In het kader van onze informatieopdracht bezorgen wij per patiënt maandelijks een overzicht van de betalingen die het ziekenfonds deed. Dit maakt de geleverde en aangerekende prestaties duidelijk.  Het document is louter informatief, het geeft geen recht op een extra tussenkomst.

Indien wij moeten langskomen voor prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur (dit is een lijst van alle mogelijke verpleegkundige handelingen en het bijhorende tarief door de FOD Volksgezondheid), voorziet het ziekenfonds geen tussenkomst. De patiënt krijgt hiervoor dan maandelijks een factuur. Het gaat hier, bijvoorbeeld, om een bloeddrukmeting, glycemiemeting …  Wij lichten de patiënt vooraf in indien dit van toepassing is.