Overzicht

2021

2020

Persberichten

Wit-Gele Kruis en i-mens werken samen in het belang van de patiënt
Maar liefst 170.000 patiënten krijgen inzage in hun elektronisch verpleegkundig dossier door een
samenwerking tussen i-mens en het Wit-Gele Kruis. i-mens sluit zich aan bij de applicatie
mijnThuisverpleging van het Wit-Gele Kruis waardoor beide organisaties de zorg voor de patiënt
optimaliseren. Ook de samenwerking met en tussen verpleegkundigen, huisartsen en artsen in
ziekenhuizen zal hierdoor nog vlotter verlopen.

Download het persbericht.

Kinderopvang opnieuw in vergeethoek van de zorg
Voor eens en voor altijd: kinderopvang behoort ook tot de zorgsector. Zo klinkt het in koor bij SOM,
de federatie van sociale ondernemingen, i-mens en Helan Kinderopvang. Ze vinden het
onbegrijpelijk dat kinderbegeleiders geen voorrang krijgen voor een boosterprik. Ook zonder de
coronacrisis kampt de sector met personeelstekorten. Die noodkreet weerklonk meermaals in de
media de laatste weken. De extra uitval van personeel door de vierde golf leidt stilaan tot een
onhoudbare situatie. Daarom is het noodzakelijk om hen prioritair een derde prik te geven. Op lange
termijn vragen de organisaties om ook kinderbegeleiders verplicht te vaccineren.

Download het persbericht.

Minder druk op ziekenhuizen door meer telemonitoring van covidpatiënten

De stijgende coronacijfers doen de druk op de ziekenhuizen toenemen. Door de coronacrisis werden verschillende innovaties in een sneltempo ingevoerd. Een daarvan was het opvolgen van covidpatiënten op afstand. Telemonitoring verlicht de druk op de ziekenhuizen: patiënten moeten minder snel naar intensieve zorgen en gehospitaliseerde patiënten kunnen gemiddeld 2,5 dagen vroeger het ziekenhuis verlaten. Om meer bedden vrij te houden op de covidafdelingen pleiten de initiatiefnemers van het pilootproject in Aalst, waaronder zorgcentrale Z-plus en zorgorganisaties i-mens en Mederi, om opnieuw meer in te zetten op telemonitoring.

Download het persbericht.

OPEN BRIEF – Noodkreet van meer dan honderd leidinggevenden uit de zorgsector

Karin Van Mossevelde, algemeen directeur bij i-mens, gaf tijdens het zorgcongres van ZORG Magazine een workshop over innovatie, hybride ecosystemen en de zoektocht naar talent. Na afloop van het congres bundelden meer dan honderd leidinggevenden uit de zorgsector de krachten om een open brief te schrijven. De schaarste op de arbeidsmarkt was hét topic tijdens de vele gesprekken. In een open brief, gericht aan alle beleidsmakers, worden enkele voorstellen geformuleerd.

Download de open brief.

i-mens zet medewerkers in de bloemetjes tijdens inhuldiging heldenbos in Moerbeke

Uitbreiding Wullebos met twee hectare dankzij initiatief Heldenbos

Wapperende witte lakens en een oorverdovend applaus: tijdens de eerste lockdown stond het hele land als 1 blok achter onze zorghelden. Voor zorgorganisatie i-mens zijn haar 14 000 medewerkers elke dag opnieuw helden. Voor, tijdens en na corona. Daarom zorgde i-mens in elke Vlaamse provincie voor een i-mens heldenbos. In aanwezigheid van burgemeester Robby De Caluwé werd het heldenbos in Moerbeke, dat met twee hectare wordt uitgebreid, vandaag officieel ingehuldigd bij aanvang van de Week van het Bos (10 tot en met 17 oktober).

Download het persbericht.

Chronisch zieke kinderen zijn in de eerste plaats kinderen

Op 6 oktober werd in de commissie welzijn een conceptnota besproken m.b.t. respijtzorg in de thuisverpleegkunde. Naomi De Bruyne van Steunpunt Mantelzorg sprak over dit onderwerp tijdens een hoorzitting.

Deze conceptnota bevat de puzzelstukken om de levenskwaliteit van chronisch zieke kinderen en hun ouders gevoelig te verbeteren. Voor deze kinderen en hun ouders is het cruciaal om de juiste ondersteuning te krijgen op het juiste moment, zowel in de thuisomgeving, op school en op de werkplek. Vandaag is dit nog niet het geval. Naomi De Bruyne van Steunpunt Mantelzorg en Karin Van Mossevelde van i-mens kropen in hun pen en ijveren ervoor dat chronisch zieke kinderen écht kinderen kunnen zijn en dat hun ouders zich écht mama en papa kunnen voelen.

Download het opiniestuk.

i-mens ondertekent open brief aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers over het voorstel van decreet lokaal bestuur

Vandaag stemt het Parlement over het Decreet Lokaal Bestuur. Dit decreet zet de deur wagenwijd open voor de commercialisering van de zorg en maakt onze zorg minder betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief.
Als sociale ondernemers staan wij voor waardegedreven zorg waarbij de klant en zijn veranderende noden steeds centraal staan. i-mens is een zorgorganisatie ontstaan uit 11 verschillende vzw’s. Door in te zetten op samenwerking slagen wij er ook in om schaalvergroting, efficiëntiewinst en ademruimte voor innovatie te creëren. Een decreet waarbij zorg koopwaar dreigt te worden is hiervoor niet nodig.

Download de open brief aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Feestweek in kinderdagverblijf De Berentuin in Menen voor 10-jarig bestaan

Feestgedruis in De Berentuin in Menen. In het kinderdagverblijf van vzw i-mens staan er een volledige week festiviteiten gepland in het kader van het 10-jarig bestaan. Van koekjes bakken, tot dansen met discolichtjes en taart eten: de kinderbegeleiders van De Berentuin laten hun jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan. De laatste 10 jaar verdubbelde de Berentuin het aantal opvangplaatsen, van 14 naar 30. Het kinderdagverblijf kondigt vandaag ook aan dat er nog 6 plaatsen bijkomen vanaf begin januari 2022.

Het is dubbel feest, want de dienst voor onthaalouders in regio Zuid-West-Vlaanderen viert haar 30-jarig bestaan. Onthaalouders van i-mens zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalouders (DVO) in een bepaalde regio zodat ze de nodige ondersteuning en vorming ontvangen. Net zoals het kinderdagverblijf is dit een enorm groeiverhaal. In 30 jaar tijd is onze werking verzesvoudigd.

Download het volledige persbericht.

i-mens ondersteunt boodschap Minister Vandenbroucke om vaccinatie in zorg te verplichten

In de zorgsector is vaccinatie een ethische verplichting

Als zorgorganisatie, actief in o.a. thuiszorg en residentiële zorg, zijn we zeer tevreden dat Minister Vandenbroucke aangeeft om de vaccinatie in de zorgsectorverplicht te maken.

Dat vaccinatie het middel is om de volksgezondheid te beschermen, staat buiten kijf. Een verplichte vaccinatie in de zorg is de enige stap in de goede richting om ook mensen met een zwakkere gezondheid te beschermen. Laat ons niet vergeten dat zij in hun vrijheid beroofd worden indien ze – tegen hun wil in – in contact komen met een ongevaccineerde zorgmedewerker die door zijn of haar keuze eenreëel gevaar vormt voor de gezondheid en verdere levensloop van die persoon. Bij i-mens willen we onze klanten de garantie geven dat dit niet zal gebeuren. Kom je in aanraking met een van onze zorgmedewerkers, dan is die gevaccineerd. Dat is ons uitgangspunt dat we liever vroeger dan later waarmaken. We hopen dan ook van harte dat we hierin ondersteund worden door het beleid en dat Minister Vandenbroucke zijn belofte kan waarmaken.

Een bedreiging voor de gezondheid

Een vaccinatieverplichting. Het klinkt hard en cru. Laat het ons in de zorg geen vaccinatieverplichting noemen, maar een ethische verplichting. Of een morele. Een deontologische, dat ook. Dat dekt de lading en vat samen waar het uiteindelijk om draait: een zorgmedewerker kan niet tegelijk zorg dragen en iemand blootstellen aan gevaar. De individuele keuze van een zorgmedewerker om zich niet te laten vaccineren, kan beslissen over leven en dood van de zorgbehoevende waarmee hij in aanraking komt. Dat klinkt ook hard en cru, maar is de realiteit. Bovendien laat de medische toestand van sommige patiënten een vaccinatie niet altijd toe. Wanneer onze medewerkers over de vloer komen, willen we garant staan voor een kwaliteitsvolle zorg. En geen potentiële bedreiging vormen voor de gezondheid van risicogroepen en mensen met een zwakkere gezondheid.

Een coronavrije wereld is een illusie

Als organisatie hebben ook wij een verplichting: de maximale bescherming van onze klanten en onze medewerkers. Om hieraan te voldoen vormt een verplichte vaccinatie van zorgmedewerkers een absolute voorwaarde. Na maandenlange debatten zijn we dan ook verheugd dat Minister Vandenbroucke zich heeft uitgesproken om dit grondig te bestuderen. Wij als organisatie, onze klanten en onze medewerkers verdienen die duidelijkheid.

Want over 1 ding bestaat geen twijfel: de wereld zal nooit meer volledig coronavrij zijn. De opkomst van de deltavarianten zijn er het bewijs van. We zullen moeten leren leven met een “beredeneerd risico” indien we onze maatschappij niet permanent op slot willen houden. Maar die risicofactor is bij een zorgbehoevende inherent aanwezig, ook voor en zonder corona. Het is dan ook de morele en collectieve plicht van zorgorganisaties, hun medewerkers en het beleid om ervoor te zorgen dat dit “beredeneerd risico” geen reëel risico wordt voor de meest kwetsbaren in de maatschappij.

Wij zijn alvast bereid om samen met de Minister en alle partners in de zorgsector verder na te denken over de concrete uitrol van de verplichte vaccinatie bij zorgmedewerkers.

Karin Van Mossevelde en Erwin Devriendt, namens i-mens vzw

Download het persbericht.

Telemonitoring beperkt de druk op de Aalsterse ziekenhuizen - 16.06.2021

De cijfers gaan de goeie richting uit en de vaccinatie lijkt haar werk te doen. Met de vakantie voor de deur gaan wellicht een aantal maatregelen worden versoepeld. Hopelijk komt er geen heropflakkering in september, zoals in 2020. Met de telemonitoring-oplossing die door zorgorganisaties uit Aalst, waaronder thuiszorgorganisatie i-mens, werd ontwikkeld, kan alvast de druk op de ziekenhuizen worden beperkt. Dat is essentieel om de wachtlijsten voor uitgestelde zorg verder aan te pakken.

Dat bewijzen de eerste resultaten na een aantal maanden in dit project. Het just-in-time principe, en de mensen juist op tijd naar of van het ziekenhuis te brengen heeft gewerkt.
Op basis van de huidige gegevens hebben we vastgesteld dat gehospitaliseerde patiënten gemiddeld 2,5 dagen vroeger dan gepland naar huis konden dankzij de thuismonitoring. Het grootste deel (73%) van de meldingen van de patiënten kon door de zorgcentrale Z-plus zelfstandig worden afgehandeld. Bij slechts 27% van de alarmen moest het advies van een arts gevraagd worden. Dit project toont ook aan dat het medisch opvolgen van covidpatiënten thuis veilig kan gebeuren. Ondanks het feit dat bijna alle patiënten thuis nog zuurstof nodig hadden, moest van de eerste 50 patiënten met thuismonitoring maar 1 patiënte opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden (die 5 dagen later definitief het ziekenhuis kon verlaten).

Download het persbericht met alle info en cijfers.

Premier De Croo doet harten sneller slaan - 12.05.2021

“Meneer de premier, je doet mijn hart sneller slaan. Jouw bezoek en de aandacht die je op deze dag van de verpleging geeft aan de thuisverpleging is echt waar hartverwarmend.” Het zijn de woorden van verpleegkundige Stephanie die de premier kon spreken bij zijn bezoek aan thuiszorgorganisatie i-mens.

De Croo op bezoek bij i-mens
Aandacht voor thuisverpleging op de dag van de verpleging

In de zorg is er het laatste anderhalf jaar keihard gewerkt. Het beeld van de volle ziekenhuizen is gekend. Maar heel veel zorg gebeurt nog steeds bij de mensen thuis. “En daar is het al even alle hens aan bed”, zegt Karin Van Mossevelde, algemeen directeur van thuiszorgorganisatie i-mens. “Het bezoek van de premier is zeker een erkenning voor dat harde werk. We zien het zeker als een bedanking voor alle zorg en ondersteuning die we onze klanten zijn blijven geven.”

De premier ging zelf langs bij een thuisverpleegkundige en haar patiënt. Het is ook voor hem belangrijk om de voeling niet verliezen met het werkveld. “En als we meteen de mensen extra kunnen bedanken, dan laten we dat niet na”, aldus de premier.

De coronapandemie heeft de nood van een goed georganiseerde, toegankelijk en betaalbare zorg nogmaals op scherp gesteld. “De uitdagingen zijn groot. Maar we werken nu al aan de zorg van de toekomst”, onderstreept Karin Van Mossevelde. “Onze Zorg 2.0 is hybride zorg, waar er een goede samenwerking is met alle zorgspelers, maar vooral waar er een goede wisselwerking is tussen zorg in huis en zorg op afstand. Dat is ons sociaal ondernemerschap, om samen naar nieuwe oplossingen te zoeken voor de nieuwe zorgvragen die zich aandienen. We gaven alvast mee aan de premier dat we ernaar uitkijken om de samenwerking ook aan te gaan met het federale beleidsniveau en verder vorm te geven aan de thuishospitalisatie van de toekomst en de verdere ontwikkelingen in telemonitoring.”

Download het persbericht.

Positieve corona-cijfers
Eerste resultaten professionele opvolging COVID-patiënten op afstand - 29.04.2021

Thuiszorgorganisatie i-mens en zorgcentrale Z-plus zijn actieve deelnemers aan projecten rond telemonitoring van patiënten met een COVID-19 besmetting. Deze projecten moeten de meerwaarde van zorg op afstand aantonen in de eerstelijnszorg. Wie ziek wordt, kan ook van thuis uit professionele opvolging krijgen. De eerste ervaringen zijn zeer positief.

Download het volledig persbericht.

Zorg 2.0 is hybride zorg - 10.03.2021

Naar aanleiding van ons eenjarig bestaan, mochten we op woensdag 10 maart minister Frank Vandenbroucke ontvangen voor een werkbezoek op het hoofdkantoor van i-mens in Zwijnaarde. Het is echt een hart onder de riem dat de minister tijd nam om te luisteren naar de ervaringen en aandachtspunten uit het werkveld.

We stelden ook het telemonitoringproject Covid-19-Aalst voor. De minister nam zelf de rol op van zorgcentrale operator en hoorde hoe COVID-19-patiënten via telemonitoring veilig van thuis kunnen worden opgevolgd.

Lees het volledig persbericht.
Lees ook het gezamenlijke persbericht over het telemonitoringproject Covid_19-Aalst.

Besmet met Covid? Laat je telemonitoren
covidcare@home – pilootproject telemonitoring goedgekeurd - 19.02.2021

Het RIZIV keurde op 25 januari 2021 het proefprojecten covidcare@home goed. Een telemonitoring project dat COVID-19-patiënten toelaat om zich thuis te laten opvolgen. Het is een belangrijke stap om de meerwaarde van zorg op afstand duidelijk te maken.
Het goedgekeurde project is een samenwerking tussen onder meer ontwikkelaar Byteflies, de zorgcentrale Z-plus en partners in de ziekenhuis- en thuiszorgsector.

Lees het volledige persbericht.
Meer informatie over de deelnemers aan het project vind je in het gezamenlijk persbericht.

Aanmoedigingspremie terecht ook voor de thuisverpleging - 26.11.2020

“Wij zijn maar wat blij dat de federale regering, op vraag van minister Vandenbroucke, het akkoord tussen de sociale partners wil goedkeuren om ook de collega’s van de thuisverpleging de verdiende waardering en een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto te geven.” i-mens en het Wit-Gele Kruis zien dit als het langverwachte hart onder de riem.

Lees hier het volledige persbericht.

Campagne “Zorgende handen zijn propere handen!” - 10.11.2020

i-mens regio Zuid lanceert in november samen met Zorggezind, de koepelorganisatie voor diensten gezinszorg, de campagne “Zorgende handen zijn propere handen!”. Een strenge toepassing van handhygiëne is cruciaal om goede en veilige zorg te kunnen geven.

Lees hier het volledige persbericht.

i-mens wil een-tweetjes tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg - 29.10.2020

De tweede golf van het coronavirus slaat nog harder toe dan de eerste. Zeker ook in de thuiszorg. Daarom roept i-mens alle actoren en organisaties van de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleging, gezinszorg, …) en tweedelijnszorg (ziekenhuizen, specialisten, …) op tot een doorgedreven samenwerking.

Lees hier het volledige persbericht.

Opiniestuk: Dienstencheques en ethiek - 07.07.2020

Het Vlaams Parlement keurde op 8 juli 2020 een resolutie goed om een verdere toekomst van de dienstenchequesector mogelijk te maken. Deze breed gedragen resolutie maakt dat er eindelijk en ten gronde een discussie kan plaatsvinden over de dienstenchequesector. Daar zijn we als een van de grootste thuiszorgorganisaties in Vlaanderen zeer tevreden mee. Want de bevoegde ministers dienen op deze manier ook het systeem van de dienstencheques in de zorg te herzien.

Maar we plaatsen toch ook graag een aantal zaken in herinnering: waarom kwam er het systeem er, wat hebben we geleerd en vooral welke ethische keuze kunnen we willen we maken ook in dit stukje zorg.

Lees het volledige opiniestuk.

i-mens Heldenbos- 20.05.2020

Er komt een i-mens Heldenbos. Dankzij onze partners en sympathisanten zullen wij bomen planten voor onze 14 000 medewerkers en vrijwilligers.

Lees het volledige persbericht.

Koninklijke interesse voor de thuiszorg - 30.04.2020

Op initiatief van het koninklijke hof had i-mens de eer en het genoegen om een digitaal gesprek te hebben met koning Filip. Koning Filip koos i-mens om mee te praten over hoe de zorg, en in het bijzonder de thuiszorg, de corona-crisis ervaart. Niet alleen bij haar personeelsleden en haar klanten, maar ook in de manier van werken en hoe de dienstverleningen kan worden verdergezet.

Lees het volledige persbericht.

Phil at Home en i-mens brengen beeldbellen bij ouderen thuis - 20.04.2020

Voor heel wat ouderen betekenen de preventiemaatregelen tegen het corona-virus dat direct contact met hun kinderen en kleinkinderen onmogelijk is. Phil at Home, een door AG ontwikkelde service die een geheel van diensten en innoverende veiligheidstechnologie combineert met een persoonlijke coördinator, en i-mens stellen tablets ter beschikking van ouderen die nog thuis wonen maar niet vertrouwd zijn met digitale tools. Zo willen ze vermijden dat ze geïsoleerd geraken binnen de muren van hun huis.

Lees het volledige persbericht op de site van AG Insurance.

Zorgrondes voor (mogelijk) besmette klanten - 15.04.2020

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. De sector van de eerstelijnszorg slaat de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De realisatie van de cohortzorg werd actief onderhandeld door Wit Gele Kruis Vlaanderen, Mederi, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezind, Familiehulp en i-mens.

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Lees hier het volledige persbericht.

i-mens en Helpper bieden extra hulp aan 100 000 klanten - 10.04.2020

De thuiszorgorganisatie i-mens beschikt over een uitgebreide vrijwilligerswerking. Om alle helpende handen maximaal in te zetten, gaat ze in deze coronacrisis een tijdelijke samenwerking aan met Helpper. Via dit vrijwilligersplatform wil i-mens zijn 100 000 klanten extra hulp en ondersteuning bieden.
Lees het volledige persbericht.

Sterke vraag naar maaltijden aan huis - 08.04.2020

Veel van de diensten van de thuiszorgorganisatie i-mens voelen de weerslag van deze Corona-crisis. Maar niet alles is negatief. De dienst maaltijden aan huis ziet bijvoorbeeld een stijging van aanvragen. Meer dan 110 nieuwe klanten kwamen erbij in amper 1 week tijd.
Lees het volledige persbericht.

Vroedvrouw geeft zorg op afstand - 02.04.2020

Ook in de coronacrisis blijft i-mens zwangere vrouwen en jonge ouders ondersteunen.
Ze doet dan nu ook vanop afstand en laat haar vroedkundigen teleconsulten.
Lees het volledige persbericht.

Steunpunt Mantelzorg en i-mens vragen duidelijkheid voor mantelzorgers - 31.03.2020

De overheid nam verschillende maatregelen om de COVID-19 crisis te bedwingen. Die zijn nodig, maar tegelijk maken mantelzorgers zich ongerust over wat nog mag en wat niet. Mantelzorgorganisatie Steunpunt Mantelzorg en thuiszorgorganisatie i-mens vragen duidelijke en werkbare richtlijnen voor deze belangrijke groep van niet-professionele verzorgers.
Lees het volledige persbericht.

i-mens: de zorg aan de basis vernieuwen - lancering - 06.03.2020

i-mens vzw ziet het licht. De meest complete zorgorganisatie voor Vlaanderen en Brussel telt 12 000 medewerkers die al jaren actief zijn in welzijn en zorg aan huis. De pluralistische vzw biedt alle denkbare thuiszorg, maar organiseert ook kinderopvang en ontmoeting tussen ouderen. Niet winst maar de mens staat daarbij centraal. i-mens is humanistisch en gaat in zijn werking uit van vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfbeschikking.

Op 6 maart 2020 is i-mens officieel voorgesteld. De nieuwe zorgorganisatie is gegroeid uit Solidariteit voor het Gezin vzw en Thuishulp vzw en 4 vzw’s thuisverpleging (Thuisverzorging in Solidariteit, Thuisverpleging van De VoorZorg Antwerpen, Medisom Oost-Vlaanderen en Thuiszorg Bond-Moyson West-Vlaanderen).
Lees het volledige persbericht.