Hoe vertaalsoftware en 5G kansen creëren

Door Evelyn De Kesel

innovatie translation

Kunnen we dankzij gebruik van vertaalsoftware over het snelle en betrouwbare 5G netwerk meer arbeidsmogelijkheden creëren voor (super)anderstaligen en ook het veiligheidsgevoel verhogen?

Waarom dit project?

 • Het aantal superanderstaligen in onze maatschappij neemt toe. Dit zijn nieuwkomers waarmee we geen enkele taal gemeenschappelijk hebben. Communicatie in het Nederlands, Frans of Engels helpt ons niet verder. Ook bij i-mens zijn ondertussen meer dan 600 (super)anderstaligen aan de slag. Het is belangrijk om deze medewerkers vanaf de start goed te kunnen begeleiden en ondersteunen. Dit kan ervoor zorgen dat werknemers langer aan de slag blijven, gezien werknemers momenteel het bedrijf verlaten o.a. omwille van onvoldoende directe begeleiding en/of een onveiligheidsgevoel.
 • Anderzijds merken we dat het aantal (super)anderstaligen binnen de organisatie (4%) een stuk lager ligt dan het Belgische gemiddelde (15%) bij de beroepsactieve bevolking (18-64 jaar). Dankzij vertaalsoftware willen we dit extra potentieel talent toch kunnen inschakelen. Niet onbelangrijk gezien het grote en steeds groeiende aantal openstaande vacatures.
 • Bij i-mens werken ongeveer 10.000 medewerkers op het terrein. Zij werken individueel bij klanten thuis of alleen in het CKG (centrum waar kinderen 24/7 opgevangen worden). 5G kan ons helpen om een veilige en directe communicatiemethode in eender welke taal te garanderen.

Wat gaan we doen?

De komst van het 5G-netwerk biedt nieuwe mogelijkheden om volgende 2 ideeën uit te werken:

 • Simultaan vertalen tijdens live gesprekken zowel in persoon als op afstand
 • Een prioriteitsoproep met beeldbellen en vertaling op afstand

Simultaan vertalen

Aan de hand van gebruikersonderzoek kiezen we een geschikte tool uit voor simultaan vertalen via de smartphone. We testen de vertaalsoftware als een manier om diepgaander en direct te kunnen communiceren met deze (super)anderstalige (kandidaat-)medewerkers. Ook de communicatie met de klant kan hierdoor vlotter verlopen. 5G garandeert hierbij een kwaliteitsvolle verbinding en snelheid.

De meest voorkomende talen zijn Arabisch, Russisch/Oekraïens, Spaans, Portugees, Pools, Roemeens, Turks, Bulgaars. i-mens heeft momenteel bv. al 7 personen van Oekraïense afkomst in dienst. Zij (en ook andere anderstaligen) zullen betrokken worden om hun ervaring te delen zodat we de tools en functionaliteiten op maat kunnen afstellen.

Prioriteitscommunicatie

Dankzij 5G-technologie kunnen we onderscheid maken tussen soorten internetverkeer en voorrang geven aan deze prioriteitsoproep. Geselecteerde/toegelaten applicaties, zoals bijvoorbeeld de vertaalsoftware, krijgen voorrang zodat connectie gegarandeerd kan worden, ook in crisissituaties. Dit kan het veiligheidsgevoel van de medewerker verhogen en direct contact met de leidinggevende versterken. Door de vertaalsoftware kunnen ook deze prioriteitsoproepen in de eigen tool doorgaan.

3 piloot settings in Brussel en regio Gent

We testen deze werkwijze in Brussel en regio Gent met 80 medewerkers in 3 pilootsettings:

 • Tijdens een sollicitatiegesprek gebruikt de recruiter de live tool om het gesprek te ondersteunen of de beeldbeltoepassing om een sollicitatiegesprek op afstand te houden.
 • De nieuwe, (super)anderstalige medewerker gebruikt de prioriteitsoproep om direct, met beeld en in de eigen taal, met de leidinggevende te communiceren. Tegelijk kan de live tool gebruikt worden in het contact met de klant.
 • De begeleiders van het CKG (centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning) gebruiken de prioriteitsoproep om in directe verbinding te staan met de organisatie (wanneer ze ’s nachts of ’s avonds werken) en de vertaaltool in hun communicatie met de ouders.

Resultaat

Evaluatie en rapportage doen we op basis van duidelijk bepaalde doelen. Dat geeft ons de mogelijkheid om te bepalen of dit project succesvol is:

 • Het percentage anderstaligen bij i-mens stijgt
 • Meer vacatures worden ingevuld
 • Het gevoel van onveiligheid blijft hetzelfde of vermindert bij de deelnemende kinderbegeleiders.

Imec-Smit begeleidt ons bij het onderzoek. Zij begeleiden de UX-testing en co-creatiesessies aan het begin en ondersteunen de pre- en postmeting van de pilootprojecten. Na analyse schrijven we (samen met Imec-Smit) een wetenschappelijke publicatie om de resultaten bekend te maken.

Nieuwsgierig?
Hier geven we een 1e update

Trekker: i-mens
Partners: Orange als specialist in real-time en kritieke communicatie over 5G
Onderzoekspartner: IMEC SMIT – VUB Brussel
Projectleider: Evelyn De Kesel, expert innovatie
Timing: april 2023- december 2024
Financiering:

 • De subsidie werd toegekend door FOD Economie in het kader van positieve sensibilisering rond 5G.
 • Eigen middelen i-mens en Orange

Wil je meer informatie over dit project?

Contacteer Evelyn De Kesel, expert innovatie
evelyn.dekesel@i-mens.be

GSM: 0492 14 68 94