Thuiswerk - werken op kantoor

Veelgestelde vragen

Maximaal thuiswerken

Aan alle kantoormedewerkers vragen we om maximaal thuis te werken.

 • Werk meer dan ooit maximaal thuis.
 • Kom enkel naar kantoor als het noodzakelijk is.
 • Weet dat fysieke aanwezigheid een uitzondering vormt.
 • Spreek dit goed af met je leidinggevende.
 • Als je naar kantoor komt:
  • Draag sowieso een chirurgisch mondmasker.
  • Hou voldoende afstand.
  • Handhygiëne toepassen is de boodschap.
  • Ontsmet regelmatig zelf je werkruimte


Moet je naar het kantoor, dan heb je ook een ‘tewerkstellingsattest’ nodig, ondertekend door jouw leidinggevende.

Heb je vragen over jouw werkplekinrichting, ervaar je fysieke klachten of wil je tips & tricks rond gezond thuiswerken? Maak dan een afspraak met onze preventiedienst.

Het is niet langer nodig om je bij aankomst op kantoor te registreren via de gekende QR-codes.

Enkel geplande opleidingen en vormingen in het kader van de inkantelingen kunnen gezien het belang fysiek blijven doorgaan.
Aan leidinggevenden vragen we om alle andere overlegmomenten digitaal in te plannen. De wijkwerkingen behoren daartoe. In het belang van jezelf en onze klanten moeten we vermijden dat volledige equipes door een quarantaine niet actief kunnen zijn.

Fysiek overleg
Het aantal deelnemers van een overleg is afhankelijk van de locatie die gebruikt wordt. Het maximum van die ruimte mag niet overschreden worden.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zullen we jou niet vragen om je Covid Safe Ticket voor te leggen. We bieden je wel vrijwillig een zelftest aan. We willen je vragen om uit solidariteit met de collega's en vanuit de verantwoordelijkheidszin om de verspreiding van het virus tegen te gaan, van de zelftest gebruik te maken. We bedanken je voor jouw medewerking en vertrouwen.

We rekenen ook op een strikte naleving van de gekende basishygiënemaatregelen. Deze maatregelen gelden ook bij de uitoefening van jouw job als medewerker of vrijwilliger van i-mens:

 • draag continu een mondmasker (=verplicht);
 • ventileer de ruimte;
 • was je handen en gebruik handgel.

Voor vragen, contacteer je leidinggevende.

Als je IT-computeraccessoires nodig hebt, bespreek dit even met je leidinggevende. Iedereen heeft de mogelijkheid om scherm, muis, toetsenbord en laptopstaander thuis te gebruiken ipv op kantoor. Had je dit op jouw kantoor-werkplek staan? Dan kan je dit voor het telewerk meenemen naar huis.

Vaccinaties

Veelgestelde vragen

Als je een uitnodiging ontvangen hebt, kan je een afspraak boeken in het vaccinatiecentrum zoals die in de uitnodiging zal staan. Ga langs op het tijdstip dat je wordt aangeboden.

De kans is dus groot dat je je moet laten vaccineren tijdens de werktijd. We gaan dan op dezelfde manier tewerk als bij vorige vaccinaties:

 • Verzorgenden, verpleegkundigen, poetshulpen en dienstencheques, oppashulpen en klusjeshulpen krijgen via hun verantwoordelijken de instructies van hoe ze deze werktijd moeten registreren.

 • Voor administratieve medewerkers, begeleidende en leidinggevende medewerkers, medewerkers kinderdagverblijf en CKG ... die zich laten vaccineren, kan de verplaatsingstijd en de tijd nodig in het vaccinatiecentrum in het klein verlet (betaalde afwezigheid) worden opgenomen. Je dient dit aan te vragen via de gekende wijze (bv. Dots, Easytime …). Bezorg zeker een bewijs van de vaccinatieafspraak aan jouw leidinggevende.

Mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus lopen een veel hoger risico om besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden. Langs deze weg doen we daarom nogmaals een oproep aan onze medewerkers die nog niet gevaccineerd zijn of nog geen 2de prik hebben gekregen.


De overheid heeft bovendien beslist om voor zorgberoepen een verplichte vaccinatie in te voeren. In de lente van volgend jaar (april) zou deze verplichting van kracht worden.

Vakantie

Veelgestelde vragen

Op de website van Buitenlandse zaken vind je steeds de laatste informatie m.b.t. reizen naar het buitenland. Selecteer een land om het gedetailleerde advies te kennen. Raadpleeg deze adviezen zowel vóór als tijdens je verplaatsing.

Als je in quarantaine moet gaan, laat dit dan aan je leidinggevende weten. Dan neemt hij of zij dat op in de planning.

Breng je leidinggevenden ook steeds op de hoogte van besmetting bij jou of in jouw omgeving (privé of klanten). Zodat zij alles goed kunnen bijhouden en registeren.

Mocht je symptomen vaststellen bij een klant, aarzel niet hem/haar aan te raden om onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts. Bedankt voor jouw medewerking.

Combinatie werk-gezin

Veelgestelde vragen

Het corona-ouderschapsverlof liep tot en met 30 september 2020. Tot op heden is dit niet verlengd. De dienst HR volgt dit verder op de voet op en informeert verder indien hier iets zou wijzigen.

 • Richtlijnen rond voorkomen besmetting strikt opvolgen
 • Verwittig onmiddellijk je leidinggevende
 • Afwezigheid aanvragen: verlof, recup, familiaal verlof (onbetaald), onbetaald verlof, ...
 • i-mens laat momenteel de opname van onbeperkt familiaal verlof toe
 • we voorzien de mogelijkheid om familiaal verlof in uren op te nemen, bv. om kinderen van en naar de opvang te brengen

Tijdelijke werkloosheid

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 oktober 2020 mogen ouders wiens kind vanuit de school of kinderopvang in quarantaine wordt gezet, onmiddellijk thuis blijven. Indien mogelijk kan thuiswerk worden aangevraagd.

Medewerkers die niet van thuis uit kunnen werken, komen voor die periode op tijdelijke werkloosheid te staan omwille van overmacht.

Medewerkers die omwille van quarantaine in tijdelijke werkloosheid zitten, moeten het officiële quarantaine-attest bezorgen aan de werkgever. Andere attesten worden niet aanvaard door de RVA, en zullen geen recht openen op een uitkering. Belangrijk is ook dat de periode duidelijk op het attest vermeld staat en dat het is ondertekend door de arts.

We wijzen jullie er verder ook nog op dat de RVA geen uitkering uitbetaalt wanneer een werknemer in tijdelijke werkloosheid zit omwille van overmacht nadat hij op vakantie is gegaan op een 'sterk afgeraden' bestemming.

Wanneer je als medewerker in quarantaine zit in afwachting van het resultaat van een COVID19-test, kan je tijdelijke werkloosheid aanvragen via hetzelfde quarantaine-attest. Indien zou blijken dat jouw uitslag positief is, wordt deze tijdelijke werkloosheid omgezet naar ziekte en betaalt i-mens jou gewaarborgd loon uit. Dit wordt niet met terugwerkende kracht omgezet, maar pas vanaf de dag waarop je meldt dat je test positief is. Je bezorgt de werkgever dan een ziekte-attest dat ingaat op die dag.

Voor werknemers in de dienstencheques

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona is mogelijk wanneer klanten afbellen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona omwille van quarantaine.

Hiervoor is een doktersattest nodig.
Is echter niet mogelijk na vrijwillige quarantaine na terugkomst uit een groene of oranje zone of na terugkomst uit een rode zone wanneer de medewerker niet verplicht in quarantaine moet (enkel verplicht bij positieve test, echter wanneer de zone al rood was voor vertrek, is er ook geen tijdelijke werkloosheid quarantaine mogelijk).

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona omwille van sluiting van scholen/crèche.

Hiervoor is ook een attest nodig van de school/crèche.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is terug verlengd tem 31 december 2021. De werknemer krijgt dus tot dan geen formulier C3.2.A toegestuurd als ze tijdelijk werkloos worden gesteld. Als de werknemer een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan hij daarvoor tot en met 31.12.2021 nog steeds het vereenvoudigde formulier C3.2 werknemer corona gebruiken.

Voor meer info kan je terecht op de website van de RVA.

In geval van sluiting van de school/kinderdagverblijf/opvangcentrum voor mensen met een beperking, kan je als werknemer voor de opvang van jouw kind afwezig zijn van het werk onder de vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht. Je moet hiervoor bijgevoegd attest laten invullen door de school/kinderdagverblijf/opvangcentrum en ondertekend bezorgen aan de werkgever.

Verder moet je dezelfde formaliteiten vervullen bij de RVA om een uitkering te bekomen. De personeelsdienst zal hiervoor het attest C3.2A zo snel mogelijk bezorgen.

Werknemers die in tijdelijke werkloosheid staan, ontvangen hun loon en een loonstrook van de werkgever op de gekende betaaldatum.

Dit is het loon (na aftrek van het uitbetaalde voorschot) voor:

 • de werkdagen in de afgelopen maand;
 • de loontoeslag van € 4 bruto per werkloosheidsdag van afgelopen maand.

Werknemers krijgen normaal ook een werkloosheidsuitkering via de hulpkas of hun vakbond. Dit gaat veeleer om een voorlopig minimumbedrag. Er kan nog een bijstorting volgen nadat de RVA de vele dossiers heeft verwerkt.

Belangrijk. Om de werkloosheidsuitkering te ontvangen, moet je als werknemer het formulier C3.2 werknemer corona hebben ingediend bij de hulpkas of jouw vakbond. Ben je dit vergeten, dan doe je dit best onmiddellijk.

De werkgever kan de aangiftes ‘tijdelijke werkloosheid - werkgever’ enkel afleveren op de gekende betaaldata binnen i-mens, niet vroeger. Dit kan immers pas wanneer de loonverwerking van de afgelopen maand volledig is verwerkt.

Heel wat gezinnen en mensen die op tijdelijke werkloosheid moesten terugvallen, zagen door de coronamaatregelen hun gezinsinkomen dalen. De Vlaamse regering liet weten om een extra toeslag te voorzien binnen het 'Groeipakket voor de kwetsbare gezinnen'.

De toeslag is er specifiek voor gezinnen met kinderen ten laste die:

 • een daling van het gezinsinkomen kent van minstens 10% in maart, april, mei of juni 2020 ten opzichte van januari of februari 2020 (minstens 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen);
 • een bruto gezinsinkomen heeft onder € 2.213,30 per maand (in maart, april, mei of juni).

Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Dat is dus voor 3 maand een uitkering van € 40 per kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd.

Pas op. Je moet deze toeslag zelf aanvragen met het aanvraagformulier van jouw kinderbijslagfonds (terug te vinden op hun website) en dit tussen 15 juni 2020 en 31 oktober 2020.

De voorwaarden en documenten kan je ook terugvinden op de website van het kinderbijslagfonds. Hier de belangrijkste zaken:

 • er wordt gekeken naar jouw inkomsten en dat van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt.
 • bezorg bij de aanvraag je loonbrief dat het maandelijkse inkomen vermeldt.

Ben je ziek gevallen of word je ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, dan zullen je ziektedagen uitbetaald worden door jouw mutualiteit. Je ontvangt dus geen gewaarborgd loon van jouw werkgever maar hebt meteen recht op een uitkering van jouw mutualiteit. Op de loonfiche zal je dit zien staan als ziekte tijdens werkloosheid.

Het is belangrijk dat je zo snel als mogelijk een ziekte-aangifte doet bij jouw mutualiteit via het document ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (beter bekend als “vertrouwelijke”). Daarin vermeld je duidelijk de eerste dag ziekte (dus de datum waarop je ziekte is ingegaan). Opgelet, dit document moet jouw arts invullen.

Mogelijke besmetting met Covid-19

Veelgestelde vragen

De belangrijkste aanpassingen die vanaf 10 januari 2022 gelden:

Heb je symptomen?

 • Ga in quarantaine en gebruik de zelfevaluatietool. Vul de vragenlijst in, volg de gekregen instructies en bespreek met je huisarts bij twijfel.
 • Verwittig zeker je verantwoordelijke.  
 • Ben je positief? Ga dan 7 dagen in quarantaine. Wie negatief is, kan uit quarantaine gaan.

Had je een hoogrisicocontact?

 1. Je bent gevaccineerd en:
 • je 2de prik was nog geen 5 maand geleden of je kreeg een boosterprik: geen quarantaine of PCR-test nodig.
 • je 2de prik is langer dan 5 maand geleden en je kreeg nog geen boosterprik: quarantaine is WEL nodig. Na dag 4 mag je uit quarantaine als je dagelijks tot aan dag 7 een negatieve zelftest hebt.

Niet-gevaccineerden moeten 10 dagen in quarantaine. Na dag 7 mag je uit quarantaine als je dagelijks tot aan dag 10 een negatieve zelftest hebt.

Bekijk ook het schematisch voorstel van het aangepaste test- en quarantainebeleid (Bron: VRT Nieuws).

Lees zeker nog even de andere basismaatregelen. Alle maatregelen rond beschermd werken en waar mogelijk verplicht telewerken blijven behouden.

Ja, personeelsleden met COVID-19 die patiënten/klanten behandelen of verzorgen kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een of meer COVID-19-patiënten. Deze regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Druk formulier 501-covid19 en formulier 503-covid19 af. Vul formulier 501-covid19 zelf in en laat formulier 503-covid19 invullen door een arts. U moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met het SARS-CoV-2-virus bevestigt toevoegen. Stuur vervolgens alle documenten naar Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

Zodra Fedris de formulieren en het medische bewijsstuk heeft ontvangen, maakt het een dossier aan dat een interne procedure zal doorlopen. U moet niets meer doen, tenzij Fedris u om bijkomende documenten vraagt of u oproept voor een medisch onderzoek.

Indien er nog vragen zijn over kan je terecht op de website van Fedris: https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19

Algemene principes:

 • Respecteer de richtlijnen rond het vermijden van besmetting.
 • Medewerker neemt contact op met de leidinggevende.
 • In onderling overleg beslissen om een vervangende klant te zoeken
 • Indien geen vervangende klant mogelijk is, kan de medewerker gerechtvaardigd afwezig blijven.

Specifiek voor Gezinszorg, Aanvullende Thuiszorg, Dienstencheques:
Registratie via code “geen post” (ex-Solidariteit) of “klant afwezig” (ex-Thuishulp).

Specifiek voor Gezondheidszorg/Thuisverpleging:
Indien de zorg noodzakelijk en dringend is;

 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende (indien problematiek nog niet gekend was).
 • Na uitvoeren van zorg met de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen de richtlijnen opvolgen.


Als het personeelslid echter zelf symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen ontwikkelt, neemt hij/zij telefonisch contact op met zijn/haar behandelend arts. Het personeelslid mag in dat geval niet werken en moet in thuisisolatie blijven. Het werk kan hervat worden ten minste 7 dagen na de start van de symptomen en na verbetering van de luchtwegsymptomen.

In de huidige fase van de pandemie word aangeraden om bij gebruikers met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting (al dan (nog) niet getest) een chirurgisch mondmasker en handschoenen te dragen, handontsmetting toe te passen en indien nodig een schort te dragen. Wanneer het personeelslid zich in de kamer van de gebruiker bevindt, dan wordt er aan de gebruiker ook gevraagd een chirurgisch mondmasker te dragen (of een stoffen mondmasker of sjaal indien er geen chirurgischmondmasker voorhanden).

De actuele richtlijnen en het draaiboek voor contactonderzoek bij medewerkers Thuiszorg kan je terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Covid-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een besmettelijk virus van de familie van de coronavirussen. Dit virus (SARS-CoV-2 genoemd) wordt gemakkelijk van mens op mens overgedragen. Je kunt met het virus besmet zijn zonder de ziekte te ontwikkelen.

De belangrijkste symptomen zijn:

 • hoest
 • kortademigheid
 • koorts
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • verlies van geur- en smaakzin
 • verstopte neus
 • keelpijn
 • diarree

Op de site van de overheid vind je steeds alle actuele maatregelen omtrent Covid-19: www.info-coronavirus.be/nl/covid/

Bekijk hier de symptomen die gepaard gaan met COVID-19.

 • Medewerker neemt contact leidinggevende om zich ziek te melden en zorgt voor attestering (cfr. afspraken arbeidsreglement).
 • Indien bevestiging van corona: overleg met leidinggevende omtrent de te volgen stappen.
 • Indien de functie het toelaat, zal er na overleg met de leidinggevende thuis gewerkt worden.
 • Indien thuiswerk onmogelijk is, dan adviseren we aan de medewerker om naar de huisarts te gaan, om diagnose te stellen en eventuele verdere besmetting te voorkomen

Beschermingsmateriaal

Veelgestelde vragen

Wij volgen nog steeds de instructies van het agentschap zorg en gezondheid. Mondmaskers moeten nog steeds gedragen worden bij de patiënten en klanten.

Ventilatie is naast mondmakser, afstand en handhygiëne een belangrijke preventiemaatregel. Verlucht de ruimte als je samen met een medewerker in dezelfde ruimte bent. Is dit niet mogelijk, verlucht de ruimte dan vooraf en na de zorgverlening.

Wanneer de dienstverlening moet worden verdergezet bij een klant die positief getest is op Covid-19, moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden:

 • FFP2-masker
 • Wegwerpschort
 • Face shield
 • Handschoenen

De wijze waarop je dit beschermingsmateriaal correct moet aan- en uittrekken, kan je raadplegen via onderstaande linken:

Leidinggevenden kunnen dit beschermingsmateriaal bestellen via gebouwen@i-mens.be.

Wanneer het aantal besmette klanten in een bepaalde regio niet voldoende is om een volledige cohortzorg op te starten, passen we quarantainezorg toe. Bij quarantainezorg wordt de dienstverlening bij deze klanten op het einde van de werkdag geplaatst.

Op die manier kan er geen kruisbesmetting zijn tussen de klanten en kan de medewerker onmiddellijk naar huis om te douchen.

Risicogroepen

Veelgestelde vragen

We kregen door van de arbeidsarts dat zwangere vrouwen niet onder de risicogroep vallen, maar uit alle voorzichtigheid moet blootstelling aan Covid-19 vermeden worden. Daarom worden zwangere medewerkers niet ingezet voor de zorg van bevestigde covid-19 patiënten.

Varia

Veelgestelde vragen

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. Sinds 30 oktober is zowel voor de thuisverpleging als voor de gezinszorg de cohortzorg weer van kracht. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. Daarvoor werken we zoals tijdens de 1ste golf samen met onze collega’s uit de sector. De procedures blijven grotendeels dezelfde als in de 1ste golf.

COVID-19-positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, worden aangemeld via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

De nummers zijn:


West-Vlaanderen - 0800 11 831
Oost-Vlaanderen - 0800 11 832
Antwerpen - 0800 11 833
Limburg - 0800 11 834
Vlaams-Brabant - 0800 11 835

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Voor onderhoud, reparaties, bandenwissels … van je bedrijfwagen kan je nog steeds terecht in garages, bandencentrales ...

Ja, je mag verplaatsingen maken. Zowel met als voor een klant.

De verplaatsingen gebeuren steeds volgens de nodige beschermingsmaatregelen: dragen van een mondmasker, plaats in de auto is bepaald (schuin rechts achteraan), toepassen van de handhygiëne.

Alle actuele informatie omtrent contactopvolging kan je terugvinden via de site van de overheid: www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

Sowieso vragen we je om jouw leidinggevende snel op te hoogte te brengen en ons het juiste attest te bezorgen. Zeker bij een besmetting. Zo kunnen we zelf ook nagaan met wie je contact hebt gehad en laten we je dat weten.

De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli berekend. De nieuwe vergoeding bedraagt 0,3542 euro en loopt tot 30 juni 2021. De vergoeding ligt iets lager dan vorig jaar (0,3653 euro) omdat de berekening een aantal parameters bevat waaronder de kost voor de brandstof. Het is vooral de daling van deze kost die zorgt dat de vergoeding is gedaald.

Wie verplaatsingen doet in het kader van het werk of in opdracht van de werkgever, kan verplaatsingskosten voor de wagen inbrengen.

Hoeveel de vergoeding juist bedraagt, hangt van een aantal criteria af, zoals bijvoorbeeld van je statuut. De verlaging van de kilomtervergoeding is niet van toepassing op de bedragen die worden betaald aan de basismedewerkers voor de verplaatsing van het woon-werkverkeer en de verplaatsing tussen klanten. Deze bedragen blijven ongewijzigd.

Aan onze vervoervrijwilligers, de vrijwilligers in de oppas en in kinderzorg of woonzorg, werd al een extra communicatie verstuurd wat dit specifiek voor hen betekent.

Neem contact op met je personeelsdienst voor meer informatie.

 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende.
 • In onderling overleg beslissen om een vervangende klant te zoeken.
 • Indien geen vervangende klant mogelijk is, kan de medewerker gerechtvaardigd afwezig blijven. En er is geen loonverlies voor de medewerker.
 • Code “geen post” (ex-Solidariteit) of “klant afwezig” (ex-Thuishulp) dient ingegeven te worden.
 • Verloren uren factureren.

i-mens heeft een crisisnummer Corona voor de medewerkers: 09 292 85 12 of neem contact op met je leidinggevenden.