Veelgestelde vragen

Onze vrijwilligers hebben de voorbije weken noodgedwongen hun vrijwilligerswerk op een laag pitje moeten zetten. Enerzijds omdat er minder vragen waren van onze klanten. Anderzijds omdat het merendeel van onze groep vrijwilligers zelf tot een risicogroep behoort. Enkel bij essentiële opdrachten werden vrijwilligers ingezet.

Met de versoepeling van de richtlijnen en de vraag van de overheid om aandacht te besteden aan personen in sociaal isolement thuis, hebben we beslist om vanaf maandag 11 mei opnieuw onze vrijwilligers in te schakelen. Deze opstart gebeurt geleidelijk, met voorrang aan klanten met een zware maar ook matige zorgnood. De coördinator neemt hierbij het initiatief en zal een bemiddelende rol opnemen tussen de klant en de vrijwilliger.

Vrijwilligers met gezondheidsklachten, kunnen omwille van het hoge risico momenteel niet terug opstarten. Alle andere vrijwilligers beslissen zelf. We respecteren ieders keuze.

Bekijk ook onze algemene hygiënemaatregelen en de richtlijnen voor zowel de vrijwilligers vervoer en oppas.

Algemene hygiëne-maatregelen bij contact klanten

Het contact moet altijd op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de klant als voor de vrijwilliger.

 • Regelmatig handen wassen met water en zeep (indien niet mogelijk de handen ontsmetten)
  • Voor en na contact met of bezoek bij een klant.
  • Na contact met de directe omgeving van de klant.
  • Na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hier: eerst handen wassen en nadien bijkomend ontsmetten)
 • Raak je ogen, neus of mond niet aan indien jouw handen niet (recent) gewassen zijn. Probeer het aanraken van jouw aangezicht zoveel als mogelijk te beperken.
 • Volg het hoest- en niesetiquette en leer dit ook aan je klanten:
  • Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm (niet in je hand).
  • Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.
 • Draag een (zelfgemaakt) stoffen mondmasker. Vooral om de anderen niet te besmetten. Het dragen van een masker is geen vervanging voor het houden van 1,5m afstand en een goede hand- en hoesthygiëne.
 • De instructies voor het vervaardigen van stoffen maskers vind je op www.maakjemondmasker.be.
 • Zelfgemaakte mondmaskers moeten na dagelijkse gebruik worden gewassen op minimaal 60°C. Nadien strijken kan bijkomende kiemreductie bewerkstelligen.
 • Toiletbezoek bij de klant zoveel als mogelijk vermijden.

Vrijwilligersvervoer – wie vervoeren we?

Klanten die vervoer nodig hebben in het kader van medisch noodzakelijke consultaties, onderzoeken en behandelingen, kunnen bij ons terecht.

Richtlijnen voor vrijwilligers vervoer:

 • We streven ernaar steeds dezelfde vrijwilliger in te zetten bij dezelfde klant.
 • Beperken van de ritten tot maximum 2 per dag.
 • Gebruik beschermingsmateriaal: draag een mondmasker, was je handen voor en na elke rit; gebruik handgel indien dit niet mogelijk is en na fysiek contact met de klant.
 • Vraag aan de klant om een mondmasker of sjaal te dragen.
 • Laat de klant zoveel mogelijk zelfstandig doen, begeleid alleen indien echt noodzakelijk.
 • Vermijd fysiek contact met klanten. Indien begeleiding noodzakelijk is, dan word je daarvan op voorhand verwittigd door de dienst. Op die manier kan je zelf een weloverwogen keuze maken om deze rit uit te voeren of niet.
 • Laat de klant rechts achteraan plaatsnemen in de wagen.
 • Wachten doe je bij voorkeur in de buitenlucht of in je eigen wagen. Vermijd om plaats te nemen in de wachtzaal.
 • Wees tijdig op je afspraak, maar kom zéker niet te vroeg.
 • Verlucht de auto na elk vervoer, reinig na elke rit de contactpunten (klink, gordel,…) in de wagen.
 • Tip: op de website van de ziekenhuizen kan je vaak info terugvinden omtrent de maatregelen en afspraken binnen het ziekenhuis zelf.
 • Prestatiebladen (ex-Thuishulp) of rittenbriefjes (ex-SvhG) worden niet ondertekend.
 • Indien er cash geld moet overhandigd worden, zal dit via een zakje gebeuren. Zowel de VW als de klant dienen zich hiervan te voorzien. Het virus overleeft niet langer dan 24 uur op geld, dus na een dag mag dit in de portefeuille gestoken worden.
 • Signaleer aan de dienst indien je toch symptomen vaststelt bij je klant of jezelf.

Welke klanten?

We werken met een cascade systeem waarbij we voorrang geven aan zorg bij zwaar zorgbehoevenden. Ook matige zorgsituaties, waarbij ouderen beroep doen op mantelzorgers voor het thuisblijven wonen mogelijk te maken, en gekende oppassituaties in kader van gezelschap starten terug op om volgende redenen:

 • mantelzorgers raken overbelast, vermijden dat mensen er onderdoor gaan.
 • situaties waarbij het psychisch welbevinden in het gedrang komt door de corona-isolatie.
 • Frequentie en tijdsduur: wordt tot minimum beperkt bij heropstart. Tussentijds kan er als alternatief nog steeds getelefoneerd (of beeldbellen) worden.
 • Voor nachtoppas voorziet de vrijwilliger best zijn eigen bedlinnen.
 • Hulp bij het toiletbezoek vraagt extra hygiëne maatregelen.
 • Draag handschoenen bij het ondersteunen van aan- en uitkleden.
 • Gebruik geen gebruikte handdoeken of eetgerei van de klant.
 • Indien mogelijk kan ook het bezoek buiten plaatsvinden.

Casus per casus wordt bekeken door de coördinator. Ook nieuwe aanvragen oppas met een zelfde zorgnood van zwaar tot matig zullen we helpen.

Welke zorgtaken nemen we op?

Een vrijwilliger mag alle zorgtaken uitvoeren (toezicht, gezelschap, hulp bij het toiletbezoek of verschonen - beperkte verplaatsingen in en rond het huis – maaltijd begeleiden), mits het strikt volgen van de veiligheidsmaatregelen.

In het kader van een uitstap maken, raden we aan enkel een wandeling in de buurt te doen.

Zorg voor jezelf en voor elkaar:

 • Frequentie en tijdsduur: wordt tot minimum beperkt bij heropstart. Tussentijds kan er als alternatief nog steeds getelefoneerd (of beeldbellen) worden.
 • Voor nachtoppas voorziet de vrijwilliger best zijn eigen bedlinnen.
 • Hulp bij het toiletbezoek vraagt extra hygiëne maatregelen.
 • Draag handschoenen bij het ondersteunen van aan- en uitkleden.
 • Gebruik geen gebruikte handdoeken of eetgerei van de klant.
 • Indien mogelijk kan ook het bezoek buiten plaatsvinden.

Richtlijnen voor de vrijwilligers oppas:

 • Het aantal klanten beperken we tot maximum 4 per vrijwilliger.
 • Bezoek is af te raden wanneer professionele zorgverleners en/of mantelzorger(s) aanwezig zijn. Alleen wanneer dit nodig is voor de communicatie onderling, bijvoorbeeld bij een dementerende persoon is dit mogelijk.
 • Hou zoveel mogelijk fysieke afstand en respecteer de 1,5 meter regel.
 • Gebruik het beschermingsmateriaal zeker als de 1,5 meter regel niet gerespecteerd kan worden. Vraag aan de klant om ook een mondmasker dan te dragen.
 • Beperk het fysieke contact met klanten.
 • Was je handen voor en na elk contact, gebruik handgel indien dit niet mogelijk is.
 • Vermijd indien mogelijk een toiletbezoek bij de klanten.
 • Prestatiebladen worden niet ondertekend.
 • Signaleer aan uw verantwoordelijke indien je toch symptomen vaststelt bij je klant.
 • Vrijwilligers met een verhoogd risico op een ernstig verloop van de ziekte kunnen na overleg met en goedkeuring van hun huisarts ingeschakeld worden mits strikte inachtname van de voorzorgsmaatregelen.