Een nieuw tarief voor de klantenbijdrage vanaf 1 februari 2024

De prijs die je als gebruiker betaalt voor een dienstencheque is al méér dan 10 jaar dezelfde (9 euro per uur of 7,2 euro na fiscale aftrek).

Ondertussen is het leven veel duurder geworden voor iedereen. Daardoor is één uur professionele poetshulp op vandaag zelfs goedkoper dan een babysit per uur. Om nog niet te spreken over het uurtarief van een tuinman, loodgieter of elektricien.

Dat vinden wij bij i-mens niet logisch. Indien de waarde van een dienstencheque op een volwaardige manier geïndexeerd zou zijn, dan zou die vandaag 5,8 euro per cheque duurder zijn.

De poetshulpen van i-mens verzetten elke dag bergen werk en ook jij rekent op hen. Als zorgzame werkgever respecteren we hen en het werk dat ze doen.

De klantenbijdrage dient mee voor een eerlijk loon naar werken, de opleiding van de poetshulpen, een goede omkadering en voor een duurzame bedrijfsvoering. Zo is er nieuwe Vlaamse regelgeving in de maak die o.m. inzake welzijn en veilige werkomstandigheden voor poetshulpen extra verplichtingen zal opleggen aan dienstenchequebedrijven.

Dankzij jouw klantenbijdrage kunnen wij bij i-mens blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening, in goede opleidingen, in eerlijke loonvoorwaarden en in kwalitatieve omkadering.

Ook willen we de kwaliteit van het werk hoog houden en geven we samen de poetshulp de waardering die ze verdienen. Van de 3,6 euro klantenbijdrage zal er 1 euro rechtstreeks naar jouw poetshulp gaan.

Wat betekent dit nu voor jou?

Vanaf 1 februari 2024 zal i-mens de volgende klantenbijdrage toepassen:

  • 5 euro per uur voor reguliere klanten
  • 2,5 euro voor klanten die via hun mutualiteit gebruik kunnen maken van het systeem van de verhoogde tegemoetkoming
  • 2,5 euro voor klanten die wonen in een assistentiewoning uitgebaat door i-mens

De klantenbijdrage zal worden aangerekend per gepresteerd uur poetshulp. i-mens zal de prestaties geleverd vanaf 1 februari 2024 maandelijks factureren.

Wat verwachten wij nog van jou?

Indien je reeds klant bent en niet akkoord gaat met deze wijziging heb je volgens onze algemene voorwaarden het recht om de overeenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen met een opzeggingstermijn van 4 weken.

Indien je de overeenkomst niet opzegt binnen de maand (4 weken) na deze kennisgeving van 5 december 2023 wordt er vanuit gegaan dat je akkoord gaat met de prijswijziging.

Veelgestelde vragen

De prijsaanpassing is nodig om in de toekomst een goede werkgever te blijven, die kwaliteit kan blijven leveren en die kan blijven investeren in de opleiding van onze poetshulpen. Bovendien willen wij hun fysiek werk ook naar waarde schatten door een correct loon uit te betalen.

De prijs die jij als klant betaalt voor een dienstencheque is al meer dan 10 jaar dezelfde (7,2 euro per uur, na fiscale aftrek). Ondertussen is het leven wel veel duurder geworden voor iedereen. Daardoor is één uur professionele poetshulp op vandaag zelfs goedkoper dan een babysit per uur. Dat vinden wij niet logisch.

Indien de waarde van een dienstencheque op een volwaardige manier geïndexeerd zou zijn dan zou die vandaag 5,8 euro per cheque duurder zijn.

Van de vijf (5) euro per uur klantenbijdrage gaat er 1 euro rechtstreeks naar jouw poetshulp. Twee (2) euro zetten we in om hen goed te blijven omkaderen en voor het volgen van extra opleiding(en). De overige twee euro heeft i-mens nodig om de gestegen kosten te dragen en om te voldoen aan de verwachte extra verplichtingen die zullen worden opgelegd door de wetgever.

Helaas niet. Onze minimale dienstverlening is 4u per twee weken.

Wij begrijpen dat deze verwachting er kan zijn. In de toekomst wil i-mens dezelfde kwaliteit en service kunnen blijven leveren dan ze vandaag biedt. Niets meer, maar ook niets minder. De prijsaanpassing dient daarvoor: om de kwaliteit van onze dienstverlening op niveau te kunnen houden. Ze is nodig om een gebrek aan financiering vanuit de overheid te compenseren.

We zijn vandaag al een kwalitatieve werkgever, ook naar onze klanten toe. We willen vooral vermijden dat we minder kwaliteit kunnen leveren in de toekomst. Vandaar dat wij die klantenbijdrage vragen.

Wil je je lopende contract met i-mens opzeggen?

Dat kan kosteloos via mail, brief of telefoon. Hou wel rekening met een opzeggingstermijn van vier weken.

De contactgegevens van jouw lokaal kantoor vind je terug in de mail en brief die je recent van ons ontvangen hebt naar aanleiding van deze prijsverhoging. Vergeet zeker niet jouw klantnummer te vermelden.

Op een persconferentie begin september 2023 luidden de werkgevers uit de sector van de dienstencheques collectief (!) de alarmbel en riepen ze de overheid op om de inruilwaarde van een cheque te verhogen. Deze gedragenheid bewijst dat de dienstenchequesector structureel onder gefinancierd wordt, en dat het probleem i-mens overstijgt.

Het feit dat we erin geslaagd zijn om in heel België met alle werkgevers van de sector de eis op tafel te kunnen leggen voor die 5 euro, bewijst dat het echt nodig is in de sector om naar een verhoging van de klantenbijdrage te gaan.

Daarom gaan wij ervan uit dat we de eerste zijn die de klantenbijdrage verhogen, maar zeker niet de laatste.

Dankzij die 1 euro per gepresteerd uur zal een poetshulp die voltijds werkt op jaarbasis 1 415 euro extra verdienen, of zo’n 120 euro per maand. Dat is een betekenisvolle loonsverhoging, bovenop het feit dat i-mens vandaag al een van de best betalende werkgevers uit de sector is. Daarnaast geven wij onze poetshulpen bijvoorbeeld ook een hogere eindejaarspremie, of krijgen ze de mogelijkheid om ook gezinsleden met korting aan te sluiten in de collectieve hospitalisatieverzekering.

Wij vinden dat onze poetshulpen deze extra’s verdienen, want ze doen hard fysiek werk in steeds andere omgevingen en met steeds andere verwachtingen. De courante lonen zijn te laag. i-mens wil een goede werkgever blijven die haar poetshulpen een correct loon kan blijven uitbetalen. De aanpassing van de klantenbijdrage garandeert dat.

Naast de 1 euro die onze poetshulpen rechtstreeks krijgen, gaat er ook nog 2 euro onrechtstreeks naar de poetshulpen. Zo zal er extra geïnvesteerd in opleiding. i-mens maakt het de poetshulpen ook zo gemakkelijk mogelijk, door hen goed te omkaderen. Zo zijn er planners die het contact met de klanten onderhouden, planningen maken en bijsturen. Onze poetshulpen krijgen ook een smartphone om het contact met hun collega’s op de bureau mogelijk te maken.

De overige 0,6 euro is nodig wil i-mens ook in de toekomst werk blijven geven aan de 1300 poetshulpen in dienst. Op vandaag is de dienstenchequewerking onvoldoende rendabel om dat te kunnen verzekeren. Dankzij de verhoging van de klantenbijdrage kan dat wel.