Wat is het?

De derdebetalersregeling betekent dat je ziekenfonds tussenkomt in de betaling van bepaalde prestaties uitgevoerd door een zorgverlener.

Je krijgt elke maand een overzicht van de betalingen die je ziekenfonds deed. Zo heb je meteen een overzicht van de uitgevoerde prestaties. Het document is louter informatief, het geeft geen recht op een extra tussenkomst.

Krijg je alle prestaties (deels) terugbetaald door je ziekenfonds?

Neen. De zorgverlening moet in de nomenclatuur staan. Dat is een lijst van alle mogelijke verpleegkundige handelingen en het bijhorende tarief door de FOD Volksgezondheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om een bloeddrukmeting, glycemiemeting … 

Staat jouw prestatie niet in de lijst van FOD Volksgezondheid?

Dan brengen we je hier op voorhand van op de hoogte. Voor deze prestaties krijg je een maandelijkse factuur.