Telemonitoring beperkt de druk op de Aalsterse ziekenhuizen

16 juni 2021

De cijfers gaan de goeie richting uit en de vaccinatie lijkt haar werk te doen. Met de vakantie voor de deur gaan wellicht een aantal maatregelen worden versoepeld. Hopelijk komt er geen heropflakkering in september, zoals in 2020. Met de telemonitoring-oplossing die door zorgorganisaties uit Aalst, waaronder thuiszorgorganisatie i-mens, werd ontwikkeld, kan alvast de druk op de ziekenhuizen worden beperkt. Dat is essentieel om de wachtlijsten voor uitgestelde zorg verder aan te pakken.

Dat bewijzen de eerste resultaten na een aantal maanden in dit project. Het just-in-time principe, en de mensen juist op tijd naar of van het ziekenhuis te brengen heeft gewerkt. Op basis van de huidige gegevens hebben we vastgesteld dat gehospitaliseerde patiënten gemiddeld 2,5 dagen vroeger dan gepland naar huis konden dankzij de thuismonitoring. Het grootste deel (73%) van de meldingen van de patiënten kon door de zorgcentrale Z-plus zelfstandig worden afgehandeld. Bij slechts 27% van de alarmen moest het advies van een arts gevraagd worden. Dit project toont ook aan dat het medisch opvolgen van covidpatiënten thuis veilig kan gebeuren. Ondanks het feit dat bijna alle patiënten thuis nog zuurstof nodig hadden, moest van de eerste 50 patiënten met thuismonitoring maar 1 patiënte opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden (die 5 dagen later definitief het ziekenhuis kon verlaten).

Download dit persbericht.

Perscontact

Contacteer onze woordvoerder Saar Bentein.