Veelgestelde vragen

 • De overheid vraagt om niet-noodzakelijke zorg en ondersteuning uit te stellen. Bekijk dus met je zorgvrager wat nodig is en wat eventueel kan wachten. Sommige zorg is natuurlijk niet uit te stellen. Behoud dan 1.5 meter afstand, tenzij dat niet gaat, bijvoorbeeld als je je zorgvrager helpt bij het wassen of aankleden.
 • Ga niet met het hele gezin naar je zorgvrager: beperk het aantal mensen tot het strikte minimum en neem zeker geen kinderen mee.
 • Schakel de hulp in van professionele zorgversterkers, maar weet ook dat zij zich moeten beperken tot de essentiële zorg.

i-mens helpt je graag verder. Bekijk ons dienstenaanbod of bel ons op 078 15 25 35.

 • Was regelmatig en grondig je handen met water en vloeibare zeep. Droog je handen af met een aparte handdoek of keukenpapier. Of ontsmet je handen met ontsmettingsalcohol. Dit doe je altijd in de volgende gevallen:
  • Voor en na je bezoek aan je zorgvrager
  • Als je contact hebt gehad met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (nadien ook ontsmettingsalcohol gebruiken).
  • Nadat jij of je zorgvrager geniest of gehoest hebben.
 • Bedek je neus en mond met een papieren zakdoek als je moet niezen, snuiten of hoesten. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek voorhanden? Hoest of nies in je elleboog. Vraag hetzelfde te doen aan je zorgvrager.
 • Raak je ogen, neus of mond zo weinig mogelijk aan.

Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn) wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19 (de officiële naam voor “corona”).

Let op: wie tot een risicogroep behoort, heeft een groter risico om een ernstig ziekteverloop te hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Contacteer de huisarts daarom telefonisch zodra je vermoedt dat je zorgvrager of jij besmet zijn. Hij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

Het uitgangspunt is dat verzorging thuis gegarandeerd moet blijven, ook als je zorgvrager (misschien) besmet is. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

 • Als je huisarts vermoedt dat het om een COVID-19 besmetting gaat, leg dan het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht, voor de arts en andere zorgverleners. Je kan het isolatiedocument hier downloaden.
 • Verwittig andere zorgverleners en mantelzorgers over de mogelijke besmetting.
 • Mensen met (een vermoeden van) COVID-19 mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Heb je zelf gezondheidsproblemen of een chronische aandoening? Vraag hulp aan andere mantelzorgers of vraag professionele hulp via i-mens.
 • In deze omstandigheden is het heel duidelijk: voorzie de noodzakelijke zorg en ondersteuning, maar vermijd zo veel mogelijk contact of hou je aan 1.5 meter afstand. Lukt dat niet, dan vraag je aan de persoon om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal. Neem geen kinderen mee. Was zo veel mogelijk grondig je handen.
 • Wie misschien besmet is met COVID-19 verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en verlaat zijn of haar woning niet.
 • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C.
 • Overleg met de huisarts of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
 • Je mag blijven de boodschappen doen voor je zorgvrager. Maar je plaatst best de boodschappen bij de voordeur. Houd afstand van elkaar.
 • Bestek en borden was je best op een hoge temperatuur (60°C). Net zoals bedlinnen.
 • De kamer of woning van je zorgvrager verlucht je best enkele keren per dag. Als je zorgvrager (misschien) besmet is, reinig en ontsmet je die ook dagelijks, bijvoorbeeld met een chlooroplossing (javel).
 • Gooi afval dat in aanraking is geweest met een besmet persoon in een aparte afgesloten afvalzak.
 • Was je handen grondig en regelmatig.

Er is verwarring over de richtlijnen van de overheid aan de woonzorgcentra. En meer specifiek over de richtlijn dat enkel geregistreerde mantelzorgers het woonzorgcentrum mogen bezoeken. Daarom geven we je hier de officiële communicatie van de overheid aan de woonzorgcentra mee:

 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod.
 • Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk voor:
  • interne en externe medewerkers, bv. medische en paramedische hulpverleners, pedicure, kapper en stagiairs;
  • vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren in het woonzorgcentrum bij meerdere bewoners.

De overheid vraagt aan de woonzorgcentra om een overzicht te maken van de vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken opnemen voor verschillende bewoners.

De woonzorgcentra beslissen dus zelf hoeveel en welke mensen er opgenomen staan in het overzicht. En dat zijn dan de geregistreerde mantelzorgers en geregistreerde vrijwilligers.

Contacteer het woonzorgcentrum als je taken wil opnemen voor verschillende bewoners. Het zou kunnen dat ze niet onmiddellijk ingaan op je aanbod, maar misschien in een latere fase wel.

Tip aan wie niet langer het woonzorgcentrum mag bezoeken en ongerust is:

Voor veel mantelzorgers is deze boodschap en het bezoekersverbod een bittere pil. Maak jij je zorgen over het fysieke, mentale of emotionele welzijn van je zorgvrager? Ga het gesprek aan met het woonzorgcentrum waar je zorgvrager verblijft. Vraag na of er iemand anders de taken opneemt die jij normaal verzorgt. Houd contact met de persoon voor wie je zorgt (als dit mogelijk is). En vraag het woonzorgcentrum om je op de hoogte te houden van de situatie van je zorgvrager.

Het dragen van beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen,…) wordt gezien de schaarste bij de professionele hulpverleners niet vooropgesteld. Het is van zeer groot belang dat de beschermingsmiddelen maximaal ter beschikking zijn voor de hulpverleners.

U kan wel de (mogelijk) besmette persoon vragen om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal, doek (bv. keukenhanddoek) of een stoffen mondkapje tijdens de verzorging of wanneer u op bezoek bent. Die moeten dagelijks worden gewassen op minstens 60°C. Er wordt best een doek in de voormiddag en een nieuwe in de namiddag gebruikt.