Veelgestelde vragen

BEZOEK
Binnen onze woonzorgcentra en onze externe groepen assistentiewoningen, blijven we zeer correct de maatregelen volgen.

We willen het sociaal contact niet verbreken en de bezoeken verlopen volgens de regel van 3 contacten en 1 persoon waarmee een knuffelcontact mogelijk is.

De bezoeken gebeuren volgens afspraak en onder de veiligheidsvoorschriften (mondmaskers, ontsmettinggel, beperkt bezoek).

We kunnen waar nodig beeldbellen inschakelen om contact met familie en vrienden te verzekeren.

CAFETARIA EN RESTAURANT
De cafetaria en het restaurant blijven nog steeds gesloten voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun bezoek. We volgen alle richtlijnen op de voet op.

Huidige maatregelen houden we aan tot nader te bepalen datum.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen van de verantwoordelijken. We helpen je graag verder.

Voor onze autonome GAW’s gelden dezelfde maatregelen als elke burger.

De cafetaria in de ontmoetingsruimte is opnieuw opgestart.

BEZOEK

We willen het sociaal contact niet verbreken en de bezoeken verlopen volgens de regel van 3 contacten en 1 persoon waarmee een knuffelcontact mogelijk is.

We raden aan om het bezoek en de duurtijd op de flat te beperken. Bezoekers en bewoners dienen zich aan de voorzorgmaatregelen te houden. Ook bezoekers dienen een mondmasker te dragen als ze zich van en naar de flat begeven.

We blijven aandachtig voor de goede naleving van de basishygiëneregels en treffen volgende afspraken in GAW Seniorcity Gent.

BEZOEK
Bezoek van maximum 1 persoon is mogelijk, niet langer op de flat maar via een babbelbox. Het dragen van een chirurgisch mondmasker en toepassen van handhygiëne zijn verplicht. Registratie aan de ingang blijft noodzakelijk. Het bezoek kan enkel plaatsvinden na overleg met de manager en binnen de afgesproken tijdspanne.

RESTAURANT
Het restaurant is open voor residenten GAW. De cafetaria en het restaurant blijven nog steeds gesloten voor bezoekers maar we bereiden ons verder voor op een maximale versoepeling van alle beperkende maatregelen.

CAFETARIA
De cafetaria is open. Bezoek aan de cafetaria voor bewoners kan bij voorkeur in de tuin en bij slecht weer binnen. De plaatsen zijn beperkt en de voorwaarden sluiten aan bij de maatregelen van de horeca.

GEBOUW VERLATEN
Het gebouw verlaten voor een wandeling, boodschap ... kan steeds mits het verplicht dragen van een mondmasker en toepassen van de handhygiëne. Gelieve volgende richtlijnen in acht te nemen:

  • Bij (vermoeden van) ziekte blijf je je flat.
  • Op stap gaan kan enkel met de inwonende partner.
  • Respecteer de algemene richtlijnen rond hygiëne.
  • Steeds 1,5 meter afstand houden, ook van medebewoners.
  • Bij het verlaten van het gebouw dien je steeds een mondmasker te dragen.
  • Was je handen regelmatig, ook bij het verlaten en het binnenkomen in het gebouw.
  • Vermijd contacten met derden, blijf in je bubbel.
  • Beperk het buitengaan tot het strikt noodzakelijke.
  • Vermijd winkelen of plaatsen waar veel volk aanwezig is, opteer voor open ruimte.
  • De beschermende maatregelen voor elke burger geldt ook voor elke bewoner.

Techniekers (voor renovatie van flats) worden toegelaten in het gebouw (niet in bewoonde flat - tenzij overmacht) mits aan alle hygiënevoorschriften te voldoen.

De activiteiten in het centrum voor dagopvang te Gent (site Seniorcity) zijn toegankelijk. We hanteren een goede persoonlijke screening van de gezondheidstoestand van elke klant.

Het Lokaal Dienstencentrum te Gent is open voor de residenten van het GAW. Externe bezoekers zijn momenteel nog niet toegelaten.

Deze afspraken houden we aan tot nader te bepalen datum.

Voortaan zijn onze 2 Woonzorgcentra (zorghotel Gent – GAW Gent – Zorghotel Oostende) verplicht om een zorgstatuut op te maken van alle bewoners en zorgpersoneel en dit elke 24u / 7 op 7 te melden op het i-loket voor WZC’s.

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. Wij doen er alles aan om onze bewoners zo goed mogelijk te verzorgen, te beschermen en bij te staan in deze periode van verhoogde waakzaamheid. Wij geven ook strikte richtlijnen en nuttige tips over onder meer hygiëne, ten einde een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

Onze medewerkers meten 2 keer per dag hun temperatuur. We monitoren alle bewoners goed zodat we snel mogelijke symptomen kunnen vaststellen en opvolgen. Ze zullen ook verplicht mondmaskers dragen. Werkkledij op de werkvloer is verplicht en medewerkers mogen geen juwelen (ringen, uurwerk ...) dragen. En er zijn ook extra maatregelen genomen in verband met het poetsen van materiaal en ruimtes.

We zullen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Ja. we garanderen onze kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden.
We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

Deze diensten zijn vanaf 18 mei reeds geleidelijk opgestart. Ook hier gelden de strikte voorwaarden: enkel op afspraak en de bewoners draagt steeds een mondmasker.

Personen in kortverblijf worden aanzien als potentiële drager en moeten bij ontslag preventief in quarantaine worden geplaatst.