Veelgestelde vragen

De overheid besliste om de geldigheidsduur van de dienstencheques die die in maart en april vervallen, met 3 maanden te verlengen.

 • De cheques die vervallen in mei worden verlengd met 2 maanden.
 • De cheques die vervallen in juni worden verlengd met 1 maand.

Als gevolg hiervan zijn deze cheques nog tot eind juli geldig.

 • Voor de papieren dienstencheques, dient u geen rekening te houden met de geldigheidsdatum die op de cheque vermeld staat.
 • Voor de elektronische dienstencheques, wordt de geldigheidsdatum automatisch aangepast in uw elektronische portefeuille.

Weet dat je dienstencheques steeds kosteloos kan omruilen of terugbetaald kan krijgen. Als je ze omruilt, dan wordt de geldigheidsduur meteen met 12 maanden verlengd.

Als elektronische dienstenchequegebruiker kan je de omruiling of terugbetaling gemakkelijk doen in de beveiligde zone. Als papieren dienstenchequegebruiker kan je het aanvraagformulierterugvinden op de pagina van Sodexo.

Heb je hulp nodig, neem dan gerust contact op met jouw contactpersoon bij i-mens.

Vanaf 4 mei biedt i-mens u opnieuw poetshulp met dienstencheques aan. De opstart gebeurt geleidelijk, onder strikte veiligheidsvoorwaarden en met de beschikbare poetshulpen.

Het activiteitenaanbod blijft voorlopig wel beperkt tot poetsen en strijken. Koken, boodschappen doen en vervoer behoren tijdelijk niet tot de taken van onze poetshulpen.

Wij zijn blij om u verder te kunnen helpen en stellen uw veiligheid en die van het personeel bovenaan. We rekenen ook op uw medewerking.

Alle poetshulpen van i-mens

 • zijn voorzien van handschoenen en mondmaskers;
 • wassen hun handen vóór ze aan het werk gaan;
 • hanteren strikt de hygiëneregels.
 • verlucht je woning vóór de komst van de poetshulp;
 • zorg voor zeep en een propere handdoek of keukenrol voor de poetshulp;
 • hou met alle huisgenoten afstand van de poetshulp (minstens 1,5 meter);
 • kom indien mogelijk niet in de ruimte waar de poetshulp werkt;
 • meld i-mens onmiddellijk als iemand in huis besmet is (of er een vermoeden bestaat);
 • bij voorkeur gebruik te maken van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze klaar ondertekend en ingevuld vóór de komst van de poetshulp en vermijd zo persoonlijk contact.

Aan klanten vraagt i-mens

 • verlucht je woning vóór de komst van de poetshulp
 • zorg voor zeep en een propere handdoek of keukenrol voor de poetshulp
 • hou met alle huisgenoten afstand van de poetshulp (minstens 1,5 meter)
 • draag een mondmasker indien je geen sociale afstand bewaren
 • kom indien mogelijk niet in de ruimte waar de poetshulp werkt
 • meld i-mens onmiddellijk als iemand in huis besmet is (of er een vermoeden bestaat)
 • bij voorkeur gebruik te maken van elektronische dienstencheques. Gebruikt u toch nog papieren cheques? Leg ze klaar ondertekend en ingevuld vóór de komst van de poetshulp en vermijd zo persoonlijk contact.

We hopen dat u snel weer een beroep op onze poetshulp kan doen.

Hebt u vragen? Bel 078 15 25 35 of mail naar info@i-mens.be

Als je poetshulp ziek is of denkt ziek te zijn, dan contacteert hij/zij onmiddellijk de huisarts. Deze beslist over verdere maatregelen. Je mag gerust zijn: als een poetshulp niet mag werken, dan word je onmiddellijk op de hoogte gebracht.

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt dagelijks een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier.

We versoepelen tijdelijk onze maatregel om minstens 2 werkdagen op voorhand de hulp te annuleren. Het is dus mogelijk om kosteloos te annuleren in geval je plots ziek wordt of symptomen vertoont. Wanneer je niet annuleert maar de poetshulp voor de deur laat staan, zal de hulp wel aangerekend worden. We kunnen immers geen passende oplossing meer zoeken voor de huishoudhulp. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

Heb jij of één van je gezinsleden symptomen zoals een aanhoudende droge hoest en/of hoge koorts? Contacteer dan meteen telefonisch je huisarts en volg zijn/haar instructies. Als jij en/of je gezin in quarantaine moet of geïnfecteerd bent met het coronavirus, verwittig dan de verantwoordelijke van de poetsdienst of ons Servicecenter op het nummer 078 15 25 35.

Door een goede hygiëne in acht te nemen, kunnen we de verspreiding van dit virus voorkomen of vertragen.

 1. Vermijd lichamelijk contact: geef geen hand of kus niet.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met zeep.
 3. Als je moet hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoek die je vervolgens weggooit in een afgesloten vuilnisbak.
 4. Moet je hoesten of niezen en heb je geen zakdoek bij de hand, nies dan in de elleboog.
 5. Verlucht je woning grondig.
 6. Respecteer steeds de 1,5 meter afstand bij ontvangst van een zorgverlener of bezoek.
 7. Kan de afstand niet gehouden worden, draag dan ter bescherming van jezelf en de zorgverlener een masker of bedek mond en neus met een sjaal.

Alle informatie van de overheid over de aanpak van het coronavirus en wat je zelf kunt doen is te vinden op www.info-coronavirus.be.