i-mens is een thuiszorgorganisatie die sinds maart 2020 operationeel is. De groep i-mens is samengesteld uit de volgende VZW’s:

  • i-mens vzw ON 0416.603.716 RPR Gent
  • i-mens Thuisverpleging vzw ON 0430.909.335 RPR Gent
  • De Sloep i-mens vzw ON 0457.881.471 RPR Gent
  • Opvanggezinnen i-mens vzw ON 0862.426.109 RPR Gent
  • Partners in Solidariteit vzw ON 0628.921.769 RPR Gent
  • Stichting Edith Devriendt ON 0892.875.397 RPR Gent
  • Vrijwilligerswerk i-mens vzw ON 0457.634.914 RPR Gent
  • Zelfstandige Thuisverpleging i-mens vzw ON 0421.548.736 RPR Hasselt