De nieuwe zorgorganisatie i-mens is een samensmelting van 11 bedrijven. Over een termijn van twee jaar zullen deze vzw’s allemaal inkantelen in de vzw i-mens, die sinds maart 2020 operationeel is geworden.
Concreet betekent dit dat deze bedrijven juridisch nog een tijdje zullen blijven bestaan, met hun bestaande ondernemingsnummers.

 • i-mens vzw ON 0416.603.716 RPR Gent
 • i-mens Thuishulp vzw ON 0416.337.460 RPR Brussel
 • i-mens Thuisverpleging vzw ON 0430.909.335 RPR Gent
 • i-mens Thuisverpleging Oost-Vlaanderen vzw ON 0444.930.288 RPR Gent
 • i-mens Thuisverpleging West-Vlaanderen vzw ON 0413.903.651 RPR Gent
 • i-mens Thuisverpleging Antwerpen vzw ON 0430.546.376 RPR Gent
 • Vrijwilligerswerk i-mens vzw ON 0457.634.914 RPR Gent
 • Opvanggezinnen i-mens vzw ON 0862.426.109 RPR Gent
 • vzw Zorgende Handen 0451.247.958 RPR Hasselt
 • Stichting Edith Devriendt 0892.875.397 RPR Gent
 • vzw Partners in Solidariteit 0628.921.769 RPR Gent