Veelgestelde vragen

Algemene hygiëne-maatregelen bij contact klanten

Het contact moet altijd op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de klant als voor de vrijwilliger. Vrijwilligers worden niet als risicocontact beschouwd volgens de overheid.

 • Regelmatig handen wassen met water en zeep (indien niet mogelijk de handen ontsmetten)
  • Voor en na contact met of bezoek bij een klant.
  • Na contact met de directe omgeving van de klant.
  • Na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hier: eerst handen wassen en nadien bijkomend ontsmetten)
 • Raak je ogen, neus of mond niet aan indien jouw handen niet (recent) gewassen zijn. Probeer het aanraken van jouw aangezicht zoveel als mogelijk te beperken.
 • Volg het hoest- en niesetiquette en leer dit ook aan je klanten:
  • Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm (niet in je hand).
  • Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.
 • Draag steeds een chirurgisch mondmasker (en geen stoffen) indien:
  • er tijdens de zorg en ondersteuning of hulp- en dienstverlening direct fysiek contact met de gebruiker/patiënt is;
  • de afstand van 1,5 meter met de gebruiker/patiënt niet kan gerespecteerd worden, gedurende minstens 15 minuten (cumulatief).
  • de ruimte slecht geventileerd kan worden.
 • Wanneer je tijdens je vrijwilligerswerk wel de afstand van 1,5m kan bewaren, dan volstaat het om een stoffen mondmasker te dragen.
 • Verlucht regelmatig de binnenruimtes:
  • Verluchten is een raam of buitendeur gedurende een korte tijd wijd openzetten.
  • Doe dit zeker vóór en na je bezoek. En regelmatig tussendoor als je gedurende lange tijd in de ruimte verblijft.
  • Ook ruimtes die mechanisch geventileerd worden, moet je regelmatig verluchten.
  • Vrijwilligers spreken best zoveel mogelijk met hun klanten buiten af als dit kan.
 • medisch vervoer;
 • vervoer voor boodschappen;
 • vervoer in het kader van een bezoek aan een opgenomen partner of familielid in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of een instelling.

De verplaatsingen gebeuren steeds volgens de nodige beschermingsmaatregelen: zowel klant als vrijwilliger dragen een mondmasker, de plaats van de klant in de auto is bepaald (schuin rechts achteraan) en handhygiëne wordt toegepast. Een extra begeleider kan enkel als dat strikt noodzakelijk is.

Op zich kan elke oppas blijven doorgaan. We willen het sociaal contact niet verbreken en de nodige zorg blijven verlenen.

We raden onze vrijwilligers aan om het aantal klanten te beperken en de veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen:

 • Voor nachtoppas voorziet de vrijwilliger indien mogelijk zijn eigen bedlinnen.
 • Hulp bij het toiletbezoek vraagt extra hygiënemaatregelen.
 • Het dragen van handschoenen bij het ondersteunen van aan- en uitkleden.
 • Geen gebruik van gebruikte handdoeken of eetgerei van de klant.
 • Indien mogelijk laten we het bezoek buiten plaatsvinden.
 • Zoveel mogelijk fysieke afstand en het respecteren van de 1,5 meterregel.
 • Gebruik van beschermingsmateriaal als de 1,5 meterregel niet gerespecteerd kan worden. Vraag aan de klant in dat geval ook een mondmasker te dragen.
 • Wassen van de handen voor en na elk contact, gebruik van handgel indien handen wassen niet mogelijk is.
 • Vermijden van toiletbezoek bij de klanten indien mogelijk.

Een vrijwilliger mag alle zorgtaken uitvoeren (toezicht, gezelschap, nachtoppas, hulp bij het toiletbezoek of verschonen, beperkte verplaatsingen in en rond het huis, maaltijd begeleiden), steeds met het strikt volgen van de veiligheidsmaatregelen.