Veelgestelde vragen

 • medisch vervoer;
 • vervoer voor boodschappen (bij voorkeur zonder de klant);
 • vervoer in het kader van een bezoek aan een opgenomen partner of familielid in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of een instelling.

De verplaatsingen gebeuren steeds volgens de nodige beschermingsmaatregelen: zowel klant als vrijwilliger dragen een mondmasker, de plaats van de klant in de auto is bepaald (schuin rechts achteraan) en handhygiëne wordt toegepast. Een extra begeleider kan enkel als dat strikt noodzakelijk is.

Op zich kan elke oppas blijven doorgaan. We willen het sociaal contact niet verbreken en de nodige zorg blijven verlenen.

We raden onze vrijwilligers aan om het aantal klanten te beperken en de veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen:

 • Voor nachtoppas voorziet de vrijwilliger indien mogelijk zijn eigen bedlinnen.
 • Hulp bij het toiletbezoek vraagt extra hygiënemaatregelen.
 • Het dragen van handschoenen bij het ondersteunen van aan- en uitkleden.
 • Geen gebruik van gebruikte handdoeken of eetgerei van de klant.
 • Indien mogelijk laten we het bezoek buiten plaatsvinden.
 • Zoveel mogelijk fysieke afstand en het respecteren van de 1,5 meterregel.
 • Gebruik van beschermingsmateriaal als de 1,5 meterregel niet gerespecteerd kan worden. Vraag aan de klant in dat geval ook een mondmasker te dragen.
 • Wassen van de handen voor en na elk contact, gebruik van handgel indien handen wassen niet mogelijk is.
 • Vermijden van toiletbezoek bij de klanten indien mogelijk.
 • Prestatiebladen worden niet ondertekend.

Een vrijwilliger mag alle zorgtaken uitvoeren (toezicht, gezelschap, nachtoppas, hulp bij het toiletbezoek of verschonen, beperkte verplaatsingen in en rond het huis, maaltijd begeleiden), steeds met het strikt volgen van de veiligheidsmaatregelen.

Voor een uitstap met de klant, raden we aan enkel een wandeling in de buurt te doen.

Algemene hygiëne-maatregelen bij contact klanten

Het contact moet altijd op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de klant als voor de vrijwilliger.

 • Regelmatig handen wassen met water en zeep (indien niet mogelijk de handen ontsmetten)
  • Voor en na contact met of bezoek bij een klant.
  • Na contact met de directe omgeving van de klant.
  • Na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hier: eerst handen wassen en nadien bijkomend ontsmetten)
 • Raak je ogen, neus of mond niet aan indien jouw handen niet (recent) gewassen zijn. Probeer het aanraken van jouw aangezicht zoveel als mogelijk te beperken.
 • Volg het hoest- en niesetiquette en leer dit ook aan je klanten:
  • Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm (niet in je hand).
  • Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.
 • Draag steeds je mondmasker
  • bij het binnengaan van de woning/collectiviteit;
  • bij de zorg van je klant wanneer er direct fysiek contact is of wanneer die in dezelfde ruimte is;
  • als de afstand van 1,5m niet haalbaar is. Vraag aan de persoon in jouw buurt hetzelfde te doen (is steeds verplicht in de wagen).