wegnemen. Het is aangetoond dat we met thuishospitalisatie mensen met een zware ziekte zes tot acht maanden langer uit een rusthuis kunnen houden. Dat betekent een gigantische meerwaarde voor die mensen zelf én een forse besparing voor de overheid. We willen met i-mens aan zorgvernieuwing aan de basis werken. We willen 24 urenzorg aanbieden.