Veelgestelde vragen

Vanaf dinsdag 2 juni versoepelen de maatregelen in GAW Seniorcity Gent.

Bewoners mogen opnieuw het gebouw verlaten voor een wandeling, boodschap ... Hierbij dienen volgende richtlijnen steeds in acht te worden genomen:

 • Bij (vermoeden van) ziekte blijf je je flat.
 • Op stap gaan kan enkel met de inwonende partner.
 • Respecteer de algemene richtlijnen rond hygiëne.
 • Steeds 1,5 meter afstand houden, ook van medebewoners.
 • Bij het verlaten van het gebouw dien je steeds een mondmasker te dragen.
 • Was je handen regelmatig, ook bij het verlaten en het binnenkomen in het gebouw.
 • Vermijd contacten met derden, blijf in je bubbel.
 • Beperk het buitengaan tot het strikt noodzakelijke.
 • Vermijd winkelen of plaatsen waar veel volk aanwezig is, opteer voor open ruimte.
 • De beschermende maatregelen voor elke burger geldt ook voor elke bewoner.

Techniekers (voor renovatie van flats) worden toegelaten in het gebouw (niet in bewoonde flat - tenzij overmacht) mits aan alle hygiënevoorschriften te voldoen.

Volgende zaken blijven ongewijzigd:

De bezoekregeling blijft voorlopig behouden zoals voorheen. Dat wil zeggen dat bezoek enkel kan op afspraak en het bezoekrecht beperkt blijft tot 1 persoon per week. Bezoek op de flat is om gezondheidsredenen (nog) niet toegelaten.

De cafetaria blijft tot nader order gesloten en de collectieve activiteiten (met >3 residenten) starten (nog) niet op.

Het centrum voor dagopvang te Gent start op 8 juni zijn activiteiten geleidelijk aan op.

Het Lokaal Dienstencentrum te Gent bijft gesloten. Collectieve activiteiten kunnen nog niet worden opgestart.

Vanaf maandag 18 mei kan er opnieuw (beperkt) bezoek toegelaten worden in de WZC’s (+ GAW Gent). Dit kan onder strikte voorwaarden. Slechts 1 bezoeker per week wordt toegelaten en enkel op afspraak op het voorgestelde uur in een voorziene ruimte (dus niet op de kamer of flat).

 • De bezoeker mag geen symptomen hebben in de voorafgaande 14 dagen.
 • De beoeker hanteert correcte handhygiëne bij het begin en het einde van het bezoek.
 • De bezoeker draagt een mondmasker van bij het begin tot het einde van het bezoek.
 • De bezoeker volgt strikt de interne richtlijnen.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen van de verantwoordelijken. We helpen je graag verder.

Voortaan zijn onze 2 Woonzorgcentra (zorghotel Gent – GAW Gent – Zorghotel Oostende) verplicht om een zorgstatuut op te maken van alle bewoners en zorgpersoneel en dit elke 24u / 7 op 7 te melden op het i-loket voor WZC’s.

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. Wij doen er alles aan om onze bewoners zo goed mogelijk te verzorgen, te beschermen en bij te staan in deze periode van verhoogde waakzaamheid. Wij geven ook strikte richtlijnen en nuttige tips over onder meer hygiëne, ten einde een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

Onze medewerkers meten 2 keer per dag hun temperatuur. We monitoren alle bewoners goed zodat we snel mogelijke symptomen kunnen vaststellen en opvolgen. Ze zullen ook verplicht mondmaskers dragen. Werkkledij op de werkvloer is verplicht en medewerkers mogen geen juwelen (ringen, uurwerk ...) dragen. En er zijn ook extra maatregelen genomen in verband met het poetsen van materiaal en ruimtes.

We zullen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Ja. we garanderen onze kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden.
We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

Vanaf 18 mei starten deze diensten geleidelijk terug op. Ook hier gelden de strikte voorwaarden: enkel op afspraak en de bewoners draagt steeds een mondmasker.

Personen in kortverblijf worden aanzien als potentiële drager en moeten bij ontslag preventief in quarantaine worden geplaatst.

 • Restaurant: alleen de bewoners van Seniorcity Gent kunnen voor een maaltijd in het restaurant terecht. Zorghotelbewoners kunnen het middagmaal enkel in de lounges nemen. Zieke bewoners blijven in hun flat of kamer.
 • Cafetaria: Cafetaria/tearoom wordt stopgezet! Middagmaal tussen 11u30 en 13u30.
 • Bewoners van onze woonzorgcentra blijven op hun verdieping. Zij kunnen koffie nuttigen in het cafetaria in de lounge op de respectievelijke verdieping.
 • Animatie zal op de verdieping plaatsvinden.
 • Maaltijdverdeling op flat GAW voor personen in quarantaine idem als maaltijden aan huis: aluminium + lunchpakket, koffie in wegwerpbekers. Plastieken vuilnisbakzakje wordt mee geleverd om volgende dag alles terug mee te nemen.