Veelgestelde vragen

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. Sinds 30 oktober is zowel voor de thuisverpleging als voor de gezinszorg de cohortzorg weer van kracht. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. Daarvoor werken we zoals tijdens de 1ste golf samen met onze collega’s uit de sector. De procedures blijven grotendeels dezelfde als in de 1ste golf.

COVID-19-positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, worden aangemeld via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

De nummers zijn:


West-Vlaanderen - 0800 11 831
Oost-Vlaanderen - 0800 11 832
Antwerpen - 0800 11 833
Limburg - 0800 11 834
Vlaams-Brabant - 0800 11 835

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

De verpleegkundigen zijn zeer goed geïnformeerd en passen strikt de opgelegde hygiënische maatregelen toe. Er wordt voorzien in beschermend materiaal.

Een mondmasker dragen is verplicht als onze verpleeg- en zorgkundigen bij jou langskomen. Deze verplichting geldt ook voor de aanwezige mantelzorger.

Het dragen van een mondmasker is verplicht omdat je hiermee niet alleen jouw gezondheid, maar ook die van jouw familie en van onze verpleeg- en zorgkundigen beschermt. Zo kunnen wij als i-mens veilige thuiszorg voor élk van onze klanten blijven garanderen.

  • Hanteer thuis een strikte hygiëne. Zorg er ook voor dat de deurklinken regelmatig worden gereinigd en dat de verpleeg- en/of zorgkundigen hun materiaal op een propere plaats kunnen neerleggen.
  • Voorzie steeds water, (vloeibare) zeep en keukenpapier zodat je verpleeg-en/of zorgkundigen hun handen kunnen wassen.
  • Draag een mondmasker in aanwezigheid van jouw verpleeg-en/of zorgkundige en vraag of jouw mantelzorger dat ook doet. We vragen momenteel om bezoek of aanwezigheid van mantelzorgers tijdens de zorg te minimaliseren (enkel indien nodig).
  • Volg de richtlijnen van de overheid goed op.
  • Moet je op doktersbevel thuis blijven in quarantaine? Meld dat dan aan je verpleeg-en/of zorgkundige.
  • Ben je op vakantie geweest? Bekijk dan de informatie over reizen naar het buitenland en terugkeer uit risicogebied op https://www.info-coronavirus.be/nl/