Veelgestelde vragen

Uw poetshulp met dienstencheques mag langskomen. Dit onder strikte veiligheidsvoorwaarden. We volgen de richtlijnen van de overheid nauw op.

Volgende activiteiten mogen uitgevoerd worden: poetsen, strijken, koken en boodschappen doen.

Wij zijn blij om u verder te kunnen helpen en stellen uw veiligheid en die van het personeel bovenaan. We rekenen ook op uw medewerking.

Alle poetshulpen van i-mens

 • zijn voorzien van handschoenen en mondmaskers
 • wassen hun handen vóór ze aan het werk gaan
 • hanteren strikt de hygiëneregels
 • houden minstens 1,5 meter afstand

Aan klanten vraagt i-mens

 • verlucht je woning vóór de komst van de poetshulp
 • zorg voor zeep en een propere handdoek of keukenrol voor de poetshulp
 • hou met alle huisgenoten afstand van de poetshulp (minstens 1,5 meter)
 • draag zelf een mondmasker wanneer je in dezelfde ruimte bent als de poetshulp
 • kom indien mogelijk niet in de ruimte waar de poetshulp werkt
 • meld i-mens onmiddellijk als iemand in huis besmet is (of er een vermoeden bestaat)
 • bij voorkeur gebruik te maken van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze klaar ondertekend en ingevuld vóór de komst van de poetshulp en vermijd zo persoonlijk contact.

Hebt u vragen? Bel 078 15 25 35 of mail naar info@i-mens.be

Door een goede hygiëne in acht te nemen, kunnen we de verspreiding van dit virus voorkomen of vertragen.

 1. Vermijd lichamelijk contact: geef geen hand of kus niet.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met zeep.
 3. Als je moet hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoek die je vervolgens weggooit in een afgesloten vuilnisbak.
 4. Moet je hoesten of niezen en heb je geen zakdoek bij de hand, nies dan in de elleboog.
 5. Verlucht je woning grondig.
 6. Respecteer steeds de 1,5 meter afstand bij ontvangst van een zorgverlener, poetshulp of bezoek.
 7. Draag een mondmasker wanneer je je in dezelfde ruimte als de zorgverlener of poetshulp bent.

Alle informatie van de overheid over de aanpak van het coronavirus en wat je zelf kunt doen is te vinden op www.info-coronavirus.be.

We versoepelen tijdelijk onze maatregel om minstens 2 werkdagen op voorhand de hulp te annuleren. Het is dus mogelijk om kosteloos te annuleren in geval je plots ziek wordt of symptomen vertoont. Wanneer je niet annuleert maar de poetshulp voor de deur laat staan, zal de hulp wel aangerekend worden. We kunnen immers geen passende oplossing meer zoeken voor de huishoudhulp. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

Als je poetshulp ziek is of denkt ziek te zijn, dan contacteert hij/zij onmiddellijk de huisarts. Deze beslist over verdere maatregelen. Je mag gerust zijn: als een poetshulp niet mag werken, dan word je onmiddellijk op de hoogte gebracht.

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt dagelijks een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier.

Heb jij of één van je gezinsleden symptomen zoals een aanhoudende droge hoest en/of hoge koorts? Contacteer dan meteen telefonisch je huisarts en volg zijn/haar instructies. Als jij en/of je gezin in quarantaine moet of geïnfecteerd bent met het coronavirus, verwittig dan de verantwoordelijke van de poetsdienst of ons Servicecenter op het nummer 078 15 25 35.