Veelgestelde vragen

BEZOEK IN ZORGHOTEL SENIORCITY GENT

Er werden besmetting vastgesteld in het woonzorgcentrum Seniorcity in Gent.

Om onze bewoners, personeelsleden en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen, zijn we genoodzaakt strengere veiligheids- en hygiëneregels toe te passen. We willen ten allen tijde vermijden dat het Covid-19-virus zich verder kan verspreiden. We zoeken, zeker in deze feestdagen, naar een goed evenwicht tussen grotere veiligheid, bescherming van de gezondheid en van de mentale weerbaarheid van onze bewoners.

Voor het Zorghotel Seniorcity Gent:

 • Tot op vandaag is er geen vrij bezoek toegelaten.
 • Tijdens de komende feestdagen gaan we gecontroleerd bezoek toelaten op vastgelegde tijdstippen en onder bijzonder strikte voorwaarden. Er zullen 3 bezoekmomenten met de familie worden afgesproken op 25/12, 28/12 en op 1/1. Telkens in de namiddag. Alle families, mantelzorgers of betrokken vrienden of kennissen worden daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Voor de assistentiewoningen op de site Seniorcity Gent:

 • Bezoek kan vanaf 22/12 enkel in de namiddag gebeuren van 14u tot 20u en conform de overheidsreglementering.
 • Er zal een steward staan aan de ingang van onze gebouwen om bezoekersstroom op te volgen en te begeleiden.
 • De bewoners kunnen nog steeds hun woning (gebouw) verlaten. Maar we vragen aan iedereen om zo zich zo weinig mogelijk te verplaatsen.

De hygiëneregels bij het binnen- en buitengaan en bij de verplaatsingen in onze gebouwen zullen zeer nauw worden toegepast en gecontroleerd.

Het inschrijven bij elk bezoek, het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen zijn de regels die belangrijk zijn. We bedanken iedereen die zijn steentje bijdraagt om een verdere besmetting in Gent een halt toe te roepen.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen van de verantwoordelijken. We helpen je graag verder.

BEZOEK IN ZORGHOTEL SENIORCITY OOSTENDE

Bezoek op de kamer wordt onder strikte voorwaarden toegelaten binnen onze woonzorgcentra. We willen het sociaal contact niet verbreken. We volgen de coronarichtlijnen van de overheid hieromtrent nauw op.

De bezoeken gebeuren volgens afspraak en onder de veiligheidsvoorschriften (mondmaskers, ontsmettingsgel, ...).

 • We beperken elk fysiek contact.
 • Bezoek op kamer wordt beperkt tot 1 nauw contact en kan op vastgestelde dagen voor maximum een halfuur.
 • Buiten gaan kan mits motivatie en goedkeuring van het management voor doktersbezoek, bank, notaris… etc.
 • We stimuleren beeldbellen om het contact met familie en vrienden te behouden.

CAFETARIA SENIORCITY OOSTENDE

De cafetaria is momenteel gesloten voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun bezoek. We volgende de coronamaatregelen van de overheid op de voet op.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen van de verantwoordelijken. We helpen je graag verder.

Er werden recent besmettingen vastgesteld in het woonzorgcentrum Seniorcity in Gent. De assistentiewoningen op de site van Seniorcity Gent moeten dus extra aandachtig zijn.

Om onze bewoners, personeelsleden en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen, zijn we genoodzaakt strengere veiligheids- en hygiëneregels toe te passen. We willen ten allen tijde vermijden dat het Covid-19-virus zich verder kan verspreiden. We zoeken, zeker in deze feestdagen, naar een goed evenwicht tussen grotere veiligheid, bescherming van de gezondheid en van de mentale weerbaarheid van onze bewoners.

Voor de assistentiewoningen op de site Seniorcity Gent:

 • Bezoek kan vanaf 22/12 enkel in de namiddag gebeuren van 14u tot 20u en conform de overheidsreglementering. Beperk het bezoek in tijd en tot maximum 1 nauw contact. Het dragen van een chirurgisch mondmasker en toepassen van handhygiëne zijn verplicht. Registratie aan de ingang blijft noodzakelijk. We raden dan ook aan om zo weinig mogelijk sociaal contact te hebben. Dit zijn de regels die bovendien gelden voor elke burger.
 • Er zal een steward staan aan de ingang van onze gebouwen om bezoekersstroom op te volgen en te begeleiden.
 • De bewoners kunnen nog steeds hun woning (gebouw) verlaten. Maar we vragen aan iedereen om zo zich zo weinig mogelijk te verplaatsen.

De hygiëneregels bij het binnen- en buitengaan en bij de verplaatsingen in onze gebouwen zullen zeer nauw worden toegepast en gecontroleerd.

Het inschrijven bij elk bezoek, het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen zijn de regels die belangrijk zijn. We bedanken iedereen die zijn steentje bijdraagt om een verdere besmetting in Gent een halt toe te roepen.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

RESTAURANT

Het restaurant is beperkt open voor residenten GAW. Het restaurant blijft gesloten voor bezoekers.

CAFETARIA
De cafetaria is momenteel gesloten.

GEBOUW VERLATEN
Het gebouw verlaten voor een wandeling, boodschap ... kan steeds mits het verplicht dragen van een mondmasker en toepassen van de handhygiëne. Gelieve volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Bij (vermoeden van) ziekte blijf je je flat.
 • Op stap gaan kan enkel met de inwonende partner.
 • Respecteer de algemene richtlijnen rond hygiëne.
 • Steeds 1,5 meter afstand houden, ook van medebewoners.
 • Bij het verlaten van het gebouw dien je steeds een mondmasker te dragen.
 • Was je handen regelmatig, ook bij het verlaten en het binnenkomen in het gebouw.
 • Vermijd contacten met derden, blijf in je bubbel.
 • Beperk het buitengaan tot het strikt noodzakelijke.
 • Vermijd winkelen of plaatsen waar veel volk aanwezig is, opteer voor open ruimte.
 • De beschermende maatregelen voor elke burger geldt ook voor elke bewoner.

Het Lokaal Dienstencentrum te Gent is tot nader order gesloten.

BEZOEK

Voor onze autonome GAW’s of assistentiewoningen gelden dezelfde maatregelen als elke burger.

Bezoek in de flat is toegelaten, maar beperkt tot 1 nauw contact.

Bezoekers en bewoners dienen zich aan de voorzorgmaatregelen te houden. Ook bezoekers dienen een mondmasker te dragen als ze zich van en naar de flat begeven.

Het buitengaan wordt sterk afgeraden maar kan zoals elke burger voor boodschappen, doktersbezoek etc.

Alle niet-zorgberoepen stoppen hun activiteiten. (kapper, pedicure etc. wordt stopgezet).

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

De ontmoetingsruimte is toegankelijk voor de bewoners, maar niet voor de externe bezoekers.

De cafetaria is momenteel gesloten.

CONTACT

Alle niet-zorgberoepen stoppen hun activiteiten. (kapper, pedicure etc. wordt stopgezet).

Ja. we garanderen onze kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden.
We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. Wij doen er alles aan om al onze bewoners zo goed mogelijk te verzorgen, te beschermen en bij te staan in deze periode van verhoogde waakzaamheid. We monitoren alle bewoners goed zodat we snel mogelijke symptomen kunnen vaststellen en opvolgen. Wij geven ook strikte richtlijnen en nuttige tips over onder meer hygiëne, ten einde een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Onze medewerkers meten 2 keer per dag hun temperatuur. Ze zullen ook verplicht mondmaskers dragen en wassen en ontsmetten meermaals per dag hun handen. Werkkledij op de werkvloer is verplicht en medewerkers mogen geen juwelen (ringen, uurwerk ...) dragen. En er zijn ook extra maatregelen genomen in verband met het poetsen van materiaal en ruimtes.

We zullen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Bij een palliatieve status wordt er een afwijkende bezoekregeling toegelaten in overleg met het management.

Voor mantelzorgers geldt de regel dat enkel zij die specifieke zorgtaken bieden nog binnen mogen, enkel op de kamer of flat en mits uitdrukkelijke toelating van het management.

Vrijwilligers krijgen toegang tot de woonzorgcentra onder strikte hygiënische voorwaarden en in overleg met management.

Personen in kortverblijf worden opgenomen in het woonzorgcentrum.

Elke nieuwe opname of heropname in het woonzorgcentrum wordt preventief gescreend en gaat preventief in afzondering om de veiligheid en gezondheid van bestaande bewoners te beschermen.

Elke nieuwe opname of heropname in het woonzorgcentrum of kortverblijf wordt gescreend. Deze bewoners worden preventief in afzondering geplaatst op hun eigen kamer of flat om de veiligheid en gezondheid van bestaande bewoners te beschermen.

Het Dagverzorgingscentrum in Gent (site Seniorcity) is tot nader order gesloten.

Al onze collectieve woonvormen (woonzorgcentra en GAW's of assistentiewoningen) zijn verplicht om dagelijks een zorgstatus op te maken van alle bewoners en zorgpersoneel en dit elke 24u / 7 op 7 te registreren op het e-loket.