Individuele keuzevrijheid van patiënt moet altijd gerespecteerd worden

i-mens is 1 van de initiatiefnemers van het charter rond ethisch zorgondernemerschap binnen de thuisverpleging.

30 mei 2022

Vandaag staat een artikel in Het Laatste Nieuws over thuisverpleging. Volgens het onderzoek zet Altrio patiënten onder druk om voor een bepaalde thuisverpleegkundige te kiezen. Dergelijke praktijken zijn voor ons volstrekt ontoelaatbaar. Wij benadrukken dan ook dat we altijd de individuele keuze van de patiënt respecteren.

Er worden hier ook concrete afspraken rond gemaakt. Zo volgen wij in onze werking de deontologische code voor Belgische verpleegkundigen.

Als patiënt moet je altijd kunnen kiezen wie je verzorgt. Dat is voor ons als organisatie fundamenteel. Wij vinden het ontoelaatbaar dat bepaalde organisaties patiënten onder druk zetten uit winstbejag of eigenbelang. Patiënten mogen nooit de dupe worden van dergelijke praktijken. We hopen dan ook dat de overheid hier correct tegen optreedt en de nodige maatregelen neemt.

- Karin Van Mossevelde, algemeen directeur i-mens

Daarnaast is i-mens één van de initiatiefnemers van het charter rond ethisch zorgondernemerschap binnen de thuisverpleging. Met dit charter bundelen verschillende organisaties en kartels binnen de thuisverpleging de krachten om op een ethische manier aan thuisverpleging te doen. We nemen dus een extra engagement om op een objectieve, transparante en kwalitatieve manier om te gaan en te communiceren met patiënten, medewerkers in de thuisverpleging, zorgpartners en de overheid.

In dit charter worden er ook duidelijke afspraken gemaakt rond het bewaken van de individuele keuzevrijheid van de patiënt.

Meer informatie over het charter: HOME | Charter Thuisverpleging

Download dit persbericht.

Perscontact

Contacteer onze woordvoerder Saar Bentein.