i-mens ondersteunt boodschap Minister Vandenbroucke om vaccinatie in zorg te verplichten

In de zorgsector is vaccinatie een ethische verplichting

17 augustus 2021

Als zorgorganisatie, actief in o.a. thuiszorg en residentiële zorg, zijn we zeer tevreden dat Minister Vandenbroucke aangeeft om de vaccinatie in de zorgsectorverplicht te maken.

Dat vaccinatie het middel is om de volksgezondheid te beschermen, staat buiten kijf. Een verplichte vaccinatie in de zorg is de enige stap in de goede richting om ook mensen met een zwakkere gezondheid te beschermen. Laat ons niet vergeten dat zij in hun vrijheid beroofd worden indien ze – tegen hun wil in – in contact komen met een ongevaccineerde zorgmedewerker die door zijn of haar keuze eenreëel gevaar vormt voor de gezondheid en verdere levensloop van die persoon. Bij i-mens willen we onze klanten de garantie geven dat dit niet zal gebeuren. Kom je in aanraking met een van onze zorgmedewerkers, dan is die gevaccineerd. Dat is ons uitgangspunt dat we liever vroeger dan later waarmaken. We hopen dan ook van harte dat we hierin ondersteund worden door het beleid en dat Minister Vandenbroucke zijn belofte kan waarmaken.

Download dit persbericht.

Perscontact

Contacteer onze woordvoerder Saar Bentein.