Veelgestelde vragen

Wanneer de dienstverlening moet worden verdergezet bij een klant die positief getest is op Covid-19, moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden:

 • FFP2-masker
 • Wegwerpschort
 • Face shield
 • Handschoenen

De wijze waarop je dit beschermingsmateriaal correct moet aan- en uittrekken, kan je raadplegen via onderstaande linken:

Leidinggevenden kunnen dit beschermingsmateriaal bestellen via gebouwen@i-mens.be.

Wanneer het aantal besmette klanten in een bepaalde regio niet voldoende is om een volledige cohortzorg op te starten, passen we quarantainezorg toe. Bij quarantainezorg wordt de dienstverlening bij deze klanten op het einde van de werkdag geplaatst.

Op die manier kan er geen kruisbesmetting zijn tussen de klanten en kan de medewerker onmiddellijk naar huis om te douchen.

Voor werknemers in de dienstencheques

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona is mogelijk wanneer klanten afbellen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona omwille van quarantaine.

Hiervoor is een doktersattest nodig.
Is echter niet mogelijk na vrijwillige quarantaine na terugkomst uit een groene of oranje zone of na terugkomst uit een rode zone wanneer de medewerker niet verplicht in quarantaine moet (enkel verplicht bij positieve test, echter wanneer de zone al rood was voor vertrek, is er ook geen tijdelijke werkloosheid quarantaine mogelijk).

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona omwille van sluiting van scholen/crèche.

Hiervoor is ook een attest nodig van de school/crèche.

Alleen artsen met wie jij als patiënt een therapeutische relatie hebt, kunnen jouw verpleegkundige gegevens raadplegen.

En dit op voorwaarde dat jij je geïnformeerde toestemming hebt gegeven.

Het kan dus gaan om een huisarts of specialist bij wie je in behandeling bent. Dat betekent dat jouw kinesist, verzorgende, pedicure … jouw gegevens niet kunnen inkijken.

Naast artsen heb je ook zelf toegang tot je gegevens alsook een eventueel door jou aangeduide vertrouwenspersoon.

Om toegang te krijgen tot een patiëntendossier moet je als patiënt je geïnformeerde toestemming geven. Indien dit niet zo is geeft de mijn i-mens applicatie volgende foutmelding: 'Je hebt geen toegang tot het gevraagde patiëntendossier doordat de geïnformeerde toestemming niet actief is'.

Die geïnformeerde toestemming is je toestemming die je als patiënt geeft om je gegevens elektronisch te delen tussen de zorgverleners die jou verzorgen. Als je deze toestemming geeft zal i-mens vzw je gegevens bijvoorbeeld delen met je huisarts of je specialist in het ziekenhuis.

Als je voor de eerste keer verzorgd wordt door het i-mens vzw zal de verpleegkundige je vragen of zij die geïnformeerde toestemming mag registreren. Wij doen dit dus voor jou.

Je kan de geïnformeerde toestemming ook zelf activeren (of uitschakelen) via de website (externe link) van eHealth.

Na het inloggen is het mogelijk dat de mijn i-mens applicatie volgende foutmelding geeft: 'Er zijn geen gegevens beschikbaar'. Mogelijks ben je dan geen patiënt (meer) bij i-mens vzw of heb je jouw toestemming voor het delen van gegevens niet gegeven. Contacteer ons dan via GEZ_business@i-mens.be.

Het is mogelijk dat je een foutmelding krijgt bij het inloggen met je e-ID. Sluit dan je internetbrowser volledig. Stop eerst je kaart in je e-ID lezer en probeer dan opnieuw in te loggen. Ga voor meer informatie naar deze website (externe link).

Via de knop inloggen (externe link) heb je toegang tot jouw persoonlijke verpleegdossier van i-mens vzw.

Om te kunnen inloggen heb je volgende zaken nodig:

 • Jouw elektronische identiteitskaart
 • De pincode van jouw identiteitskaart
  (Weet je jouw pincode niet meer, dan kan je daarvoor bij de dienst Bevolking van je woonplaats terecht).
 • Een eID-kaartlezer met geïnstalleerde software.
  Een eID-kaartlezer kan je in een multimediazaak bij jou in de buurt of online kopen. Prijzen variëren tussen 10 en 20 euro.

Klik nu op inloggen (externe link) om toegang tot mijn i-mens te krijgen.

Na het inloggen is het mogelijk dat de mijn i-mens applicatie volgende foutmelding geeft: 'Er zijn geen gegevens beschikbaar'. Je bent dan als 'Burger' ingelogd en niet als 'Arts'.

Bij het inloggen via eHealth heb je de keuze om aan te duiden als welk type gebruiker je wil inloggen, kies dan voor 'Arts' of 'Geneesheer' en niet voor 'Burger'.

Dan kan je jouw vraag stellen via het menu 'feedback' in de mijn i-mens applicatie. Je kan ook mailen naar GEZ_business@i-mens.be.

Je kan de contactgegevens van het verpleegkundig team van i-mens terugvinden in de applicatie mijn i-mens via het tabblad contactgegevens i-mens.

In de applicatie mijn i-mens kan je ook op elk item reageren of feedback geven. Dit is de veiligste manier om over de patiënt te communiceren met het verpleegkundig team.

Aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met het service center van i-mens via 078 15 25 35. Onze medewerkers zijn 24/24u en 7/7d bereikbaar.

Indien je met CareConnect, Medidoc, HealthOne of Windoc werkt verschijnt de link naar het dossier van de patiënt op mijn i-mens automatisch in jouw EMD. Indien deze link niet verschijnt contacteer dan de helpdesk van jouw EMD.

Als je de eerste keer aanmeldt op de applicatie moet je de gebruikersverklaring accepteren. Dit doe je door volledig naar beneden te scrollen in de tekst, het vinkje aan te vinken en op akkoord te klikken. Je kan de gebruikersverklaring hier lezen.

Daarnaast zal je ook gevraagd worden om cookies te accepteren. Dit is noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie.

In een uitzonderlijk geval (urgentie) kan je een noodprocedure activeren om tijdelijk toegang te verkrijgen tot een patiëntendossier wanneer er geen voorafgaande therapeutische relatie werd geregistreerd. Hiervoor moet je de reden opgeven in de applicatie. Druk hiervoor op de gele knop 'Activeer Break-the-glass' in de pop-up in de applicatie.

Een patiënt heeft de mogelijkheid om een zorgverlener expliciet uit te sluiten van toegang tot zijn patiëntendossier. De applicatie geeft hiervoor een foutmelding.

Om toegang te krijgen tot een patiëntendossier moet de patiënt zijn geïnformeerde toestemming gegeven hebben. Indien dit niet zo is geeft de mijn i-mens applicatie volgende foutmelding: 'Je hebt geen toegang tot het gevraagde patiëntendossier doordat de geïnformeerde toestemming niet actief is'.

Je kan de geïnformeerde toestemming activeren via de website(externe link) van eHealth of via je EMD-software na akkoord van de patiënt:

Ook i-mens vzw registreert voortaan de geïnformeerde toestemming van patiënten.

Om toegang te krijgen tot een patiëntendossier moet er een therapeutishe relatie zijn tussen de arts en de patiënt. Indien dit niet zo is geeft de mijn i-mens applicatie volgende foutmelding: 'Je hebt geen toegang tot het gevraagde patiëntendossier doordat er een therapeutische relatie tussen jou en jouw patiënt ontbreekt'.

Je kan de therapeutische relatie activeren via de website(externe link) van eHealth of via je EMD-software:

Mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus lopen een veel hoger risico om besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden. Langs deze weg doen we daarom nogmaals een oproep aan onze medewerkers die nog niet gevaccineerd zijn of nog geen 2de prik hebben gekregen.


De overheid heeft bovendien beslist om voor zorgberoepen een verplichte vaccinatie in te voeren. In de lente van volgend jaar (april) zou deze verplichting van kracht worden.

 • Hanteer thuis een strikte hygiëne. Zorg er ook voor dat de deurklinken regelmatig worden gereinigd en dat de verpleeg- en/of zorgkundigen hun materiaal op een propere plaats kunnen neerleggen.
 • Voorzie steeds water, (vloeibare) zeep en keukenpapier zodat je verpleeg-en/of zorgkundigen hun handen kunnen wassen.
 • Draag een mondmasker in aanwezigheid van jouw verpleeg-en/of zorgkundige en vraag of jouw mantelzorger dat ook doet. We vragen momenteel om bezoek of aanwezigheid van mantelzorgers tijdens de zorg te minimaliseren (enkel indien nodig).
 • Volg de richtlijnen van de overheid goed op.
 • Moet je op doktersbevel thuis blijven in quarantaine? Meld dat dan aan je verpleeg-en/of zorgkundige.
 • Ben je op vakantie geweest? Bekijk dan de informatie over reizen naar het buitenland en terugkeer uit risicogebied op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Een mondmasker dragen is verplicht als onze verpleeg- en zorgkundigen bij jou langskomen. Deze verplichting geldt ook voor de aanwezige mantelzorger.

Het dragen van een mondmasker is verplicht omdat je hiermee niet alleen jouw gezondheid, maar ook die van jouw familie en van onze verpleeg- en zorgkundigen beschermt. Zo kunnen wij als i-mens veilige thuiszorg voor élk van onze klanten blijven garanderen.

Wij volgen nog steeds de instructies van het agentschap zorg en gezondheid. Mondmaskers moeten nog steeds gedragen worden bij de patiënten en klanten.

Ventilatie is naast mondmakser, afstand en handhygiëne een belangrijke preventiemaatregel. Verlucht de ruimte als je samen met een medewerker in dezelfde ruimte bent. Is dit niet mogelijk, verlucht de ruimte dan vooraf en na de zorgverlening.

Als je een uitnodiging ontvangen hebt, kan je een afspraak boeken in het vaccinatiecentrum zoals die in de uitnodiging zal staan. Ga langs op het tijdstip dat je wordt aangeboden.

De kans is dus groot dat je je moet laten vaccineren tijdens de werktijd. We gaan dan op dezelfde manier tewerk als bij vorige vaccinaties:

 • Verzorgenden, verpleegkundigen, poetshulpen en dienstencheques, oppashulpen en klusjeshulpen krijgen via hun verantwoordelijken de instructies van hoe ze deze werktijd moeten registreren.

 • Voor administratieve medewerkers, begeleidende en leidinggevende medewerkers, medewerkers kinderdagverblijf en CKG ... die zich laten vaccineren, kan de verplaatsingstijd en de tijd nodig in het vaccinatiecentrum in het klein verlet (betaalde afwezigheid) worden opgenomen. Je dient dit aan te vragen via de gekende wijze (bv. Dots, Easytime …). Bezorg zeker een bewijs van de vaccinatieafspraak aan jouw leidinggevende.

Als je IT-computeraccessoires nodig hebt, bespreek dit even met je leidinggevende. Iedereen heeft de mogelijkheid om scherm, muis, toetsenbord en laptopstaander thuis te gebruiken ipv op kantoor. Had je dit op jouw kantoor-werkplek staan? Dan kan je dit voor het telewerk meenemen naar huis.

Om de samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken we graag goede afspraken. Zo weet je wat je mag verwachten en wat je kan doen indien de dienstverlening niet aan jouw verwachtingen voldoet.

Algemene voorwaarden en praktische afspraken:

We maakten een handig overzicht met de huishoudelijke taken die je poetshulp mag uitvoeren. Zo weet je duidelijk wat je van je huishoudhulp kan verwachten.

In samenspraak met de verantwoordelijke kunnen af en toe nog andere taken uitgevoerd worden zoals boodschappen doen.

Wanneer je dienstencheques aankoopt, geniet je van een belastingvermindering:

 • Vlaanderen: 1,80 euro voordeel op de 1ste 169 cheques. Je betaalt dus 7,20 euro per uur na belastingvermindering.
 • Brussel: 1,35 euro op de 1ste 163 dienstencheques. Je betaalt dus 7,65 euro per uur na belastingvermindering.

Met de klantenbijdrage van 1,20 euro per dienstencheque betaal je in totaal, na fiscale aftrek:

 • Vlaanderen: 8,40 euro per uur
 • Brussel: 8,85 euro per uur

Tenzij je recht hebt op een verlaagde klantenbijdrage van 0,40 euro doordat je geniet een verhoogde tegemoetkoming van je ziekenfonds:

 • Vlaanderen: 7,60 euro per uur
 • Brussel: 8,05 euro per uur

Je kan zelf nagaan of je recht hebt op de verlaagde klantenbijdrage. Kijk op je klever van je ziekenfonds of het laatste cijfer van de code gelijk is aan 1 (xx1/xx1).

Op 1 maart van elk jaar ontvang je een fiscaal attest van Sodexo. Meer info over de fiscale attesten vind je op volgende websites:

Je bestelt je dienstencheques bij Sodexo. Best voldoende op voorhand zodat je ze in huis hebt vóór de hulpverlening start.

Als gebruiker kan je maximaal 500 dienstencheques per jaar bestellen. Je betaalt dan:

 • 9 euro voor de 400 eerst bestelde cheque
 • 10 euro voor de 100 laatste

Als gezin kan je maximaal 1 000 dienstencheques per jaar bestellen. Je betaalt dan:

 • 9 euro voor de 800 eerst bestelde cheque
 • 10 euro voor de 200 laatste

Het gezin omvat alle personen die ingeschreven zijn op je adres.

Behoor je tot 1 van de onderstaande categorieën?
Dan mag je tot 2 000 dienstencheques per jaar aankopen. Om dit aan te tonen, moet je jaarlijks een attest indienen bij Sodexo.

 • Eenoudergezinnen
 • Personen met een handicap
 • Ouders van minderjarige kinderen met een handicap
 • Oudere personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Hou er bij het bestellen rekening mee dat je dienstencheques 12 maanden geldig zijn.

Je kan onze poetshulpen zowel met elektronische als papieren dienstencheques betalen. Wij raden de elektronische dienstencheques aan om volgende redenen:

 • Makkelijk te beheren en bestellen
  Je kan je dienstencheques bestellen en beheren wanneer je wil via de mobiele app 'Dienstencheques Vlaanderen' of je Beveiligde Zone in je Sodexo-account.
 • Je ontvangt ze sneller
  Elektronische dienstencheques zijn na je bestelling onmiddellijk beschikbaar. Papieren dienstencheques worden binnen de 2 werkdagen na je bestelling verstuurd.
 • Veiliger in gebruik
  Je beheert de cheques online, dus je kan ze niet verliezen en ze kunnen niet gestolen worden.
 • Minder risico op vervallen cheques
  De oudste cheques worden automatisch het eerst gebruikt. Je krijgt een herinneringsmail 1 maand voor een dienstencheque vervalt.
 • Gebruiksvriendelijk
  Je hoeft niets te doen na de dienstverlening. Je poetshulp voert de prestatie in. Die kan je daarna wanneer het je past bevestigen of betwisten in je Beveiligde Zone of via de app.

Schrijf je eerst in bij Sodexo

Om dienstencheques te kunnen bestellen, moet je je eerst inschrijven bij Sodexo. Deze
inschrijving is gratis en gebeurt via de website of telefonisch:

Neem hiervoor je rijksregisternummer, bankrekeningnummer en e-mailadres bij de hand.

Via de website van Sodexo kan je snel jouw resterende elektronische dienstencheques raadplegen, prestaties beheren en dienstencheques bestellen.

Bestel daarna je dienstencheques

Bestel je dienstencheques voldoende op voorhand zodat je ze in huis hebt vóór de hulpverlening start. Best vanaf het moment je weet dat er een poetshulp bij je opstart.

Je bestelt je dienstencheques door het bedrag dat overeenkomt met het gewenste aantal dienstencheques te storten op 1 van de onderstaande bankrekeningen. Dit rekeningnummer staat ook op je inschrijvingsbevestiging:

 • Vlaanderen: IBAN: BE41 0017 7246 2610
 • Brussel: IBAN: BE28 0017 7246 3620

Je moet telkens minimum 10 dienstencheques bestellen. We raden aan om steeds voldoende dienstencheques te bestellen, minstens voor 2 maanden.

Vermeld je gebruikersnummer van Sodexo als gestructureerde mededeling bij je overschrijving.

Sodexo plaatst de dienstencheques in je elektronische portefeuille (elektronische dienstencheques) of verstuurt ze per post naar je thuisadres (papieren dienstencheques).

Let op: je betaling wordt geweigerd en het bedrag zal automatisch teruggestort worden als:

 • Je je niet houdt aan de minimale bestelling
 • Het betaalde bedrag niet correct is (dus als het geen veelvoud is van 9 euro)
 • Je inschrijvingsnummer in de gestructureerde mededeling ontbreekt of niet correct is

Heb je een vraag over een specifieke dienst? Neem dan eerst een kijkje in het overzicht met al onze veelgestelde vragen.

Wie weet vind je daar al het antwoord op jouw vraag.

Wil je iemand bedanken? Dan bezorgen wij jouw boodschap graag aan de persoon in kwestie. Die zal er ongetwijfeld van genieten!

Stuur jouw bedankje of compliment naar onze ombudsdienst via het online bedankformulier.

Een van onze medewerkers komt weldra bij jou langs om thuiszorg te verstrekken, maar je moet die annuleren?

Bel i-mens onmiddellijk op 078 15 25 35. Ons service center is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen op 7.

LET OP

 • Chatten of mailen biedt geen zekerheid dat de berichten op tijd worden gelezen. Neem dus geen risico en bel.
 • Wanneer je niet of laattijdig verwittigt, moeten wij de afgesproken uren aanrekenen.

Worden je verwachtingen niet ingelost of onze beloftes niet waargemaakt? Probeer het eerst met de medewerker zelf te bespreken.

Ligt dat wat moeilijk? Contacteer dan de afdelingsverantwoordelijke.

Wanneer je liever een derde partij inschakelt, kan je een klacht indienen bij onze ombudsdienst via het online klachtenformulier.

Ja, personeelsleden met COVID-19 die patiënten/klanten behandelen of verzorgen kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een of meer COVID-19-patiënten. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Druk formulier 501-covid19 en formulier 503-covid19 af. Vul formulier 501-covid19 zelf in en laat formulier 503-covid19 invullen door een arts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

Zodra Fedris de formulieren en het medische bewijsstuk heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek.

Indien er nog vragen zijn over kan je terecht op de website van Fedris: https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19

Een professionele verzorgende komt 's nachts kort langs om verzorging te geven of om te controleren of alles goed gaat.

We kunnen gedurende de hele nacht lang een kort bezoekje regelen om thuiszorg te krijgen. Zo ben je ook ’s nachts en tijdens het weekend zeker van zorg.

Meer info vind je op de pagina korte nachtzorg.

Iemand blijft de hele nacht bij jou en staat je bij indien nodig. Zo ga je de nacht in met een veilig en comfortabel gevoel.

Afhankelijk van de situatie komt een verzorgende of een vrijwilliger de hele nacht lang hulp en ondersteuning bieden. Onze verzorgenden zijn speciaal opgeleid om ’s nachts hygiënische verzorging en ondersteuning te geven aan zorgbehoevenden.

Komt je oppashulp overdag?
Dan betaal je 2,80 euro per uur. Als de vrijwilliger je ergens naartoe brengt met de auto, dan betaal je 40 eurocent per kilometer. Je staat zelf in voor eventuele andere kosten.

Voor lange nachtzorg door een verzorgende of vrijwilliger betaal je gemiddeld 30 euro per nacht.

Onze oppashulpen zijn vrijwilligers die de professionele hulpverlening of mantelzorg aanvullen, ze:

 • Bieden toezicht en ondersteuning
 • Houden je gezelschap
 • Zorgen voor het opwarmen en toedienen van je maaltijd
 • Helpen je bij een verplaatsing
 • Doen samen boodschappen met je
 • Gaan (rolstoel)wandelen buitenshuis
 • Ondersteunen de aanwezige mantelzorger

Bekijk hier de symptomen die gepaard gaan met COVID-19.

We voorzien het nodige beschermingsmateriaal (handgel, mondmaskers,…) Bij nood aan extra voorraad kan steeds contact opgenomen worden met de verantwoordelijke.

Er kunnen drie situaties plaatsvinden bij quarantaine van een medewerker kinderzorg.

 • Situatie 1: Een medewerker kinderopvang moet in quarantaine omwille van:
  • een beslissing van sluiting van een (leefgroep) kinderdagverblijf
  • genomen door K&G of lokale overheid
  • EN de werkgever krijgt compensatie van K&G.

Het sluiten van een locatie/leefgroep is het gevolg van

 1. Een besmetting met Covid-19 van een medewerker (test positief)
 2. Minstens twee besmette kinderen binnen een periode van 14 dagen (test positief of indicatie dat het om besmettingen gaat).

Het is de arts Opgroeien die de beslissing tot sluiting neemt. De beslissing kan 24 u op zich laten wachten waardoor de organisator zelf de beslissing zal nemen op basis van de regels hem gekend.

 • Situatie 2

Alle medewerkers in quarantaine omwille van een hoog-risico contact ongeacht waar ze werken in kinderzorg en die niet vallen onder een sluitingsmaatregel = regels zoals geldig voor alle medewerkers i-mens

De medewerker neemt contact op met zijn arts.
De arts neemt een beslissing quarantaine en levert een attest af.
De arts neemt een beslissing ziekte en levert een ziekte attest af.
De medewerker neemt contact op met zijn verantwoordelijke.

 • Situatie 3

De medewerker gaat in quarantaine omwille van een terugkeer uit een regio in het buitenland die als ‘rood’ gekleurd is. Het beleid voor alle medewerkers i-mens is hier van kracht.

Voor meer concrete informatie verwijzen we jullie door naar het document quarantaine binnen kinderzorg op Teams.

De Vlaamse Regering voorziet een compensatiesubsidie voor zowel gezins- als groepsopvang om getroffen locaties te vergoeden. Als de opvang verplicht is om te sluiten, zal men beroep kunnen doen op een compensatievergoeding. i-mens zal de onthaalouders hierbij helpen om een tijdige en correcte aanvraag te doen.

Onze dienst thuisoppas zieke kinderen verzorgt ook oppas aan huis voor werkende i-mens collega’s die door de corona maatregelen geen opvang hebben voor hun (gezond) kind tot de leeftijd van 12 jaar.

De prijs bedraagt 2,5 euro per uur per gezin.

Als medewerker van i-mens kan je hiervoor een aanvraag doen bij onze diensten OZK/ZIKI door te bellen naar het gekende nummer 078 15 25 35. De voorwaarden en afspraken hierrond vind je hier terug.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Deze dienstverlening kunnen we aanbieden in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.
 • De dienst wordt aangeboden tegen een vergoeding van 2,5 euro per uur per gezin.
 • Je hoeft geen doktersattest voor te leggen. De gezinssamenstelling blijft evenwel zoals anders belangrijk.
 • Er is geen 100% zekerheid dat er een ZIKI/OZK jouw opvangvraag kan opnemen omwille van opdrachten die reeds eerder aan haar/hem werden toevertrouwd.
 • OZK/ZIKI zal slechts oplossingen aanbieden voor een week ook wanneer je voor een langere periode aanvraagt. Wel zal gekeken worden of er de daaropvolgende week nog mogelijkheden zijn.
 • Voor de thuis werkende collega bieden we deze dienstverlening aan voor oppas van (gezonde) kinderen t.e.m. het tweede leerjaar. Voor de buitenhuis werkende collega voor oppas van (gezonde) kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.
 • De thuis werkende ouder werkt in een aparte ruimte.
 • De oppasser tracht de kinderen een fijne tijd te bezorgen en kan indien nodig de zogenaamde ‘preteaching’ mee helpen faciliteren maar neemt niet de rol van leerkracht of onderwijzer op.
 • Voor het overige blijven de afspraken rond uren ed. dezelfde als voor de gewone diensten oppas zieke kinderen.

Draag steeds een chirurgisch mondmasker (en geen stoffen) indien:

 • er tijdens de zorg en ondersteuning of hulp- en dienstverlening direct fysiek contact met de gebruiker/patiënt is;
 • de afstand van 1,5 meter met de gebruiker/patiënt niet kan gerespecteerd worden, gedurende minstens 15 minuten (cumulatief).
 • als de ruimte slecht geventileerd wordt.

Wanneer je tijdens je vrijwilligerswerk wel de afstand van 1,5m kan bewaren, dan volstaat het om een stoffen mondmasker te dragen.

De klant moet een mondmasker dragen wanneer hij of zij in dezelfde ruimte is als de poetshulp. Bij voorkeur een chirurgisch mondmasker en geen stoffen mondmasker.

Als de klant weigert een mondmasker te dragen, meld je dit best aan je sectorverantwoordelijke. Het is aan de sectorverantwoordelijke om contact te nemen met de klant en deze er op te wijzen wat de veiligheidsvoorschriften zijn. Indien de klant nog steeds weigert, kan de hulp mogelijks worden stopgezet.

Elke nieuwe opname of heropname in het woonzorgcentrum of kortverblijf wordt gescreend. De procedure bij (her)opname is afhankelijk van de vaccinatiestatus van een bewoner:

 • De bewoner is gevaccineerd
  • Er volgt een test vooraf.
  • Er is geen kamerisolatie nodig tot het resultaat gekend is.
 • De bewoner is niet gevaccineerd
  • Er volgt een test vooraf.
  • Om de veiligheid en gezondheid van bestaande bewoners te beschermen, dient de bewoner preventief in afzondering te blijven op zijn/haar eigen kamer/flat tot het resultaat gekend is.

De personeelsleden, bewoners en bezoekers van onze assistentiewoningen volgen de coronarichtlijnen van de overheid nauw op.

Bezoekregels

 • Vrij bezoek is toegelaten. Er zijn geen beperkte bezoekuren meer.
 • Ook kinderen mogen op bezoek komen.
 • Bezoek kan op de flat mits deze voldoende verlucht wordt.
 • In je flat mag je 4 personen op hetzelfde moment in je flat ontvangen. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee. Deze regels gelden voor elke burger.
 • Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn.
 • Bewoners kunnen ook bezoek ontvangen in onze tuin, cafetaria, restaurant of ontmoetingsruimte (tijdens de openingsuren).
 • Aantal personen in gemeenschappelijke ruimtes is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte. In elke gemeenschappelijke ruimte wordt aangegeven hoeveel personen er maximum toegelaten worden. Dit is afhankelijk van het aantal m² en de CO2-gegevens.
 • Kappers, pedicure, manicure etc. kunnen ook terug langskomen op de flat.
 • Mondmaskerplicht blijft. Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft voor iedereen in onze gebouwen verplicht. Zowel voor medewerkers, bewoners, bezoekers als ook kinderen vanaf 10 jaar dragen. Van zodra de bewoners van onze assistentiewoningen hun flat verlaten, moeten zij een mondmasker dragen.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

Gemeenschappelijke ruimtes

De ontmoetingsruimte en cafetaria zijn open voor de bewoners en bezoekers.

We ventileren en verluchten regelmatig onze gemeenschappelijke ruimtes, meten en registreren de CO2-gegevens en nemen corrigerende maatregelen indien nodig.

Hoe spreek je veilig af?

 • Vermijd drukke plaatsen, markthallen of halfopen tenten. Volledige buitenlucht is het veiligst: een plein, park, tuin ...
 • Hou 1,5 meter afstand of draag een mondmasker. Kan je zeker de hele tijd 1,5 meter afstand houden (bijv. omdat je neerzit)? Dan mag je je mondmasker afzetten.
 • Deel geen eten, drinken, borden of bestek: breng alles voor jezelf mee of haal eten af
 • Was of ontsmet regelmatig je handen
 • Spreek niet af als je symptomen hebt.

Contact

Bij vragen kan je steeds contact opnemen. We helpen je graag verder.

We organiseren digitale lessen wanneer het kan en voorzien volgende regels bij contactonderwijs:

 • maximumaantal deelnemers per ruimte respecteren
 • voor en na gebruik de ruimte reinigen of ontsmetten
 • voldoende ventileren
 • afstand bewaren
 • mondmaskers dragen

Om extra veiligheid in te bouwen bij contactonderwijs (zoals voor praktijklessen), voorzien we een systematische testing via zelf-sneltests wanneer cursisten nog niet gevaccineerd zijn.

Wij voorzien voor iedere medewerker die bij het uitvoeren van zijn/haar job bij klanten thuis komt of die instaat voor de rechtstreekse verzorging van klanten jaarlijks een gedeeltelijke vernieuwing van diens kledingpakket.

Op basis van het werkregime werden groepen samengesteld. Groep 1 (die 1 à 3 stuks werkkledij hebben) kan bij de vernieuwing 2 nieuwe kledingstukken bestellen. Groep 2 (die 4 à 6 stuks hebben) krijgt de mogelijkheid om bij de vernieuwing 3 nieuwe kledingstukken te bestellen. Afhankelijk van de doelgroep waartoe je behoort, heb je dan al dan niet de vrije keuze uit de 4 kledingsoorten, ongeacht de kleding die je eerder al aanschafte.

Exact 1 jaar na de initiële aanmaak van je gebruikersaccount in de webshop zal je uitgenodigd worden om nieuwe werkkledij te bestellen. Voorafgaand komt er nog een algemene communicatie hoe alles in zijn werk zal gaan.

Je vindt alle nuttige wasinformatie terug in de webshop door het gekozen kledingartikel aan te klikken. Zo mag bijvoorbeeld alle kledij uit ons gamma werkkleding gewassen worden op maximum 60°C, behalve de polo die maximaal op 40°C mag gewassen worden.

Beschadigde kledij wordt in principe niet vervangen. We verwijzen graag naar de jaarlijkse mogelijkheid om nieuwe werkkledij aan te schaffen.

Is de beschadiging te wijten aan een mogelijke productiefout of een gebrek aan kwaliteit bij de gebruikte stof, laat dit dan weten aan één van de contactpersonen voor werkkledij. Is de aard van je werk zodanig dat er vervroegde slijtage van de kledij kan optreden, raadpleeg dan je verantwoordelijke voor een eventuele (tijdelijke) vervanging van je kledij.

Zie ook het puntje ‘wat als mijn kledij niet past’. Kledij kan enkel gewisseld worden als de maat niet correct is. Je moet dan binnen de 30 dagen deze retour registreren op de webshop. Wisselen naar een andere soort kledij is niet mogelijk, dit soort ruilen werd niet voorzien in de budgetten zoals bepaald in de aanbesteding voor werkkledij.

Wil je toch je kleerkast met werkkledij wat variëren, dan verwijzen we graag naar de jaarlijkse mogelijkheid om nieuwe werkkledij aan te schaffen.

Gelieve de specifieke richtlijnen van deze setting te volgen. Bij vragen kan je steeds terecht bij jouw verantwoordelijke.

Een vrijwilliger mag alle zorgtaken uitvoeren (toezicht, gezelschap, nachtoppas, hulp bij het toiletbezoek of verschonen, beperkte verplaatsingen in en rond het huis, maaltijd begeleiden), steeds met het strikt volgen van de veiligheidsmaatregelen.

Op zich kan elke oppas blijven doorgaan. We willen het sociaal contact niet verbreken en de nodige zorg blijven verlenen.

We raden onze vrijwilligers aan om het aantal klanten te beperken en de veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen:

 • Voor nachtoppas voorziet de vrijwilliger indien mogelijk zijn eigen bedlinnen.
 • Hulp bij het toiletbezoek vraagt extra hygiënemaatregelen.
 • Het dragen van handschoenen bij het ondersteunen van aan- en uitkleden.
 • Geen gebruik van gebruikte handdoeken of eetgerei van de klant.
 • Indien mogelijk laten we het bezoek buiten plaatsvinden.
 • Zoveel mogelijk fysieke afstand en het respecteren van de 1,5 meterregel.
 • Gebruik van beschermingsmateriaal als de 1,5 meterregel niet gerespecteerd kan worden. Vraag aan de klant in dat geval ook een mondmasker te dragen.
 • Wassen van de handen voor en na elk contact, gebruik van handgel indien handen wassen niet mogelijk is.
 • Vermijden van toiletbezoek bij de klanten indien mogelijk.
 • medisch vervoer;
 • vervoer voor boodschappen;
 • vervoer in het kader van een bezoek aan een opgenomen partner of familielid in het ziekenhuis, het woonzorgcentrum of een instelling.

De verplaatsingen gebeuren steeds volgens de nodige beschermingsmaatregelen: zowel klant als vrijwilliger dragen een mondmasker, de plaats van de klant in de auto is bepaald (schuin rechts achteraan) en handhygiëne wordt toegepast. Een extra begeleider kan enkel als dat strikt noodzakelijk is.

Vrijwilligers worden niet als risicocontact beschouwd volgens de overheid. Als vrijwilliger kies je zelf in functie van jouw leeftijd en gezondheidssituatie hoeveel en welke opdrachten je verder opneemt. Bespreek dit steeds met jouw verantwoordelijke. We respecteren ieders keuze.

Zolang je geen symptomen hebt, kan je als vrijwilliger actief blijven.

Wie zelf symptomen vertoont, moet zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijf je in isolatie. Bij een negatieve test mag je uit quarantaine zodra jouw gezondheidssituatie dat toelaat.

Kwam je in nauw contact (dus langer dan 15 min zonder bescherming) met iemand die positief heeft getest en heb je geen symptomen? Dan word je niet getest maar ga je in quarantaine. Verwittig je verantwoordelijke en bespreek de duur van de quarantaine. Indien vervanging nodig is voor jouw klanten, zal er samen naar een oplossing gezocht worden voor de tijd dat je niet kan presteren als vrijwilliger. Pas na 10 dagen zonder symptomen kan je terug aan de slag.

Bespreek bij de minste twijfel of bezorgdheid (omtrent jezelf of je klant) je situatie met je verantwoordelijke. Samen kijken we naar oplossingen.

In geval van sluiting van de school/kinderdagverblijf/opvangcentrum voor mensen met een beperking, kan je als werknemer voor de opvang van jouw kind afwezig zijn van het werk onder de vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht. Je moet hiervoor bijgevoegd attest laten invullen door de school/kinderdagverblijf/opvangcentrum en ondertekend bezorgen aan de werkgever.

Verder moet je dezelfde formaliteiten vervullen bij de RVA om een uitkering te bekomen. De personeelsdienst zal hiervoor het attest C3.2A zo snel mogelijk bezorgen.

Vanaf 1 oktober 2020 mogen ouders wiens kind vanuit de school of kinderopvang in quarantaine wordt gezet, onmiddellijk thuis blijven. Indien mogelijk kan thuiswerk worden aangevraagd.

Medewerkers die niet van thuis uit kunnen werken, komen voor die periode op tijdelijke werkloosheid te staan omwille van overmacht.

Medewerkers die omwille van quarantaine in tijdelijke werkloosheid zitten, moeten het officiële quarantaine-attest bezorgen aan de werkgever. Andere attesten worden niet aanvaard door de RVA, en zullen geen recht openen op een uitkering. Belangrijk is ook dat de periode duidelijk op het attest vermeld staat en dat het is ondertekend door de arts.

We wijzen jullie er verder ook nog op dat de RVA geen uitkering uitbetaalt wanneer een werknemer in tijdelijke werkloosheid zit omwille van overmacht nadat hij op vakantie is gegaan op een 'sterk afgeraden' bestemming.

Wanneer je als medewerker in quarantaine zit in afwachting van het resultaat van een COVID19-test, kan je tijdelijke werkloosheid aanvragen via hetzelfde quarantaine-attest. Indien zou blijken dat jouw uitslag positief is, wordt deze tijdelijke werkloosheid omgezet naar ziekte en betaalt i-mens jou gewaarborgd loon uit. Dit wordt niet met terugwerkende kracht omgezet, maar pas vanaf de dag waarop je meldt dat je test positief is. Je bezorgt de werkgever dan een ziekte-attest dat ingaat op die dag.

Alle actuele informatie omtrent contactopvolging kan je terugvinden via de site van de overheid: www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

Sowieso vragen we je om jouw leidinggevende snel op te hoogte te brengen en ons het juiste attest te bezorgen. Zeker bij een besmetting. Zo kunnen we zelf ook nagaan met wie je contact hebt gehad en laten we je dat weten.

Op de website van Buitenlandse zaken vind je steeds de laatste informatie m.b.t. reizen naar het buitenland. Selecteer een land om het gedetailleerde advies te kennen. Raadpleeg deze adviezen zowel vóór als tijdens je verplaatsing.

Als je in quarantaine moet gaan, laat dit dan aan je leidinggevende weten. Dan neemt hij of zij dat op in de planning.

Breng je leidinggevenden ook steeds op de hoogte van besmetting bij jou of in jouw omgeving (privé of klanten). Zodat zij alles goed kunnen bijhouden en registeren.

Mocht je symptomen vaststellen bij een klant, aarzel niet hem/haar aan te raden om onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts. Bedankt voor jouw medewerking.

Het is niet langer nodig om je bij aankomst op kantoor te registreren via de gekende QR-codes.

De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli berekend. De nieuwe vergoeding bedraagt 0,3542 euro en loopt tot 30 juni 2021. De vergoeding ligt iets lager dan vorig jaar (0,3653 euro) omdat de berekening een aantal parameters bevat waaronder de kost voor de brandstof. Het is vooral de daling van deze kost die zorgt dat de vergoeding is gedaald.

Wie verplaatsingen doet in het kader van het werk of in opdracht van de werkgever, kan verplaatsingskosten voor de wagen inbrengen.

Hoeveel de vergoeding juist bedraagt, hangt van een aantal criteria af, zoals bijvoorbeeld van je statuut. De verlaging van de kilomtervergoeding is niet van toepassing op de bedragen die worden betaald aan de basismedewerkers voor de verplaatsing van het woon-werkverkeer en de verplaatsing tussen klanten. Deze bedragen blijven ongewijzigd.

Aan onze vervoervrijwilligers, de vrijwilligers in de oppas en in kinderzorg of woonzorg, werd al een extra communicatie verstuurd wat dit specifiek voor hen betekent.

Neem contact op met je personeelsdienst voor meer informatie.

Voor onze autonome GAW’s gelden dezelfde maatregelen als elke burger.

De cafetaria in de ontmoetingsruimte is opnieuw opgestart.

BEZOEK

We willen het sociaal contact niet verbreken en de bezoeken verlopen volgens de regel van 3 contacten en 1 persoon waarmee een knuffelcontact mogelijk is.

We raden aan om het bezoek en de duurtijd op de flat te beperken. Bezoekers en bewoners dienen zich aan de voorzorgmaatregelen te houden. Ook bezoekers dienen een mondmasker te dragen als ze zich van en naar de flat begeven.

Wijkoverlegmomenten en vergaderingen allerhande gebeuren zoveel mogelijk digitaal.

Ook de opleidingen gebeuren digitaal, tenzij fysieke samenkomst nodig of vereist is. Op deze momenten respecteren we de afstandsregels zoals net beschreven. Wie een opleiding of praktijkles volgt, zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

Bij ‘hoeveel kledij mag ik bestellen’ kan je lezen dat het aantal te kiezen kledingstukken wordt bepaald op basis van het aantal dagen per week dat je werkt. Voor medewerkers die van werkregime verhogen, voorzien wij via de wekelijkse update van de personeelsbestanden dat hun budget ook verhoogd wordt.

Echter op dat moment worden zij niet automatisch verwittigd via FRISTADS. Je kan dan spontaan nog eens inloggen met je account op de webshop en eventueel nog kledij bijbestellen.

De activiteiten van ons Lokaal Diensentcentrum in Gent starten opnieuw op. Ook externe personen die niet in ons woonzorgcentrum of in onze assistentiewoningen verblijven zijn opnieuw welkom.

De personeelsleden, bewoners en bezoekers van onze assistentiewoningen in Gent volgen de coronarichtlijnen van de overheid nauw op.

Voor de assistentiewoningen op de site Seniorcity Gent:

 • Vrij bezoek is toegelaten. Er zijn geen beperkte bezoekuren meer.
 • Ook kinderen mogen op bezoek komen.
 • Bezoek kan op de flat mits deze voldoende verlucht wordt.
 • In je flat mag je 4 personen op hetzelfde moment in je flat ontvangen. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee. Deze regels gelden voor elke burger.
 • Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn.
 • Bewoners kunnen ook bezoek ontvangen in onze tuin, cafetaria, restaurant of ontmoetingsruimte (tijdens de openingsuren).
 • Aantal personen in gemeenschappelijke ruimtes is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte. In elke gemeenschappelijke ruimte wordt aangegeven hoeveel personen er maximum toegelaten worden. Dit is afhankelijk van het aantal m² en de CO2-gegevens.
 • Kappers, pedicure, manicure etc. kunnen ook terug langskomen op de flat.
 • Mondmaskerplicht blijft. Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft voor iedereen in onze gebouwen verplicht. Zowel voor medewerkers, bewoners, bezoekers als ook kinderen vanaf 10 jaar dragen. Van zodra de bewoners van onze assistentiewoningen hun flat verlaten, moeten zij een mondmasker dragen.

We ventileren en verluchten regelmatig onze gemeenschappelijke ruimtes, meten en registreren de CO2-gegevens en nemen corrigerende maatregelen indien nodig.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

Hoe spreek je veilig af?

 • Vermijd drukke plaatsen, markthallen of halfopen tenten. Volledige buitenlucht is het veiligst: een plein, park, tuin ...
 • Hou 1,5 meter afstand of draag een mondmasker. Kan je zeker de hele tijd 1,5 meter afstand houden (bijv. omdat je neerzit)? Dan mag je je mondmasker afzetten.
 • Deel geen eten, drinken, borden of bestek: breng alles voor jezelf mee of haal eten af
 • Was of ontsmet regelmatig je handen
 • Spreek niet af als je symptomen hebt.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen. We helpen je graag verder.

De actuele richtlijnen en het draaiboek voor contactonderzoek bij medewerkers Thuiszorg kan je terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Alle niet-zorgberoepen stoppen hun activiteiten. (kapper, pedicure etc. wordt stopgezet).

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. Sinds 30 oktober is zowel voor de thuisverpleging als voor de gezinszorg de cohortzorg weer van kracht. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. Daarvoor werken we zoals tijdens de 1ste golf samen met onze collega’s uit de sector. De procedures blijven grotendeels dezelfde als in de 1ste golf.

COVID-19-positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, worden aangemeld via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

De nummers zijn:


West-Vlaanderen - 0800 11 831
Oost-Vlaanderen - 0800 11 832
Antwerpen - 0800 11 833
Limburg - 0800 11 834
Vlaams-Brabant - 0800 11 835

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Enkel geplande opleidingen en vormingen in het kader van de inkantelingen kunnen gezien het belang fysiek blijven doorgaan.
Aan leidinggevenden vragen we om alle andere overlegmomenten digitaal in te plannen. De wijkwerkingen behoren daartoe. In het belang van jezelf en onze klanten moeten we vermijden dat volledige equipes door een quarantaine niet actief kunnen zijn.

Fysiek overleg
Het aantal deelnemers van een overleg is afhankelijk van de locatie die gebruikt wordt. Het maximum van die ruimte mag niet overschreden worden.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zullen we jou niet vragen om je Covid Safe Ticket voor te leggen. We bieden je wel vrijwillig een zelftest aan. We willen je vragen om uit solidariteit met de collega's en vanuit de verantwoordelijkheidszin om de verspreiding van het virus tegen te gaan, van de zelftest gebruik te maken. We bedanken je voor jouw medewerking en vertrouwen.

We rekenen ook op een strikte naleving van de gekende basishygiënemaatregelen. Deze maatregelen gelden ook bij de uitoefening van jouw job als medewerker of vrijwilliger van i-mens:

 • draag continu een mondmasker (=verplicht);
 • ventileer de ruimte;
 • was je handen en gebruik handgel.

Voor vragen, contacteer je leidinggevende.

Covid-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een besmettelijk virus van de familie van de coronavirussen. Dit virus (SARS-CoV-2 genoemd) wordt gemakkelijk van mens op mens overgedragen. Je kunt met het virus besmet zijn zonder de ziekte te ontwikkelen.

De belangrijkste symptomen zijn:

 • hoest
 • kortademigheid
 • koorts
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • verlies van geur- en smaakzin
 • verstopte neus
 • keelpijn
 • diarree

Op de site van de overheid vind je steeds alle actuele maatregelen omtrent Covid-19: www.info-coronavirus.be/nl/covid/

Algemene hygiëne-maatregelen bij contact klanten

Het contact moet altijd op een veilige manier kunnen verlopen, zowel voor de klant als voor de vrijwilliger. Vrijwilligers worden niet als risicocontact beschouwd volgens de overheid.

 • Regelmatig handen wassen met water en zeep (indien niet mogelijk de handen ontsmetten)
  • Voor en na contact met of bezoek bij een klant.
  • Na contact met de directe omgeving van de klant.
  • Na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hier: eerst handen wassen en nadien bijkomend ontsmetten)
 • Raak je ogen, neus of mond niet aan indien jouw handen niet (recent) gewassen zijn. Probeer het aanraken van jouw aangezicht zoveel als mogelijk te beperken.
 • Volg het hoest- en niesetiquette en leer dit ook aan je klanten:
  • Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm (niet in je hand).
  • Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.
 • Draag steeds een chirurgisch mondmasker (en geen stoffen) indien:
  • er tijdens de zorg en ondersteuning of hulp- en dienstverlening direct fysiek contact met de gebruiker/patiënt is;
  • de afstand van 1,5 meter met de gebruiker/patiënt niet kan gerespecteerd worden, gedurende minstens 15 minuten (cumulatief).
  • de ruimte slecht geventileerd kan worden.
 • Wanneer je tijdens je vrijwilligerswerk wel de afstand van 1,5m kan bewaren, dan volstaat het om een stoffen mondmasker te dragen.
 • Verlucht regelmatig de binnenruimtes:
  • Verluchten is een raam of buitendeur gedurende een korte tijd wijd openzetten.
  • Doe dit zeker vóór en na je bezoek. En regelmatig tussendoor als je gedurende lange tijd in de ruimte verblijft.
  • Ook ruimtes die mechanisch geventileerd worden, moet je regelmatig verluchten.
  • Vrijwilligers spreken best zoveel mogelijk met hun klanten buiten af als dit kan.

Het corona-ouderschapsverlof liep tot en met 30 september 2020. Tot op heden is dit niet verlengd. De dienst HR volgt dit verder op de voet op en informeert verder indien hier iets zou wijzigen.

Werknemers die in tijdelijke werkloosheid staan, ontvangen hun loon en een loonstrook van de werkgever op de gekende betaaldatum.

Dit is het loon (na aftrek van het uitbetaalde voorschot) voor:

 • de werkdagen in de afgelopen maand;
 • de loontoeslag van € 4 bruto per werkloosheidsdag van afgelopen maand.

Werknemers krijgen normaal ook een werkloosheidsuitkering via de hulpkas of hun vakbond. Dit gaat veeleer om een voorlopig minimumbedrag. Er kan nog een bijstorting volgen nadat de RVA de vele dossiers heeft verwerkt.

Belangrijk. Om de werkloosheidsuitkering te ontvangen, moet je als werknemer het formulier C3.2 werknemer corona hebben ingediend bij de hulpkas of jouw vakbond. Ben je dit vergeten, dan doe je dit best onmiddellijk.

De werkgever kan de aangiftes ‘tijdelijke werkloosheid - werkgever’ enkel afleveren op de gekende betaaldata binnen i-mens, niet vroeger. Dit kan immers pas wanneer de loonverwerking van de afgelopen maand volledig is verwerkt.

Onze openingsuren blijven dezelfde. Je kan iedere dag tussen 7u30 en 18u jouw wasgoed komen brengen of terug ophalen.

Onze werking blijft dezelfde maar er worden wel extra veiligheidsmaatregelen voorzien zodat alles veilig en vlot kan verlopen voor jezelf en onze medewerkers.

Wij vragen om met de volgende zaken rekening te houden:

 • Maximum 1 klant in de winkel.
 • Handen ontsmetten bij het binnen komen.
 • Minstens 1,5 m afstand houden van onze medewerkers en andere klanten.
 • Dragen van een mondmasker
 • Betaal je met papieren dienstencheques? Voorzie dan een eigen balpen om deze te ondertekenen.

Je mag als poetshulp met dienstencheques langsgaan bij de klanten om te werken. Dit onder strikte veiligheidsvoorwaarden. We volgen de richtlijnen van de overheid nauw op. Je leidinggevende brengt je tijdig op de hoogte van wijzigingen.

Volgende activiteiten mogen uitgevoerd worden: poetsen, strijken, koken en boodschappen doen.

Zowel voor jouw veiligheid als deze van onze klanten is het belangrijk dat je de basis hygiëneregels
steeds blijft respecteren. Ook aan onze klanten vragen we om de afstands- en hygiëneregels te respecteren als jij bij hen over de vloer
komt.

Aan klanten vraagt i-mens

 • verlucht je woning vóór de komst van de poetshulp
 • zorg voor zeep en een propere handdoek of keukenrol voor de poetshulp
 • hou met alle huisgenoten afstand van de poetshulp (minstens 1,5 meter)
 • draag zelf een mondmasker wanneer je in dezelfde ruimte bent als de poetshulp
 • kom indien mogelijk niet in de ruimte waar de poetshulp werkt
 • meld i-mens onmiddellijk als iemand in huis besmet is (of er een vermoeden bestaat)
 • bij voorkeur gebruik te maken van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze klaar ondertekend en ingevuld vóór de komst van de poetshulp en vermijd zo persoonlijk contact.

Algemene praktische afspraken

 • Adviseer de klant over te stappen naar elektronische cheques ( Dit is veilig én hygiënisch). Vanuit de dienst kunnen wij de klant hierbij begeleiden.
 • Blijf thuis als je ziek bent en verwittig je leidinggevende.
 • Meld het als je klant of één van de huisgenoten (vermoedelijk) besmet is: de hulp wordt dan voor 2 weken stopgezet.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen of bezorgdheden of nood aan beschermingsmateriaal contacteer (telefonisch) zeker je leidinggevende!

Alvast onze dank om deze afspraken nauw op te volgen en voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van jouw werk als poetshulp. Want enkel samen kunnen we erin slagen de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Uw poetshulp met dienstencheques mag langskomen. Dit onder strikte veiligheidsvoorwaarden. We volgen de richtlijnen van de overheid nauw op.

Volgende activiteiten mogen uitgevoerd worden: poetsen, strijken, koken en boodschappen doen.

Wij zijn blij om u verder te kunnen helpen en stellen uw veiligheid en die van het personeel bovenaan. We rekenen ook op uw medewerking.

Alle poetshulpen van i-mens

 • zijn voorzien van handschoenen en mondmaskers
 • wassen hun handen vóór ze aan het werk gaan
 • hanteren strikt de hygiëneregels
 • houden minstens 1,5 meter afstand

Aan klanten vraagt i-mens

 • verlucht je woning vóór de komst van de poetshulp
 • zorg voor zeep en een propere handdoek of keukenrol voor de poetshulp
 • hou met alle huisgenoten afstand van de poetshulp (minstens 1,5 meter)
 • draag zelf een mondmasker wanneer je in dezelfde ruimte bent als de poetshulp
 • kom indien mogelijk niet in de ruimte waar de poetshulp werkt
 • meld i-mens onmiddellijk als iemand in huis besmet is (of er een vermoeden bestaat)
 • bij voorkeur gebruik te maken van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze klaar ondertekend en ingevuld vóór de komst van de poetshulp en vermijd zo persoonlijk contact.

Hebt u vragen? Bel 078 15 25 35 of mail naar info@i-mens.be

Heel wat gezinnen en mensen die op tijdelijke werkloosheid moesten terugvallen, zagen door de coronamaatregelen hun gezinsinkomen dalen. De Vlaamse regering liet weten om een extra toeslag te voorzien binnen het 'Groeipakket voor de kwetsbare gezinnen'.

De toeslag is er specifiek voor gezinnen met kinderen ten laste die:

 • een daling van het gezinsinkomen kent van minstens 10% in maart, april, mei of juni 2020 ten opzichte van januari of februari 2020 (minstens 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen);
 • een bruto gezinsinkomen heeft onder € 2.213,30 per maand (in maart, april, mei of juni).

Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Dat is dus voor 3 maand een uitkering van € 40 per kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd.

Pas op. Je moet deze toeslag zelf aanvragen met het aanvraagformulier van jouw kinderbijslagfonds (terug te vinden op hun website) en dit tussen 15 juni 2020 en 31 oktober 2020.

De voorwaarden en documenten kan je ook terugvinden op de website van het kinderbijslagfonds. Hier de belangrijkste zaken:

 • er wordt gekeken naar jouw inkomsten en dat van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt.
 • bezorg bij de aanvraag je loonbrief dat het maandelijkse inkomen vermeldt.

Ben je ziek gevallen of word je ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, dan zullen je ziektedagen uitbetaald worden door jouw mutualiteit. Je ontvangt dus geen gewaarborgd loon van jouw werkgever maar hebt meteen recht op een uitkering van jouw mutualiteit. Op de loonfiche zal je dit zien staan als ziekte tijdens werkloosheid.

Het is belangrijk dat je zo snel als mogelijk een ziekte-aangifte doet bij jouw mutualiteit via het document ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (beter bekend als “vertrouwelijke”). Daarin vermeld je duidelijk de eerste dag ziekte (dus de datum waarop je ziekte is ingegaan). Opgelet, dit document moet jouw arts invullen.

Van zodra de gebruiker tekenen van mogelijke besmetting vertoont, wordt de huisarts verwittigd die de situatie zal inschatten. Er zal enkel een test worden uitgevoerd op basis van de actuele procedures.

In dit geval wordt de persoon die vermoedelijk besmet is, verzorgd alsof hij/zij effectief besmet is.

Het uitgangprincipe is dat de verzorging thuis moet gegarandeerd blijven. Thuisisolatie en verzorging in de eigen omgeving genieten de voorkeur (indien mogelijk zelfs in een aparte kamer en met apart sanitair). Alle noodzakelijke diensten moeten kunnen blijven langkomen bij deze persoon.

De belangrijkste aanpassingen die vanaf 10 januari 2022 gelden:

Heb je symptomen?

 • Ga in quarantaine en gebruik de zelfevaluatietool. Vul de vragenlijst in, volg de gekregen instructies en bespreek met je huisarts bij twijfel.
 • Verwittig zeker je verantwoordelijke.  
 • Ben je positief? Ga dan 7 dagen in quarantaine. Wie negatief is, kan uit quarantaine gaan.

Had je een hoogrisicocontact?

 1. Je bent gevaccineerd en:
 • je 2de prik was nog geen 5 maand geleden of je kreeg een boosterprik: geen quarantaine of PCR-test nodig.
 • je 2de prik is langer dan 5 maand geleden en je kreeg nog geen boosterprik: quarantaine is WEL nodig. Na dag 4 mag je uit quarantaine als je dagelijks tot aan dag 7 een negatieve zelftest hebt.

Niet-gevaccineerden moeten 10 dagen in quarantaine. Na dag 7 mag je uit quarantaine als je dagelijks tot aan dag 10 een negatieve zelftest hebt.

Bekijk ook het schematisch voorstel van het aangepaste test- en quarantainebeleid (Bron: VRT Nieuws).

Lees zeker nog even de andere basismaatregelen. Alle maatregelen rond beschermd werken en waar mogelijk verplicht telewerken blijven behouden.

Alle bestellingen van kledij gebeuren zoveel mogelijk op individuele basis, zo kunnen we het makkelijkst de bestellingen en de bijhorende facturatie opvolgen.

Alle andere bestellingen verlopen via de Cel Werkmiddelen.

Ook interim krachten kunnen kledij bestellen. Dit zal gebeuren via de leidinggevende. De leidinggevenden lijsten deze individuele bestellingen op en laten die als globale bestelling uitvoeren door de Cel Werkmiddelen. Deze kledij wordt terug ingeleverd bij afloop van de opdracht of wordt definitief gegeven als de interim-collega een vast contract tekent.

Voor jobstudenten voorzien wij dat de leidinggevenden maximaal 2 kledingstukken kunnen bestellen. De leidinggevenden lijsten deze individuele bestellingen op en laten die als globale bestelling uitvoeren door de Cel Werkmiddelen. Bij het beëindigen van hun opdracht brengen zij de werkkledij binnen op de afdeling.

Ook interne stagiairs en cursisten zullen de mogelijkheid krijgen om kledij te bestellen. De leidinggevenden lijsten deze individuele bestellingen op en laten die als globale bestelling uitvoeren door de Cel Werkmiddelen.

Voor externe stagiairs daarentegen is geen kledij voorzien.

Voor studenten duaal leren wordt er een individuele login aangemaakt, zij worden elk afzonderlijk per mail uitgenodigd om kledij te bestellen.

Er werd in samenspraak met de ondernemingsraad gekozen voor een evenwichtig aanbod waarin de grote meerderheid van medewerkers zal vinden wat nodig is. Een broek en bodywarmer behoren inderdaad niet tot het pakket voor thuiszorgmedewerkers. Een windstopper valt niet onder werkkledij, maar is een cadeau dat sommigen van onze werknemers hebben ontvangen. Net zoals sommigen ook drinkbussen of rugzakken hebben ontvangen met het logo van de organisatie op.

Medewerkers mogen deze gadgets NIET werk-gerelateerd meer gebruiken. Een broek is ook niet zo handig om bij klanten thuis te wisselen van werkkledij naar gewone kledij en omgekeerd. Ten gepaste tijde kan bekeken worden of de collectie werkkleding uitgebreid dient te worden (bv. regenjas, fleece of windjekker). Op dit moment is dit echter niet voorzien.

Voor technische vragen over de werking van de webshop, je logingegevens of over het bestelproces kun je terecht bij het service center van FRISTADS zelf.

Je kan een mail sturen naar infocs.nl@fristads.com, zet zeker je login, je naam en de postcode van je woonplaats in de mail die je naar het FRISTADS Service Center stuurt. Bellen kan ook op het nummer 078 77 77 47.

Voor praktische vragen kun je terecht bij de collega’s van HRM Werkmiddelen.

Telefonisch: +32 (0)9 264 14 46 (optie 3)

Per email: hrm_werkmiddelen@i-mens.be

Via HR Ticket: Intranet i-mens => HR Ticket => Werkkledij

Er is een retourprocedure voorzien op de webshop zelf. Je kan daar aangeven welke artikelen je wil terugzenden. De webshop vertelt jou op welk adres je dat kan doen en je plaatst ook meteen een nieuwe bestelling van het gewenste artikel.

Binnen de
48 uur ontvang je een e-mail met alle retourinformatie. De retourzendingen zijn gratis en verlopen via één van de 800 DPD-locaties in België. Ingeval van een
fabricagefout moet je eerst het Service Center van FRISTADS telefonisch op de
hoogte brengen via het nummer 078 77 77 47.

Bij ieder model op de webshop is een maattabel voorzien. Hoe je de juiste maat kan opmeten, kun je ook achterhalen in volgend filmpje.

Om ecologische redenen trachten we het gebruik van plastic zoveel mogelijk te vermijden en zal enkel de witte schort – omwille van vlekkenrisico – nog individueel in een plastic zakje verpakt worden.

Voor medewerkers die uit dienst gaan na ontvangst van hun werkkledij is de regel dat zij de werkkledij mogen behouden.

Ben je niet thuis, dan probeert de chauffeur het pakket bij de buren af te leveren. Indien dit niet mogelijk krijg je een niet-thuis briefje in de brievenbus en een e-mail waarmee het pakket via Track & Trace gevolgd kan worden. Het pakket gaat vervolgens naar een afhaallocatie (PostNL-punt) waar de zending vanaf de volgende dag kan worden opgehaald.

Wordt het pakket binnen 7 dagen niet opgehaald dan wordt deze teruggestuurd naar de afzender (FRISTADS).

De levering van het kledingpakket is gegarandeerd binnen de 3 werkdagen na het plaatsen van je bestelling op de webshop van FRISTADS.

De bestelling kan enkel gebeuren via de webshop van onze leverancier FRISTADS. Je ontvangt hiervoor een e-mail. Hierin staan je persoonlijke login-gegevens met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Bestellen doe je via https://shop.fristadskansas.com.

Laat je nieuwe adres zo snel mogelijk weten aan je personeelsdienst. Voor het bestellen van de kledij kun je op het einde van het bestelproces alvast een andere adres (nieuwe thuisadres, adres van je afdeling, enz.) als leveringsadres invullen.

Het aantal kledijstuks dat je kan bestellen wordt bepaald op basis van het aantal dagen per week dat je werkt en van het soort werk dat je doet. Jouw persoonlijke login is gekoppeld aan deze informatie. Zo krijg je meteen te zien binnen welk ‘budget’, namelijk het aantal te kiezen kledingstukken, je jouw bestelling kan plaatsen.

Via de knop ‘mijn gegevens’ en daarna de tab ‘mijn gegevens’ kan je de doelgroep opzoeken en zie je meteen hoeveel stuks je kan bestellen.

Via dezelfde weg en onder tab ‘budget’ kan je dat aantal nog eens zien staan (kolom ‘besteld’) en zie je ook welke kledingkeuze je kan maken (kolom ‘beschikbaar’). Daar zie je ook meteen of en wat er reeds van je budget werd opgebruikt.

Wij voorzien wekelijks op donderdag een update van ons personeelsbestand bij FRISTADS. Van zodra een nieuwe medewerker gekend is in onze personeelsbestanden zal deze via de wekelijkse update in de systemen van FRISTADS terecht komen. Op dat moment zal de betrokken werknemer een uitnodiging krijgen met login-gegevens om de bestelling van werkkledij te plaatsen.

Voor collega’s die uit langdurig ziekteverlof terugkeren en eerder nog geen bestelling konden plaatsen, zal dit ook in de systemen van FRISTADS aangepast worden.

Er zijn 4 soorten kleding : een polo, een witte (verpleging) schort, een schort in jeans en een voorbinderschort. Afhankelijk van de job die je uitvoert en het aantal dagen per week dat je werkzaam bent, verschilt het type kleding dat je kan bestellen.

Alle medewerkers die bij het uitvoeren van de job bij onze klanten thuis komen, zullen werkkledij kunnen bestellen. Iedereen die in aanmerking komt om kledij te bestellen, krijgt van onze leverancier FRISTADS een mail met daarin gepersonaliseerde login-gegevens. Door deze te personaliseren, ziet iedereen meteen wat hij/zij kan bestellen, hoeveel stuks en waar deze worden geleverd (thuisadres).

Ja, je mag verplaatsingen maken. Zowel met als voor een klant.

De verplaatsingen gebeuren steeds volgens de nodige beschermingsmaatregelen: dragen van een mondmasker, plaats in de auto is bepaald (schuin rechts achteraan), toepassen van de handhygiëne.

Bij nauw contact waarbij je de 1.5 meter afstand niet kan bewaren, draag je een mondmasker.

Het is aangewezen om de gebruiker hier naar te vragen (bv. bij voorafgaand telefonisch contact). Zorg en Gezondheid stelt ook een document ter beschikking dat een besmette persoon zichtbaar ter plaatse moet leggen.

Niet essentiële huisbezoeken, zoals sociale onderzoeken en indicatiestellingen, kunnen terug plaatsvinden vanaf 18 mei 2020.

Van zodra het personeelslid echter tekenen van een mogelijke besmetting vertoont, moet de huisarts telefonisch verwittigd worden die de situatie zal inschatten. Er zal een test worden uitgevoerd op basis van de actuele procedures van Sciensano.

Bescherming van het personeelslid tijdens het huisbezoek

Het wordt in de huidige fase van de pandemie aangeraden aan het personeelslid om bij alle gebruikers chirurgische mondmaskers te dragen om asymptomatische transmissie van COVID-19 tussen het personeelslid en de gebruiker te beperken. Indien de regels van social distancing niet kunnen gerespecteerd worden, wordt aan de gebruiker gevraagd om eveneens een chirurgisch mondmasker te dragen.

Het personeelslid besteedt ten allen tijde bijzondere aandacht aan de algemene hygiënische maatregelen in het contact met alle gebruikers en is alert voor het optreden van symptomen van acute luchtweginfectie van de bovenste of onderste luchtwegen bij zichzelf en bij de gebruikers.

 • Indien een peroneelslid geïdentificeerd is als een hoog risicocontact moet dit personeelslid 10 dagen in thuisisolatie gaan na het laatste risicocontact. Indien er tijdens de isolatieperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, waarbij COVID-19 bevestigd wordt, begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld.
 • Als het personeelslid echter zelf symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen ontwikkelt, neemt hij/zij telefonisch contact op met zijn/haar behandelend arts. Het personeelslid mag in dat geval niet werken en moet in thuisisolatie blijven. Het werk kan hervat worden ten minste 7 dagen na de start van de symptomen en na verbetering van de luchtwegsymptomen. Verder dient men de aanbevelingen van de procedure “Hygiëneadvies aan de patiënt" te volgen.

In de huidige fase van de pandemie word aangeraden om bij gebruikers met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting (al dan (nog) niet getest) een chirurgisch mondmasker en handschoenen te dragen, handontsmetting toe te passen en indien nodig een schort te dragen. Wanneer het personeelslid zich in de kamer van de gebruiker bevindt, dan wordt er aan de gebruiker ook gevraagd een chirurgisch mondmasker te dragen.

Praktische richtlijnen voor het huisbezoek

 • Het wordt aangeraden om:
  Het bezoek goed voor te bereiden en zo kort mogelijk te houden: contacteer de gebruiker op voorhand om in te schatten of er mogelijks sprake is van een COVID-19 besmetting (ikv persoonlijke beschermingsmiddelen);
 • De huisbezoeken bij (vermoedelijke) COVID-19 gebruikers/patiënt zoveel als mogelijk door hetzelfde personeelslid binnen de organisatie te laten uitvoeren;
  - Enkel de strikt noodzakelijke voorwerpen mee te nemen en nadien te ontsmetten;
 • Enkel de noodzakelijke personen te laten deelnemen en hierbij aandacht te hebben en afspraken te maken rond de regels van social distancing (1,5m afstand, …);
 • Laat het huisbezoek bij voorkeur in de buitenlucht doorgaan.

Als bezoeker of mantelzorger hou je vanaf nu rekening met de volgende maatregelen:

 • Je moet steeds een mondmasker dragen en 1.5 meter afstand houden. Ook als de zorgvrager tot je persoonlijke bubbel behoort.
 • Je zal je contactgegevens moeten noteren in het registratiesysteem van het woonzorgcentrum. Dit moet de contact tracing vergemakkelijken, mocht dat nodig blijven.
 • Het zou kunnen dat je ook een verklaring op erewoord moet ondertekenen.
 • Je mag niet op bezoek komen als je de 14 dagen ervoor symptomen hebt gehad of positief hebt getest op COVID-19.
 • Was en/of ontsmet regelmatig je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.

Opgelet: de woonzorgcentra moeten binnen het kader van de Vlaamse overheid een eigen bezoekregeling uitwerken, aangepast aan hun specifieke context. Hoe de bezoekregeling er concreet zal uitzien, kan verschillen van voorziening tot voorziening. Vraag dus na bij het woonzorgcentrum of er nog bijkomende maatregelen zijn.

 • Je mag blijven de boodschappen doen voor je zorgvrager. Maar je plaatst best de boodschappen bij de voordeur. Houd afstand van elkaar.
 • Bestek en borden was je best op een hoge temperatuur (60°C). Net zoals bedlinnen.
 • De kamer of woning van je zorgvrager verlucht je best enkele keren per dag. Als je zorgvrager (misschien) besmet is, reinig en ontsmet je die ook dagelijks, bijvoorbeeld met een chlooroplossing (javel).
 • Gooi afval dat in aanraking is geweest met een besmet persoon in een aparte afgesloten afvalzak.
 • Was je handen grondig en regelmatig.

Het uitgangspunt is dat verzorging thuis gegarandeerd moet blijven, ook als je zorgvrager (misschien) besmet is. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

 • Als je huisarts vermoedt dat het om een COVID-19 besmetting gaat, leg dan het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht, voor de arts en andere zorgverleners. Je kan het isolatiedocument hier downloaden.
 • Verwittig andere zorgverleners en mantelzorgers over de mogelijke besmetting.
 • Mensen met (een vermoeden van) COVID-19 mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Heb je zelf gezondheidsproblemen of een chronische aandoening? Vraag hulp aan andere mantelzorgers of vraag professionele hulp via i-mens.
 • In deze omstandigheden is het heel duidelijk: voorzie de noodzakelijke zorg en ondersteuning, maar vermijd zo veel mogelijk contact of hou je aan 1.5 meter afstand. Lukt dat niet, dan vraag je aan de persoon om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal. Neem geen kinderen mee. Was zo veel mogelijk grondig je handen.
 • Wie misschien besmet is met COVID-19 verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en verlaat zijn of haar woning niet.
 • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C.
 • Overleg met de huisarts of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn) wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19 (de officiële naam voor “corona”).

Let op: wie tot een risicogroep behoort, heeft een groter risico om een ernstig ziekteverloop te hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Contacteer de huisarts daarom telefonisch zodra je vermoedt dat je zorgvrager of jij besmet zijn. Hij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

9 tips om veilig van sociaal contact te genieten:

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was regelmatig je handen. Droog je handen af met een keukenpapier die je daarna weggooit. Of ontsmet je handen met ontsmettingsalcohol.
 3. Moet je niezen of hoesten? Bedek je neus en mond dan met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek daarna meteen in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek voorhanden? Hoest of nies in je elleboog.
 4. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je arts.
 5. Hou nog even voldoende afstand. Op 1,5 meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 6. Draag steeds jouw mondmasker in de volgende gevallen:
  • Bij de hulp- en dienstverlening wanneer er direct fysiek contact tussen klant/patiënt en zorgverlener of wanneer die zich in dezelfde ruimte bevinden.
  • Als de afstand van 1,5 meter niet haalbaar is, vraag aan de persoon in jouw buurt hetzelfde te doen.
  • Draag bij voorkeur een chirurgisch mondmasker i.p.v. een stoffen mondmasker.
 7. Kies voor buiten. Want in de open lucht is het veiliger om af te spreken.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou het ook op reis veilig. Download het digitale coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Alle informatie van de overheid over de aanpak van het coronavirus en wat je zelf kunt doen is te vinden op www.info-coronavirus.be.

 • Behoud zo veel mogelijk 1.5 meter afstand, tenzij dat niet gaat, bijvoorbeeld als je je zorgvrager helpt bij het wassen of aankleden.
 • Beperk het aantal mensen dat op bezoek komt.
 • Schakel de hulp in van professionele zorgversterkers, maar weet ook dat zij zich moeten beperken tot de essentiële zorg.

In thuiszorgsituaties gelden de algemene richtlijnen voor burgers. Je mag 1 nauw contact hebben en er mogen 4 mensen op bezoek komen over een periode van 2 weken.

i-mens helpt je graag verder. Bekijk ons dienstenaanbod of bel ons op 078 15 25 35.

Social distancing of sociale afstand is het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5 meter tussen personen. Volwassenen en jongeren vanaf twaalf jaar moeten dit onderling toepassen.

Voor de kinderen

 • Social distancing tussen kinderen is niet nodig.
 • Kinderen tot en met het 4de leerjaar moeten geen mondmasker dragen.
 • Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker. Binnen altijd, buiten als de veilige afstand niet gerespecteerd kan worden.

Voor de ouders

 • Tijdens het breng- en haalmoment respecteer je de veilige afstand en beperk je het aantal sociale contacten.
 • Je draagt verplicht een mondmasker als je jouw kind komen brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is.
 • Je reinigt je handen net voor- en na het breng- en haalmoment. Ofwel handen wassen of met een alcoholgel reinigen.
 • Je komt je kind alleen halen. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
 • Zoveel mogelijk dezelfde persoon brengt en haalt het kind.
 • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten moet je wachten volgens de instructies van de opvang.

Voor de kinderbegeleiders

 • Bij kinderen van 0 tot 3 jaar: kinderbegeleiders dragen altijd een mondmasker tijdens de breng- en haalmomenten, en als ze in contact komen met de ouders en andere volwassenen.
 • Bij kinderen van 3 tot 12 jaar: kinderbegeleiders dragen een mondmasker.

Eetgerei wordt best machinaal afgewassen op een programma van ≥ 60°C. Indien er geen afwasmachine is, kan het eetgerei met de hand afgewassen worden met heet water en afwasmiddel.

Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag de kamer van de persoon door de vensters te openen.

Linnen dient steeds als besmet beschouwd te worden. Verwijder het vuil linnen onmiddellijk in (afgesloten) linnenmand. Linnen wordt bij voorkeur gewassen op 60° (of hoger). Draag handschoenen en een masker bij het behandelen van wasgoed, warrel het niet op en houdt het niet tegen het lichaam en pas daarna handhygiëne toe.

Indien mogelijk gaat de besmette persoon naar een aparte badkamer en toilet. Als dat niet kan, is het aangewezen om de badkamer als laatste te gebruiken door besmette persoon en daarna te reinigen en te ontsmetten en verluchten.

Frequenter reinigen/desinfecteren van:

 • De ‘high touch’ punten: deurklink, telefoon/gsm lichtschakelaar, oppervlakken zoals tafel, afstandsbediening …
 • Het sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan …).

Gebruik minimaal één propere doek en proper (zeep)water per kamer. Was dagelijks de ‘besmette’ schoonmaakdoeken en –moppen gescheiden en op een zo hoog mogelijke temperaturen droog ze in de droogkast.

De besmette persoon verblijft zo veel als mogelijk in een aparte kamer en verlaat zijn woning niet.

Bespreek met de persoon en zijn familie om het bezoek zo veel mogelijk te beperken tot enkel het essentieel bezoek en dit onder de juiste voorwaarden te laten plaatsvinden.

Bezoek houdt minstens 1,5 m afstand en draagt bij voorkeur een masker en handschoenen. Bij het verlaten van de kamer/woning past hij/zij handhygiëne toe (= handen wassen ).

Ook in deze bijzondere omstandigheden is aandacht voor het welbevinden van de persoon erg belangrijk.

Bezoek ter plaatse kan vervangen worden door extra telefonisch contact of maak gebruik van multimedia.

Nieuwe opleidingen in het kader van VDAB-trajecten verzorgende/zorgkundige worden opgestart zoals voorzien.

We vragen aan de teamleaders en regiomanagers om reeds de oefening te doen onze klanten in te delen volgens zorgnood (dit voor gezinszorg, reguliere poets en professionele oppas).

Er dient een triage van klanten te gebeuren wie zeker zorg en ondersteuning móet krijgen zodat we onmiddelijk kunnen anticiperen indien er personeelsschaarste ontstaat.

Deze mensen gaan nu absoluut voor, door zich te baseren op volgende criteria:

 • Bel 35
 • Aan-of afwezigheid mantelzorg
 • Frequentie van de zorg: dagelijkse cliënten en continue uren gaan voor

Neen, zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen. Ouders moeten in dat geval zelf een oplossing zoeken. We verwijzen hierbij naar het overzicht van Kind en Gezin over wanneer een kind naar de opvang kan komen of beter thuis blijft.

Je kind kan niet naar de opvang komen als

 • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven.
 • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de lijst 'Niet toegelaten in de opvang' (zie hieronder)

Toegelaten in de kinderopvang:

 • snotneusje
 • lichte hoest
 • lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • gekende chronische hoest (bij hyperactieve luchtwegen)
 • chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux

Niet toegelaten in de kinderopvang:

 • (rectaal gemeten) koorts (>38°C)
 • plots optredende hoest en/of ademhalingsproblemen
 • plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • plotse huiduitslag of blaasjes

Je kind kan opnieuw naar de opvang komen als het geen symptomen uit het lijstje 'Niet toegelaten in de kinderopvang' meer heeft en als het minstens 24 uur geen koorts (>38°C) maakt.

Ja, sinds juni 2021 schakelde de kinderopvang over op een selectieve compensatieregeling. Dit betekent dat opnieuw het opvangplan gevolgd wordt. Als een kind niet naar de opvang komt, zullen er respijtdagen in mindering worden gebracht.

Gezien sommige winkels cash mijden laten we het gebruik van bankkaarten van klanten toe mits er minstens een akkoord is van klant/mantelzorger per mail als het klassieke document dat we daarvoor normaliter gebruiken niet kan aangeleverd worden.

Contactloos betalen voor aankopen < 50 euro

Met de meeste kaarten en betaalautomaten kan je ondertussen ook betalen zonder pincode (voor aankopen van minder dan 50 euro). Om deze betaalmethode te gebruiken, volstaat het om de contactloze kaart (of verbonden apparaat) dichtbij de betaalterminal te houden. Bedraagt de aankoop meer dan 50 euro, dan wordt er wel naar een pincode gevraagd als extra beveiliging. Bankkaarten en betaalautomaten waarmee contactloos betalen mogelijk is herken je aan het NFC-logo.

Neen. Het prestatieblad (F53) hoeft niet langer afgetekend te worden. De maandelijkse factuur geldt als bewijs van geleverde prestaties.

Het is mogelijk dat je enkele dagen werkt en enkele dagen tijdelijk werkloos bent.

Tussen 1 en 30 juni 2021 is het uitzonderlijk mogelijk om een halve dag tijdelijke werkloosheid op te nemen. Buiten die periode kan je alleen volledige dagen tijdelijke werkloosheid opnemen.

Vanaf 1 oktober 2020 is er een vereenvoudigde procedure rond tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of overmacht (bv. door quarantaine).

Dit betekent dat je niet telkens het formulier C3.2A moet indienen bij jouw uitbetalingsinstelling.

Voor meer informatie kan je terecht bij je personeelsdienst.

Deze vereenvoudigde procedure loopt tot 30 september 2021.

Voor onderhoud, reparaties, bandenwissels … van je bedrijfwagen kan je nog steeds terecht in garages, bandencentrales ...

Al onze collectieve woonvormen (woonzorgcentra en GAW's of assistentiewoningen) zijn verplicht om dagelijks een zorgstatus op te maken van alle bewoners en zorgpersoneel en dit 1 keer per week te registreren op het e-loket.

Vanaf vandaag 18.03.2020 beschikt elke thuisverpleegkundige over minimum 2 mondmaskers. Wij herhalen dat jullie 1 mondmasker per 8 uur (en dus bij iedere patiënt) dienen te gebruiken:

 • Draag dit tussen de verzorgingen door rond de hals (dus aan te houden in de wagen).
 • Raak de voorkant niet aan.
 • Neem het bij einde shift langs de oren af.
 • Bewaar zowel het ongebruikte als het gebruikte masker in aparte enveloppes.
 • Voor en na elke aanraking van het masker dient handhygiëne te worden toegepast.

We vragen jullie in deze omstandigheden om voorlopig nog geen mondmaskers weg te gooien. Ondertussen doen wij er alles aan om op zeer korte termijn onze voorraad aan mondmaskers aan te vullen. We wachten op een voorraad ons aangereikt door de overheid alsook op de 450.000 door onszelf aangekochte mondmaskers. Op dit ogenblik is het rechtsreeks transport vanuit de China de grootste uitdaging. Wij informeren jullie dag na dag.

Omwille van de strijd tegen het coronavirus en de maatregelen opgelegd vanuit de overheid zien we ons genoodzaakt het strijkatelier te Evergem tijdelijk te sluiten vanaf vandaag 12u tot en met vrijdag 3 april.

We zorgen er wel voor dat er iemand in het atelier aanwezig is om uw strijkmand (al dan niet gestreken) nog te komen afhalen op volgende momenten:

- woensdag 18/03 tot 18u

- donderdag 19/03 tussen 8u en 16u

- vrijdag 20/03 tussen 8u en 12u

Afhalen kan wel enkel op afspraak! Gelieve dus vooraf telefonisch contact op te nemen op het nummer 09/216.40.31.

We danken u voor uw begrip!

Ja. we garanderen onze kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden.
We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

Door de verscherpte maatregelen van de regering rond de Covid-19, zijn we genoodzaakt om onze dienstverlening aan te passen. We vertrekken daarbij vanuit de bescherming en veiligheid van onze medewerkers en van onze klanten.

Dat dwingt ons onder andere tot het schrappen van de dienstverlening met dienstencheques, dit vanaf 19.03.2020. Gezien dit hoofdzakelijk comfortdiensten zijn. Wij willen in deze crisistijd vooral de focus leggen op zorg en het helpen van de kwetsbaren in onze samenleving.

We doen een warme oproep aan medewerkers dienstencheques: wie wil blijven werken ter ondersteuning van de zorg, kan zich vrijwillig melden tegen 20 maart 2020 via onze crisislijn 09 292 85 12 of via zijn directe leidinggevende.

Er is nog voldoende werk, niet in het minst ter ondersteuning van onze collega’s binnen de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg.

i-mens zal tijdens de opgelegde crisisperiode alles in het werk stellen voor een goede sociaaleconomische bescherming van zijn medewerkers. Voor zij die zich niet vrijwillig meldden binnen de sector van de dienstencheques, werd tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toegepast. Info daarover werd bezorgd aan de betrokken medewerkers.

Kinderen mogen extra dagen komen als de bezetting het toelaat.

Wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met uw huisarts.

Ouders mogen hun kinderen komen brengen en ophalen in onze kinderdagverblijven en bij onze onthaalouders.

Wat zijn de minimale voorwaarden om breng- en haalmomenten veilig te laten verlopen?

 • Je komt bij voorkeur alleen je kind halen. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
 • Zoveel mogelijk dezelfde persoon brengt en haalt het kind.
 • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten moet je wachten volgens de instructies van de opvang.
 • (Langere) gesprekken kunnen plaatsvinden met gebruik van mondmasker. De voorkeur blijft om contacten zoveel mogelijk buiten te hebben.
 • Ouders kunnen opnieuw in de leefgroep komen.
 • Tijdens het breng- en haalmoment respecteer je de veilige afstand en beperk je het aantal sociale contacten.
 • Je draagt verplicht een mondmasker als je jouw kind komen brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is.
 • Je reinigt je handen net voor- en na het breng- en haalmoment. Ofwel handen wassen of met een alcoholgel reinigen.
 • Zieke kinderen blijven thuis, zij horen niet thuis in de opvang.


Onze kinderdagverblijven en onthaalouders blijven kinderen opvangen. i-mens volgt de richtlijnen vanuit de overheid.

Wat zijn de minimale voorwaarden om breng- en ophaalmomenten veilig te laten verlopen?

 • Tijdens het breng- en haalmoment respecteer je de veilige afstand en beperk je het aantal sociale contacten.
 • Je draagt verplicht een mondmasker als je jouw kind komen brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is.
 • Je reinigt je handen net voor- en na het breng- en haalmoment. Ofwel handen wassen of met een alcoholgel reinigen.
 • Je komt bij voorkeur alleen je kind halen. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang.
 • Zoveel mogelijk dezelfde persoon brengt en haalt het kind.
 • Het aantal ouders in de opvang wordt beperkt. Bij spitsmomenten moet je wachten volgens de instructies van de opvang.
 • Zieke kinderen blijven thuis, zij horen niet thuis in de opvang.
 • Was altijd grondig je handen met water en zeep voor en na het huisbezoek van je vroedvrouw
 • Beperk het aantal personen in de kamer tijdens het huisbezoek
 • Verwittig je vroedvrouw voor het huisbezoek indien je verkouden bent of in contact bent geweest met iemand die ziek is.
 • Draag een mondmasker tijdens het (borst)voeden indien je symptomen vertoont en leg je baby in een aparte kamer te slapen.
 • Was je handen voor het (borst)voeden van je baby
 • Indien je borstvoeding geeft en symptomen vertoont, kan je de borstvoeding verderzetten. Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Dankzij specifieke antistoffen die aanwezig zijn in moedermelk, biedt het net extra bescherming voor je baby. Stop dus zeker niet met de borstvoeding.
 • Indien een ziekenhuisopname nodig is wanneer je borstvoeding geeft, hou je baby dan bij je en blijf voeden. Kolf af wanneer het niet lukt om te voeden.
 • Extra handhygiëne en het hygiënisch reinigen van het kolftoestel en flesjes zijn van groot belang.
 • Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Ben je zwanger? Neem dan de laagst mogelijke dosis, zo kort en zo weinig als mogelijk.
 • Zet NOOIT een mondmasker op bij een baby.

Aanvragen voor dringende kraamzorg kunnen zowel telefonisch als via huisbezoek behandeld worden. De vroedvrouw of kraamzorgverantwoordelijke zal contact met je opnemen om verdere afspraken te maken.

Alle afspraken worden zoveel mogelijk vervangen door videoconsult, tenzij het een dringend bezoek betreft.

Zwangerschapsworkshops gaan momenteel enkel online door. Een overzicht van workshops vind je op onze website: www.i-mens.be/zwangerschapsworkshops.

Word je kindje verwacht tussen nu en de komende 6 weken, dan kan je tevens steeds terecht bij je vroedvrouw via mail en telefoon.

Voor prenatale zorgen aan huis:

Zwangere vrouwen behoren tot een risicogroep voor COVID-19.

We bekijken samen met jou of we de prenatale bezoeken of medische consultaties (bijvoorbeeld een prenataal bezoek afwisselend met de bezoeken bij de gynaecoloog) via huisbezoek of een online gesprek laten verlopen. Dit om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Voor postnatale zorgen aan huis:

Onze vroedvrouwen blijven zich inzetten voor pasbevallen mama’s en baby’s, ook in deze coronacrisis.

We laten de huisbezoeken zoveel mogelijk doorgaan. Maar je kan er ook voor kiezen om online gesprekken en huisbezoeken te combineren.

De medisch noodzakelijke huisbezoeken plannen we sowieso in:

 • De dag na thuiskomst uit het ziekenhuis.
 • Tot en met de 5e dag na de geboorte.
 • Waar medische handelingen noodzakelijk zijn.

Verwittig je vroedvrouw vooraf als je verkouden bent, en/of als er iemand in je gezin ziek is, wanneer je in contact bent gekomen met iemand die ziek is.

Bij twijfel of vragen, bel altijd je vroedvrouw. Wij zijn 7/7 bereikbaar.

De elektronische identiteitsverificatie kan opnieuw gebeuren door de verpleegkundigen. Die verificatie van de eID is belangrijk voor de derdebetalersregeling.

Zolang de rondes nog uitrijden en we nog niet gestart zijn met de afbouw ikv triage, zullen we nieuwe aanvragen aanvaarden. We volgen dit dag na dag op in functie van de bezetting van de rondes.

 • i-mens laat momenteel de opname van onbeperkt familiaal verlof toe
 • we voorzien de mogelijkheid om familiaal verlof in uren op te nemen, bv. om kinderen van en naar de opvang te brengen

i-mens heeft een crisisnummer Corona voor de medewerkers: 09 292 85 12 of neem contact op met je leidinggevenden.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is terug verlengd tem 31 december 2021. De werknemer krijgt dus tot dan geen formulier C3.2.A toegestuurd als ze tijdelijk werkloos worden gesteld. Als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij daarvoor tot en met 31.12.2021 nog steeds het vereenvoudigde formulier C3.2 werknemer corona gebruiken.

Voor meer info kan je terecht op de website van de RVA.

We kregen door van de arbeidsarts dat zwangere vrouwen niet onder de risicogroep vallen, maar uit alle voorzichtigheid moet blootstelling aan Covid-19 vermeden worden. Daarom worden zwangere medewerkers niet ingezet voor de zorg van bevestigde covid-19 patiënten.

•Je kan familiaal verlof (onbetaald) aanvragen met een attest van de huisarts

•De eerste 10 dagen familiaal verlof zijn gelijkgesteld voor het wettelijk verlof

 • Richtlijnen rond voorkomen besmetting strikt opvolgen
 • Verwittig onmiddellijk je leidinggevende
 • Afwezigheid aanvragen: verlof, recup, familiaal verlof (onbetaald), onbetaald verlof, ...

Zolang je zelf geen symptomen hebt, kan je het werk verder zetten.

Als klanten dit niet aangeven, gaan wij ervan uit dat zij niet besmet zijn. In de huidige omstandigheden en door de maatregelen die genomen werden door de regering vertrouwen wij erop dat de klanten ons zullen inlichten wanneer zij besmet zijn. Indien de klant besmet is en de hulp echt noodzakelijk is, dienen er extra beschermingsmaatregelen genomen te worden.

Zo veel mogelijk isoleren of verwijderen van oudere mensen en mensen met al andere gezondheidsklachten. In principe zal de arts het hele gezin in quarantaine plaatsen.

We adviseren aan de medewerker om naar de huisarts te gaan, om diagnose te stellen en eventuele verdere besmetting te voorkomen.

Zolang de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, vormt dit geen probleem.

Zolang je zelf niet ziek bent, kan je naar deze post mits je de nodige beschermingsmaatregelen in acht neemt.

In de huidige omstandigheden en door de maatregelen die genomen werden door de regering vertrouwen wij erop dat de klanten ons zullen inlichten wanneer zij besmet zijn. Indien de klant besmet is en de hulp echt noodzakelijk is, dienen er extra beschermingsmaatregelen genomen te worden.

In geval van tekort aan personeel, zullen wij voorrang geven aan de klanten die de hulp het meeste nodig hebben.

Baby’s onder de 6 maanden behoren niet tot de risicogroep.

Je blijft standby tot nader bericht.

Wijkoverlegmomenten en vergaderingen allerhande gebeuren zoveel mogelijk digitaal.

Alle niet dringende oppas (zoals gezelschap) en vervoer dienen vanaf heden opgeschort te worden tot nader bericht.

Noodzakelijke hulp, kan doorgaan op voorwaarde dat zowel de vrijwilliger als de klant niet ziek is of symptomen van besmetting (koorts, hoest, vermoeidheid, spierpijn) vertoont. Ook bij klanten met een verminderde weerstand omwille van chronische ziekten moeten we zeer voorzichtig zijn.

We willen de mogelijkheid tot het lopen van stages aanhouden. Uiteraard voorzien we ook beschermingsmateriaal voor cursisten die bij ons stage lopen.

De interne vormingen zijn volledig hervat. Tot september bekijken we wel of er een digitaal alternatief mogelijk is.

Voor die vormingen waarbij het noodzakelijk is om fysiek samen te komen, zorgen we ervoor dat mensen in kleinere groepen verdeeld zijn. Uiteraard volgen we alle veiligheidsvoorschriften om risico’s te minimaliseren, controleren we de ventilatie via CO²-meters en gebruiken we sneltests.

In het kader van de maatregelen rond Corona worden mogelijkheden voorzien tot thuiswerk. In dit document beschrijven we de diverse mogelijkheden hiertoe.
Thuiswerk voor administratieve en leidinggevende medewerkers is in grote lijnen geen probleem voor de collega’s van ex-SvhG, gezien wij heel breed laptops en citrix hebben uitgerold. Hieronder beschrijven we diverse situaties, mogelijkheden en eventuele beperkingen. Veel hangt af van jouw huidige werksituatie en bijhorende werkinstrumenten. Waar nodig verwijzen we ook naar handleidingen om de juiste tools op de juiste manier in te zetten.

 1. Je beschikt over een werk-laptop en bent een permanente citrix gebruiker
  Dan is er sowieso geen enkel probleem: je kan op elk moment van thuis uit met jouw laptop op citrix aanloggen. Ook je telefonie via Skype 4 Business zal gewoon werken (voor uitzonderingen: zie punt 5 hieronder).
 2. Je bent een permanente citrix gebruiker, zonder werklaptop
  Dit betekent dat je op kantoor op Thin Client werkt. In dit geval is de volgende vraag van belang:

  Je beschikt thuis over een eigen PC of laptop en bent bereid die te gebruiken voor het uitzonderlijke thuiswerk?
  Ja
  :
  Dan is er ook geen enkel probleem, maar is er wel wat voorbereiding nodig. Het komt er in grote lijnen op neer dat je een stukje software moet installeren op je PC én dat je via helpdesk een QR-code moet krijgen.

  Na deze voorbereidingen kan je perfect via je PC thuis aanloggen op Citrix.

  Let wel: In het kader van de maatregel rond thuiswerken publiceerden we op vrijdag 13/03 al een ICT-richtlijn. Daarin werd aangegeven dat je in principe ook vanop gelijk welke eigen PC thuis via Citrix aan al onze applicaties kan. Echter: telefonie over Skype4Business werkt maar echt efficiënt als je een stukje software installeert. Het is van groot belang om bij thuiswerk ook je telefonie op de normale manier te kunnen verder zetten en zo het SEC niet bijkomend te belasten. Via de volgende richtlijn zetten we nog eens op een rijtje hoe je op je eigen PC Citrix kan installeren, hoe je de “HDX component” installeert om Skype perfect mogelijk te maken en hoe je dan correct aanlogt op Citrix!

  Nee
  :
  1ste mogelijkheid
  In iedere afdeling is er minstens één “afdelingslaptop”. Je kan met de collega’s afspreken wie deze wanneer kan gebruiken.

  2de mogelijkheid:
  Dan moet je met collega’s afspreken die wel over een werklaptop beschikken. Kan je met hen wisselen in die zin dat zij op kantoor op je Thin Client werken, zodat jij hun laptop tijdelijk kan lenen? Zo ja, dan bevindt jij je in situatie 1.
 3. Je beschikt over een werklaptop, maar werkt niet-permanent op citrix
  Ook in dit geval is er geen probleem: ICT kan vanaf maandag/dinsdag haar capaciteit aan Citrix licenties en servers uitbreiden. Ook bij jou zal jouw telefonie met Skype4Business werken zoals op kantoor.

  Gezien jij misschien minder ervaring hebt met het gebruik van Citrix: Je kan citrix bereiken en aanloggen zoals beschreven in de handleiding die we binnenkort publiceren.
 4. Werken via Office 365 Portal
  Vanop gelijk welke PC (werklaptop, privétoestel, enz.) kan iedereen aan de portal van Office 365. Via die portal krijg je rechtstreekse toegang tot email, exel, word, powerpoint en vooral OneDrive en Teams. Je kan dit doen zonder gebruik te moeten maken van Citrix of Google Authenticator. In de handleiding die we binnenkort publiceren staat beschreven hoe je dat doet.

  Dit kan een zeer goede oplossing zijn voor bv. stafmedewerkers die gedurende een beperkte tijd voldoende hebben aan email en bepaalde office documenten. Dit is geen oplossing voor diegenen die continu in bv. Solution, het aanvragenboek of de I-schijf moeten kunnen.
 5. Telefonie voor afdelingen die niet met Skype 4 Business werken
  Afdelingen Aalst, Koekelberg en de afdelingen van woonzorg en kinderzorg zijn om gekende redenen niet mee gemigreerd naar Skype4Business. Dat betekent dat medewerkers van deze afdelingen diensten niet zomaar hun vaste telefonie kunnen “meenemen” naar een thuiswerk situatie.
  In deze afdelingen en diensten zal je voor je vaste telefonie een andere oplossing moeten afspreken. Denk dan bijvoorbeeld aan het doorschakelen van je vaste telefoon naar je GSM. Let wel: deze doorschakeling is niet zomaar af te zetten vanop afstand, dus maak hierrond goede afspraken met de collega’s!
 6. Belangrijke opmerkingen:
  1. Zeker ook bij thuiswerken is het absoluut niet toegelaten om allerlei niet door IT-ondersteunde applicaties te gebruiken zoals dropbox, hot- of gmail, whatsapp, enz. We weken ten slotte met privacygevoelige klant- en patiënteninfo.
  2. Voor aanloggen op Citrix buiten ons netwerk (en dus zeker ook thuis) moet aanloggen op Google Authenticator. Je moet deze app dus op je smartphone installeren en van de helpdesk een QR-code ontvangen hebben. Heb je Google Authenticator reeds eerder gebruikt, dan is er geen probleem.
  3. In deze situatie is het niet mogelijk om extra schermen, toetsenborden, enz. ter beschikking te stellen. Het is dus aangewezen om gewoon met je losse laptop te werken. Het is ook niet de bedoeling dat deze randapparatuur weggehaald wordt van kantoor om thuis geplaatst te worden. Dit hoeft dit dus niet gevraagd te worden per email of trackit.
  4. Indien je citrix niet meer gebruikt (middagpauze, avond, vergadering, …) log dan zeker op de juiste manier af. Zo niet blijf jij een licentie en een “plekje” op de server bezetten, wat op dat moment niet nodig is en mogelijks andere collega’s blokkeert.

Thuiswerk voor administratieve en leidinggevende medewerkers gebeurt voor de collega’s van ex-Thuishulp volgens de gekende procedures. Aanloggen doe je met je digipass of e-ID. Werknemers die niet beschikken over een laptop ontvangen hierover maandag verdere communicatie.

Maximaal thuiswerken

Aan alle kantoormedewerkers vragen we om maximaal thuis te werken.

 • Werk meer dan ooit maximaal thuis.
 • Kom enkel naar kantoor als het noodzakelijk is.
 • Weet dat fysieke aanwezigheid een uitzondering vormt.
 • Spreek dit goed af met je leidinggevende.
 • Als je naar kantoor komt:
  • Draag sowieso een chirurgisch mondmasker.
  • Hou voldoende afstand.
  • Handhygiëne toepassen is de boodschap.
  • Ontsmet regelmatig zelf je werkruimte


Moet je naar het kantoor, dan heb je ook een ‘tewerkstellingsattest’ nodig, ondertekend door jouw leidinggevende.

Heb je vragen over jouw werkplekinrichting, ervaar je fysieke klachten of wil je tips & tricks rond gezond thuiswerken? Maak dan een afspraak met onze preventiedienst.

 • •Verwittig onmiddellijk je leidinggevende

  •Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Algemene principes:

 • Respecteer de richtlijnen rond vermijden van besmetting.
 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende;
 • Medewerker kan gewoon het werk aanvatten.
 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende.
 • In onderling overleg beslissen om een vervangende klant te zoeken.
 • Indien geen vervangende klant mogelijk is, kan de medewerker gerechtvaardigd afwezig blijven. En er is geen loonverlies voor de medewerker.
 • Code “geen post” (ex-Solidariteit) of “klant afwezig” (ex-Thuishulp) dient ingegeven te worden.
 • Verloren uren factureren.
 • Medewerker neemt contact leidinggevende om zich ziek te melden en zorgt voor attestering (cfr. afspraken arbeidsreglement).
 • Indien bevestiging van corona: overleg met leidinggevende omtrent de te volgen stappen.
 • Indien de functie het toelaat, zal er na overleg met de leidinggevende thuis gewerkt worden.
 • Indien thuiswerk onmogelijk is, dan adviseren we aan de medewerker om naar de huisarts te gaan, om diagnose te stellen en eventuele verdere besmetting te voorkomen

Algemene principes:

 • Respecteer de richtlijnen rond het vermijden van besmetting.
 • Medewerker neemt contact op met de leidinggevende.
 • In onderling overleg beslissen om een vervangende klant te zoeken
 • Indien geen vervangende klant mogelijk is, kan de medewerker gerechtvaardigd afwezig blijven.

Specifiek voor Gezinszorg, Aanvullende Thuiszorg, Dienstencheques:
Registratie via code “geen post” (ex-Solidariteit) of “klant afwezig” (ex-Thuishulp).

Specifiek voor Gezondheidszorg/Thuisverpleging:
Indien de zorg noodzakelijk en dringend is;

 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende (indien problematiek nog niet gekend was).
 • Na uitvoeren van zorg met de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen de richtlijnen opvolgen.


Als het personeelslid echter zelf symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen ontwikkelt, neemt hij/zij telefonisch contact op met zijn/haar behandelend arts. Het personeelslid mag in dat geval niet werken en moet in thuisisolatie blijven. Het werk kan hervat worden ten minste 7 dagen na de start van de symptomen en na verbetering van de luchtwegsymptomen.

In de huidige fase van de pandemie word aangeraden om bij gebruikers met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting (al dan (nog) niet getest) een chirurgisch mondmasker en handschoenen te dragen, handontsmetting toe te passen en indien nodig een schort te dragen. Wanneer het personeelslid zich in de kamer van de gebruiker bevindt, dan wordt er aan de gebruiker ook gevraagd een chirurgisch mondmasker te dragen (of een stoffen mondmasker of sjaal indien er geen chirurgischmondmasker voorhanden).

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen. De permanentie zal voorzien blijven door de woonassistent(e) en/of de collega van i-mens.

We vragen om onze personeelsleden zoveel mogelijk telefonisch te contacteren en enkel bij hoogdringendheid langs te gaan in haar kantoor. Huisbezoeken gebeuren op dit moment enkel in functie van noodoproepen.

Alle groepsactiviteiten worden preventief geannuleerd. U kan uiteraard individueel nog gebruik maken van onze ontmoetingsruimte, maar we voorzien voorlopig geen barvrijwilliger.

We beschouwen onze assistentiewoningen als een thuissituatie.

Alle bezoekers en medewerkers dragen een chirurgisch mondmasker als de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd. Een goede handhygiëne is vereist. Hierbij dienen de handen regelmatig gedurende 40 à 60 seconden gewassen te worden (zie affiche in de liften).

Bij ziektesymptomen (hoesten, koorts, spierpijn, kortademigheid,…): verwittig onmiddellijk uw huisarts en ook de leidinggevende.

Bezoek is toegelaten. Lees meer hierover onder de vraag 'Bezoek autonome GAW's of assistentiewoningen'.

Elke nieuwe opname of heropname in het woonzorgcentrum of kortverblijf wordt gescreend. De procedure bij (her)opname is afhankelijk van de vaccinatiestatus van een bewoner:

 • De bewoner is gevaccineerd
  • Er volgt een test vooraf.
  • Er is geen kamerisolatie nodig tot het resultaat gekend is.
 • De bewoner is niet gevaccineerd
  • Er volgt een test vooraf.
  • Om de veiligheid en gezondheid van bestaande bewoners te beschermen, dient de bewoner preventief in afzondering te blijven op zijn/haar eigen kamer/flat tot het resultaat gekend is.

Het Dagverzorgingscentrum in Gent (site Seniorcity) is opnieuw open.

Werkkledij is verplicht op de werkvloer. Alle medewerkers mogen hun werkkledij pas aandoen bij aankomst op het werk. Bij het naar huis gaan dient de werkkledij terug te worden uitgedaan.

Vrijwilligers hebben toegang tot de woonzorgcentra. Zij dienen hierbij uiteraard ook de algemene hygiënische voorwaarden te respecteren (dragen van een mondmasker, afstand houden en regelmatig de handen ontsmetten).

Stagiairs worden toegelaten mits het voldoen aan alle hygiënische voorwaarden en in overleg met de scholen en het management.

Mantelzorgers hebben toegang tot de woonzorgcentra. Zij dienen hierbij uiteraard ook de algemene hygiënische voorwaarden te respecteren (dragen van een mondmasker, afstand houden en regelmatig de handen ontsmetten).

Kappers, kinesisten, pedicure, manicure, etc. mogen hun activiteiten terug hervatten. Zij mogen ook opnieuw langskomen op de kamer of flat van de bewoner.

Alle externe leveranciers, aannemers en onderaannemers krijgen toegang onder strikte hygiënische voorwaarden en mits goedkeuring door het management.

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. Wij doen er alles aan om al onze bewoners zo goed mogelijk te verzorgen, te beschermen en bij te staan in deze periode van verhoogde waakzaamheid. We monitoren alle bewoners goed zodat we snel mogelijke symptomen kunnen vaststellen en opvolgen. Wij geven ook strikte richtlijnen en nuttige tips over onder meer hygiëne, ten einde een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft verplicht voor iedereen in onze gebouwen. Zowel voor medewerkers, bewoners, bezoekers als ook kinderen vanaf 10 jaar. Bewoners in de zorghotels dragen een mondmasker tijdens zorgmomenten en bij het verlaten van hun verdiep. Bewoners van onze assistentiewoningen dragen hun mondmasker van zodra zij hun flat verlaten.

We ventileren en verluchten regelmatig onze ruimtes, meten en registreren de CO2-gegevens en nemen corrigerende maatregelen indien nodig. Er zijn ook extra maatregelen genomen in verband met het poetsen van materiaal en ruimtes.

Afstand houden en regelmatig je handen ontsmetten blijven belangrijk.

BEZOEK IN ONZE WOONZORGCENTRA

De personeelsleden, bewoners en bezoekers van onze woonzorgcentra in Gent en Oostende volgen de coronarichtlijnen van de overheid nauw op.

Voor wzc Zorghotel Seniorcity Gent en wzc Zorghotel Wellington in Oostende:

 • Vrij bezoek is toegelaten. Er zijn geen beperkte bezoekuren meer. Dit geldt ook voor de vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Ook kinderen mogen op bezoek komen.
 • Bezoek kan op de kamer mits deze voldoende verlucht wordt.
 • Max. 2 personen kunnen op de kamer op bezoek komen.
 • Bewoners kunnen ook bezoek ontvangen in onze tuin, cafetaria of ontmoetingsruimte (tijdens de openingsuren).
 • Aantal personen per ruimte is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte. In elke gemeenschappelijke ruimte wordt aangegeven hoeveel personen er maximum toegelaten worden. Dit is afhankelijk van het aantal m² en de CO2-gegevens.
 • Kappers, pedicure, manicure etc. kunnen ook terug langskomen op de kamer.
 • Mondmaskerplicht blijft. Het dragen van een chirurgisch mondmasker blijft voor iedereen in onze gebouwen verplicht. Zowel voor medewerkers, bewoners, bezoekers als ook kinderen vanaf 10 jaar dragen. Bewoners in de zorghotels dragen een mondmasker bij het verlaten van hun verdiep, dus ook wanneer ze naar de cafetaria, kinézaal etc. gaan.

Voor de assistentiewoningen op de site Seniorcity Gent:

 • In onze assistentiewoningen gelden dezelfde bezoekregels als in het woonzorgcentrum.
 • Van zodra de bewoners van onze assistentiewoningen hun flat verlaten, moeten zij een mondmasker dragen.

We ventileren en verluchten regelmatig onze ruimtes, meten en registreren de CO2-gegevens en nemen corrigerende maatregelen indien nodig.

Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen zijn de regels die belangrijk zijn. We bedanken iedereen die zijn steentje bijdraagt.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met de verantwoordelijken. We helpen je graag verder.

Jawel:

 • Vermijd lichamelijk contact met kinderen en collega’s kinderbegeleiders.
 • Geef aandacht aan extra ontsmetting van deurklinken, verluchting van ruimtes, grondige poets en ontsmetting van de bezoekersruimte…
 • Gelieve werkkledij te dragen als je daarover beschikt, en dagelijks te verversen.
 • Het logistieke team draagt standaard een mondmasker en ontsmet regelmatig de handen.
 • Ziek kind met andere symptomen dan Corona: oppas gaat langs.
 • Ziek kind met (vastgestelde of vermoeden van) corona: i-mens voorziet geen oppas daar we ervan uitgaan dat ook de ouders in dat geval op vraag van de huisarts zullen moeten thuisblijven.
 • Ziek kind met vermoeden van Corona wiens ouders in de zorg of in de veiligheidssector werken: oppas gaat langs met toepassing van het noodzakelijke beschermingsmateriaal. Vraag is hier natuurlijk evenzeer of deze ouders (bij vermoeden van Corona bij hun kind) wel zullen mogen werken.

Alle opleidingen worden geannuleerd of omgezet in e-learningmogelijkheden.

Ze behoren niet tot de risicogroep.

Externen (poetshulp, leverancier, klusjesman) zijn terug welkom in de leefgroep. Ze dragen een mondmasker bij het betreden van de leefgroep en houden afstand van de kinderen en begeleiders.

Na lange periode waarbij door de overheid een algemene compensatieregeling werd voorzien, moeten de gezinnen opnieuw het opvangplan respecteren. Wanneer een kindje niet naar de opvang komt, zal de opvang respijtdagen in rekening brengen zoals voorzien in het huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst.

We werken in de zorgsector en hebben daardoor ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor afwezigheden zoals verlof worden de gekende procedures gevolgd.

In eerste instantie kunnen medewerkers terecht bij hun verantwoordelijke. Aangezien de richtlijnen omtrent Corona aan een sneltempo veranderen, op basis van de overheidscommunicatie, wordt er bij i-mens een Coronaphone in het leven geroepen. Op het nummer 09 292 85 12 kunnen alle medewerkers met hun vragen terecht.

Medewerkers kinderzorg kunnen ook steeds terecht op het mailadres KIZ_corona@i-mens.be met vragen.

 1. De kinderopvanglocatie mag hulp inschakelen via de gekende wegen. Als je niet tot een oplossing komt, neem contact op met je leidinggevende of met de operationeel manager. We zullen dan bekijken of andere medewerkers van i-mens (oppasser ziek kind, verzorgende, administratief medewerker met correct diploma, pedagogisch coach…) kunnen ingeschakeld worden.
 2. Daarnaast kan er gericht met ouders in overleg gegaan worden als de kinderopvang voor de ouder niet essentieel en urgent is. Het aantal kinderen naar beneden halen, kan wellicht een volledige sluit voorkomen.
 3. Overleg met operationeel manager indien bovenstaande oplossingen niet afdoend zijn.

Personen (volwassenen en kinderen) in nauw contact met een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen.

Wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. De huisarts beslist hoe lang iemand thuis moet blijven.

De verantwoordelijke registreert de ziekteklachten (bij ex-Solidariteit voor het Gezin registreren via open veld in ‘Helemaal Actief’ – bij ex-Thuishulp registreren in Excel).

Bij een vermoeden van besmetting zonder eigenlijke diagnose gebeurt er geen verdere communicatie naar cliënten.

Bij een officiële diagnose gebeurt volgende communicatie:

 • Kind & Gezin wordt gecontacteerd door operationeel manager. We volgen hun advies op.
 • Communicatie naar medewerkers (in samenspraak met de operationeel manager).
 • Communicatie naar ouders (in samenspraak met de operationeel manager)

Het algemene principe is dat elke persoon met een acute luchtweginfectie thuis moet blijven. Indien dit het geval is met een lid van het gezin dat aanwezig is in hetzelfde huis waar de gezinsopvang plaatsvindt, moet contact met de kinderen absoluut vermeden worden. Indien dit niet mogelijk is in de concrete situatie van de betrokken opvang, kan de opvang niet open blijven. Bij twijfel: consulteer je huisarts.

Vraag advies aan je huisarts. Bij vragen of twijfel kan je contact opnemen met kinderzorg i-mens via KIZ_corona@i-mens.be.

Indien een onthaalouder noodgedwongen sluit door eigen ziekte en hiervoor een doktersattest heeft, heeft men recht op een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Indien er geen onderliggend doktersattest is, wordt dit gezien als verlof.

Wanneer er geen kinderen aanwezig zijn in de opvang buiten de wil van onthaalouder om en de onthaalouder sluit om die reden, gelden de gangbare procedures via C220B.

De informatie van het agentschap opgroeien veranderd heel frequent. Om die reden verwijzen wij door naar de draaiboeken van Kind en Gezin. Wij volgen hierbij altijd de regels van Kind en Gezin. Je kan dit verder bespreken met de verantwoordelijke.

Er dienen nodige beschermingsmaatregelen genomen te worden:

 • Goede hygiëneregels voor de klant aanleren;
 • Je eigen mond en neus beschermen;
 • Extra overschort gebruiken enkel voor die klant/patiënt;
 • Handschoenen dragen;
 • Was je handen na de behandeling met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing;
 • Ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.

Dit kan met de huidige regels inderdaad voorvallen. Er wordt vooral telefonisch een zo goed mogelijke screening gedaan van de nieuwe klant vooraleer er effectief wordt opgestart.

De hulp mag verder gezet worden mits in de huidige maatregelen worden gerespecteerd: afstand houden, goede handhygiëne.

We kregen door van de arbeidsarts dat zwangere vrouwen niet onder de risicogroep vallen, maar uit alle voorzichtigheid moet blootstelling aan Covid-19 vermeden worden. Daarom worden zwangere medewerkers niet ingezet voor de zorg van bevestigde covid-19 patiënten.

Zie algemene richtlijnen onder de rubriek personeel/HR.

Wanneer een medewerker wordt gediagnosticeerd met CORONA moet dit worden gemeld. Klanten en collega’s zullen worden geïnformeerd.

De toeren van de verpleegkundigen worden opnieuw bekeken en gereorganiseerd.

Plan deze patiënt op het einde van je ronde en pas alle beschermingsmaatregelen toe zoals hierboven beschreven.

Doe zoveel mogelijk boodschappen zonder de klant. Zij zijn de risicogroepen die beschermd moeten worden. Blootstelling in winkels zijn zoveel als mogelijk te vermijden.

Vanuit de betrokkenheid naar/toegankelijkheid voor de basismedewerkers is het aangewezen om een minimale permanentie uit te tekenen voor de afdeling. Beperk dit wel tot het minimum.


Telewerk is niet meer verplicht, maar wel aangeraden. Tot en met 31 augustus blijft maximaal telewerken de norm.

Jouw leidinggevende kan wel een terugkomdag inplannen in de zomermaanden met jou en jouw collega's.

Wanneer je beslist om naar kantoor te komen, is het niet meer nodig om een ingevuld attest bij te hebben. De registratie van aanwezigheid blijft aangewezen om aan contacttracing te kunnen doen bij een eventuele besmetting.

Op kantoor respecteren we de afstandsregels en passen we de toegelaten maxima in de kantoor- en vergaderruimtes strikt toe. We dragen een mondmasker van zodra we onze bureaustoel verlaten.

Meer over de coronamaatregelen op kantoor lees je op de pagina met algemene personeelsregels.

 • Blijf thuis zolang er symptomen zijn;
 • Volg de symptomen verder op;
 • Blijf uit de buurt van je naasten;
 • Draag een mondmasker;
 • Verlucht de woonruimtes;
 • Bedek je neus en mond als je hoest of niest;
 • Was je handen;
 • Deel geen objecten;
 • Desinfecteer oppervlakken;
 • Schoonmaken van toilet na stoelgang.

Meer details vind je hier.

Videoconsulten kunnen 1 keer per dag aangerekend worden zoals een postnataal huisbezoek en worden aangerekend met een pseudocode (werd goedgekeurd door het RIZIV).

Je beperkt je tot videoconsulten. Breng ook steeds je leidinggevende op de hoogte. Zodra je koorts hebt, dien je je huisarts te contacteren en thuis te blijven.

Deze kunnen zowel telefonisch als fysiek gebeuren. Indien telefonisch, dan zal de bijdrage per brief aan de klant worden meegedeeld wanneer we in het bezit zijn van de inkomstbewijzen. Er wordt een standaardbrief hiervoor ter beschikking gesteld. Het informatie en toestemmingsformulier wordt gescand en bezorgd aan de klant met de vraag om de mail te antwoorden met gelezen en goedgekeurd.

Alle workshops gaan momenteel enkel online door.

Stem af met het ziekenhuis/arts en bespreek telefonisch met het gezin wat de noodzaak is van een fysiek bezoek. We doen enkel een fysiek bezoek als het ECHT noodzakelijk is en plannen verder telefonische consultaties in. Wanneer er een fysiek huisbezoek doorgaat, worden hierbij de nodige beschermingsmaatregelen genomen. Vraag hierbij aan de patiënte om indien mogelijk eveneens een chirurgisch mondmasker te dragen en plan deze patiënte in op het einde van de dag.

 • Nieuwe/pas bevallen mama’s en zeker poliklinische bevallingen
 • Premature baby’s
 • Dagelijkse wondzorg
 • Hielprik of bijkomend labo bij de baby cfr voorschrift arts
 • Plotse tepelkloven, een verstopt melkkanaaltje of borstontsteking

Fysieke huisbezoeken gaan slechts door indien het echt noodzakelijk is en er geen (vermoedelijke) ziekte is binnen het gezin. Verder plannen we videoconsultaties in. Neem bij huisbezoeken steeds de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht. Bespreek telkens met het gezin volgende huisbezoeken te alterneren met videoconsultaties.

Dat kan alhoewel er een aantal beperkingen zijn ingevoerd:

 • Ziek kind met andere symptomen dan Corona: oppas kan langsgaan.
 • Ziek kind met (vastgestelde of vermoeden van) corona: i-mens voorziet geen oppas daar we ervan uitgaan dat ook de ouders in dat geval op vraag van de huisarts zullen moeten thuisblijven.
 • Ziek kind met vermoeden van Corona wiens ouders in de zorg of in de veiligheidssector werken: oppas gaat langs met toepassing van het noodzakelijke beschermingsmateriaal. Vraag is hier natuurlijk evenzeer of deze ouders (bij vermoeden van Corona bij hun kind) wel zullen mogen werken.

Dat kan alhoewel er een aantal beperkingen zijn ingevoerd:

 • Ziek kind met andere symptomen dan Corona: oppas kan langsgaan.
 • Ziek kind met vermoeden van Corona wiens ouders moeten werken: oppas gaat langs met toepassing van het noodzakelijke beschermingsmateriaal. Vraag is hier natuurlijk evenzeer of deze ouders (bij vermoeden van Corona bij hun kind) wel zullen mogen werken.

Vervoer kan enkel doorgaan bij dringende/noodzakelijke opdrachten:

 • chemotherapie
 • radiotherapie
 • nierdialyse
 • en dringend onderzoek.

Indien mantelzorg beschikbaar is zal er geen vervoer geboden worden. Bij een tekort aan beschikbare vrijwilligers zal professionele zorg ingeschakeld worden

Alle niet dringende oppas (zoals gezelschap) en vervoer zijn vanaf heden opgeschort tot nader bericht.

Niet dringende oppashulp door vrijwilligers wordt zoveel mogelijk geannuleerd.
Voor dringende oppashulp wordt er naar oplossingen gezocht. Heel wat vrijwilligers (65+) behoren ook tot de risicogroep en worden niet langer ingeschakeld. Iedere vrijwilliger (tot 65 jaar) beslist op eigen initiatief of ze hun vrijwilligerswerk willen verderzetten.

De verpleegkundigen zijn zeer goed geïnformeerd en passen strikt de opgelegde hygiënische maatregelen toe. Er wordt voorzien in beschermend materiaal.

Boodschappen doen samen de klanten mag. Vanaf 26 april kunnen ook niet-essentiële winkels zonder afspraak bezocht worden.

Let wel dat je nog altijd de nodige beschermingsmaterialen draagt in de wagen en in de winkel, ongeacht jouw vaccinatiestatus.

Word je plots ziek, merk je symptomen op of moet je onverwacht in quarantaine? Annuleer dan tijdig de hulp. Kosteloos annuleren kan als je ons ten laatste 1 dag voor de hulp langskomt voor 15 uur in de namiddag verwittigt.

Wanneer je de hulp niet (tijdig) annuleert zal de hulp aangerekend worden. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

We zullen binnen de mate van het mogelijke het nodige doen maar de kans dat dit niet dezelfde verzorgende is, is bestaande.

Zolang we voldoende personeel beschikbaar hebben, kunnen verzorgenden de normaal voorziene taken bij hun klanten opnemen. Indien er een gebrek aan personeel zou optreden - wat zeker nog niet aan de orde is- zal bekeken worden welke taken prioritair zijn en deze krijgen voorrang. Koken zal één van deze prioriteiten zijn. Je hoeft dus niet direct een alternatieve oplossing te zoeken.

Ja, je kan verder op onze hulp en ondersteuning blijven rekenen.

Als je zelf besmet bent, vermoeden van besmetting hebt of in quarantaine moet, breng ons hiervan dan op de hoogte en we bespreken met jou hoe we de hulp verder kunnen laten doorgaan.

Het prestatieblad moet niet langer ondertekend worden. De maandelijkse factuur geldt als bewijs van de geleverde prestaties.

Sectorverantwoordelijken kunnen opnieuw op huisbezoek komen.

Heb jij of één van je gezinsleden symptomen zoals een aanhoudende droge hoest en/of hoge koorts? Contacteer dan meteen telefonisch je huisarts en volg zijn/haar instructies. Als jij en/of je gezin in quarantaine moet of geïnfecteerd bent met het coronavirus, verwittig dan de verantwoordelijke van de poetsdienst of ons Servicecenter op het nummer 078 15 25 35.

Als je poetshulp ziek is of denkt ziek te zijn, dan contacteert hij/zij onmiddellijk de huisarts. Deze beslist over verdere maatregelen. Je mag gerust zijn: als een poetshulp niet mag werken, dan word je onmiddellijk op de hoogte gebracht.

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt regelmatig een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier.

Naast de dankbaarheid van de cliënt, zorgen we voor een professionele begeleiding door een coördinator. Je ontvangt ook steeds een kostenvergoeding. Wanneer je instaat voor vervoer van zorgbehoevenden met je eigen wagen ontvang je volgens het wettelijk barema een vergoeding per gereden kilometer. I-mens zorgt voor een verzekering die van toepassing is tijdens de uitvoering van opdrachten. En uiteraard voorzien we de nodige vormingen en bijeenkomsten samen met andere vrijwilligers.

Nee, je kiest zelf de dagen en uren waarop je beschikbaar bent.

Wanneer jij je aanvraag doet voor poetshulp zal een verantwoordelijke jou meteen contacteren en toelichting geven bij een eventuele wachttijd. Die is zeer regio- en tijdsgebonden en je kan bij het gesprek meteen beslissen of je al dan niet doorgaat met je aanvraag.

Bij i-mens streven we ernaar een vaste poetshulp toe te wijzen aan elke klant. Omwille van afwezigheden bij medewerkers en bij klanten kan dit niet altijd. In de mate van het mogelijke bieden we bij afwezigheden vervanging aan.

Parenterale voeding, ook wel TPN (totale parenterale nutritie) genoemd, is een kunstmatige, totale voeding dat via de bloedbaan wordt toegediend wanneer enterale voeding (via het maag-darm-stelsel) niet (meer) mogelijk of onvoldoende is.

De intraveneuze voeding bevat alle noodzakelijke bestanddelen en kan als behandeling toegediend worden bij ziekte, problemen met de spijsvertering of het absorptievermogen of na een operatie.

De arts kan beslissen om de behandeling thuis verder te zetten. Dit is zeker mogelijk, doch betreft het een complexe aangelegenheid die niet risicoloos is. We raden dan ook aan om zeker de hulp en ondersteuning van een thuisverpleegkundige in te roepen. i-mens beschikt over een team van verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorgen bij u thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze bieden niet alleen hulp bij het aan- en afkoppelen van de voeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp, ze staan ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de katheter. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.

Sondevoeding is een volwaardige alternatief van voeding dat in vloeibare vorm via een sonde (buisje/slangetje) rechtstreeks in de maag of darmen toegediend wordt. Deze vervang- of aanvullende voeding bevat alle voedingsstoffen dat het lichaam nodig heeft, zoals energie, eiwit, vet en koolhydraten, maar ook vocht, vitamines en mineralen. Andere soorten kunnen ook vezels, extra vetten of extra eiwitten bevatten.

Wanneer je door ziekte, ondervoeding of als behandeling na een operatie sondevoeding krijgt toegediend en de arts bepaalt om deze zorg thuis voort te zetten, staan wij klaar om je hierin te ondersteunen.

We beschikken over een team aan verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorgen bij u thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze kunnen je enerzijds helpen bij het aan- en afkoppelen van de sondevoeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp. Anderzijds staan ze ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de sonde. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.