Veelgestelde vragen

Alle afspraken worden zoveel mogelijk vervangen door videoconsult, tenzij het een dringend bezoek betreft.

Voor prenatale zorgen aan huis:

Zwangere vrouwen behoren tot een risicogroep voor COVID-19.

We bekijken samen met jou of we de prenatale bezoeken of medische consultaties (bijvoorbeeld een prenataal bezoek afwisselend met de bezoeken bij de gynaecoloog) via huisbezoek of een online gesprek laten verlopen. Dit om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Voor postnatale zorgen aan huis:

Onze vroedvrouwen blijven zich inzetten voor pasbevallen mama’s en baby’s, ook in deze coronacrisis.

We laten de huisbezoeken zoveel mogelijk doorgaan. Maar je kan er ook voor kiezen om online gesprekken en huisbezoeken te combineren.

De medisch noodzakelijke huisbezoeken plannen we sowieso in:

 • De dag na thuiskomst uit het ziekenhuis.
 • Tot en met de 5e dag na de geboorte.
 • Waar medische handelingen noodzakelijk zijn.

Verwittig je vroedvrouw vooraf als je verkouden bent, en/of als er iemand in je gezin ziek is, wanneer je in contact bent gekomen met iemand die ziek is.

Bij twijfel of vragen, bel altijd je vroedvrouw. Wij zijn 7/7 bereikbaar.

Zwangerschapsworkshops gaan momenteel enkel online door. Een overzicht van workshops vind je op onze website: www.i-mens.be/zwangerschapsworkshops.

Word je kindje verwacht tussen nu en de komende 6 weken, dan kan je tevens steeds terecht bij je vroedvrouw via mail en telefoon.

Aanvragen voor dringende kraamzorg kunnen zowel telefonisch als via huisbezoek behandeld worden. De vroedvrouw of kraamzorgverantwoordelijke zal contact met je opnemen om verdere afspraken te maken.

 • Was altijd grondig je handen met water en zeep voor en na het huisbezoek van je vroedvrouw
 • Beperk het aantal personen in de kamer tijdens het huisbezoek
 • Verwittig je vroedvrouw voor het huisbezoek indien je verkouden bent of in contact bent geweest met iemand die ziek is.
 • Draag een mondmasker tijdens het (borst)voeden indien je symptomen vertoont en leg je baby in een aparte kamer te slapen.
 • Was je handen voor het (borst)voeden van je baby
 • Indien je borstvoeding geeft en symptomen vertoont, kan je de borstvoeding verderzetten. Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Dankzij specifieke antistoffen die aanwezig zijn in moedermelk, biedt het net extra bescherming voor je baby. Stop dus zeker niet met de borstvoeding.
 • Indien een ziekenhuisopname nodig is wanneer je borstvoeding geeft, hou je baby dan bij je en blijf voeden. Kolf af wanneer het niet lukt om te voeden.
 • Extra handhygiëne en het hygiënisch reinigen van het kolftoestel en flesjes zijn van groot belang.
 • Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Ben je zwanger? Neem dan de laagst mogelijke dosis, zo kort en zo weinig als mogelijk.
 • Zet NOOIT een mondmasker op bij een baby.