Kunnen we diabeteseducatie efficiënter maken met slimme apparaten?

i-mens ontwikkelt samen met Z-plus een hybride zorgpad voor patiënten met diabetes type 2. Met deze klinische studie willen we nagaan hoe we diabeteseducatie effectiever en kostenefficiënter kunnen maken.

Diabetes is één van de snelst groeiende gezondheidsproblematieken van de 21e eeuw (International Diabetes Federation, 2021) en neemt een grote hap uit het gezondheidsbudget (7,4% van het Belgische gezondheidsbudget). Met dit pilootproject willen we:

 1. de effectiviteit onderzoeken
 2. de kosteneffectiviteit valideren
 3. om daarna een service-based ecosysteem en businessmodel voor hybride zorg te realiseren.

i-mens ontwikkelt samen met Z-plus een hybride zorgpad voor patiënten diabetes type 2 met:

 • zelfcontrole van de patiënten
 • 24/7 monitoring van parameters
 • just-in-time interventies
 • gepersonaliseerde acties

Doelen

In een klinische studie evalueren we of dit hybride zorgpad werkt. Deze resultaten vergelijken we met een controlegroep in het reguliere zorgtraject. Lieselotte Sandra, expert diabetes bij i-mens, is de hoofdonderzoeker.

We gaan op een wetenschappelijke manier na of:

 • de gezondheid van de patiënt effectief verbetert d.m.v. zelfmanagement en preventie. Dat willen we aantonen op basis van gevalideerde medische parameters: bloedwaarden (HbA1c en lipiden), gewicht, buikomtrek, systolische bloeddruk, glucoseniveau en fysieke activiteit.
 • patiënten en medewerker het hybride zorgpad verkiezen ten opzichte van het huidige zorgtraject.
 • het zorgpad kosteneffectief georganiseerd kan worden (willingness to pay en kosteneffectiviteitsanalyse).

We gebruiken bestaande, gevalideerde hard- en software en zullen geen eigen technologie ontwikkelen.

Hoe

In totaal includeren we 100 deelnemers. Deze groep wordt opgesplitst in een test- en controlegroep. In totaal volgen we 50 patiënten op met zelfcontrole tools en begeleiden hen 9 maanden lang met gepersonaliseerde medische interventies.

 • Met een slim toestel meet de patiënt zelf regelmatig een aantal parameters:
  • glycemie
  • bloeddruk
  • activiteit
 • Door de koppeling met een gevalideerde app (mHealth-piramide) kan de patiënt zelf de waarden zien.
 • Ook Z-Plus ziet deze waarden.
  • Verpleegkundig operatoren monitoren deze 24/7 en bieden just-in-time interventies bij afwijking van de grenswaarden.
  • Op basis van een protocol spreekt de operator de juiste zorgverlener of partner in het ecosysteem aan voor verdere acties zoals een kort telefoontje, een beeldbelsessie of educatie door de diabeteseducatoren.

Trekker: i-mens

Partners:

 • Z-Plus: telemonitoring drempelwaarden en eerste interventie
 • Comarch: software
 • Ascensia Diabetes Care: hardware
 • Odisee: effectiviteitsonderzoek
 • UGent: kosteneffectiviteitsonderzoek
 • Roche: bloedtesten en projectbegeleiding (adviesraad)
 • Helan: hardware en adviesraad
 • Diabetes Liga: adviesraad
 • Solidaris: adviesraad
 • Mederi: adviesraad

Hoofdonderzoeker: Lieselotte Sandra, expert diabetes

Projectleider: Joyce Kaes, expert innovatie
E joycek@i-mens.be
M 0499 99 93 09

Timing: oktober 2021- maart 2024

Financiering:

 • Vlaio-ontwikkelingssubsidies
 • Riziv (nomenclatuur)
 • Eigen middelen i-mens

Wil je meer informatie over dit project?

Contacteer Joyce Kaes, expert innovatie
innovatie@i-mens.be
GSM: 0499 99 93 09