i-mens ondertekent charter tegen grensoverschrijdend gedrag in de gezinszorg

Door Joris Wauters

Medewerkers van de diensten gezinszorg werken bij de mensen thuis en hebben hierdoor een specifiek risico om geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijke aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling thuis. Voor i-mens is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar. Wij ondertekenen dan ook dit charter.

De ondertekening van het charter is niet meer dan een logische stap in het verder maximaal beschermen van de medewerkers. Het charter is een versterking van reeds bestaande initiatieven in het engagement naar een veilige werkomgeving.

Meer informatie over het charter: Ondertekening charter tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezinszorg (zorggezind.be)

Meldknop

Met de ondertekening van dit charter nemen wij een bijkomend engagement. Wij hebben al drie duidelijke procedures rond grensoverschrijdend gedrag :

  • Door een derde (vb. klant) ten aanzien van een medewerker
  • Tussen medewerkers onderling
  • Door een medewerker ten aanzien van een klant

Om de drempel te verlagen, hebben wij bovendien een specifieke meldknop ontwikkeld. Via de meldknop kunnen medewerkers elke vorm van grensoverschrijdend gedrag melden en kan hier ook snel en adequaat gevolg aan gegeven worden.

Nico Waege, preventieadviseur i-mens:

Wanneer onze medewerkers in contact komen met anderen, bestaat er een kans dat die agressief of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dit wordt niet aanvaard binnen i-mens. Wij willen voor elke medewerker een veilige werkomgeving creëren. We mogen niet blind zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Daarom nemen we met de ondertekening van dit charter een bijkomend engagement, naast de reeds bestaande initiatieven.