Veelgestelde vragen

Neen, onze kinderopvang (onthaalouders en kinderdagverblijven) blijven open, prioritair voor de doelgroep van kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is:

  • Voor kinderen van wie de ouder(s) werken in een cruciale sector (zorgsector, veiligheidsdiensten en voedingssector). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen dat iedereen naar de winkel kan, enz.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is.

Een aantal kinderopvanglocaties van i-mens zullen hun opvang wel tijdelijk onderbreken tot (voorlopig) 5 april 2020. De kinderen en ouders van deze opvanglocaties krijgen een alternatieve opvangmogelijkheid aangeboden. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven garanderen aan ouders met essentiële beroepen. Ouders met niet-essentiële beroepen kunnen hun opvangvraag stellen, en zullen geholpen worden indien de personeelsbezetting van de desbetreffende kinderopvanglocatie dit toelaat.

Voor wat betreft de kinderdagverblijven, zal er - verspreid over heel Vlaanderen - een aanbod voorzien blijven. We streven er naar om een vast gezicht voor kinderen te voorzien.

We hanteren de volgende regels:

  1. We geven voorrang aan kinderen van ouders in volgende beroepen: zorg, veiligheidsdiensten, voeding en distributie.
  2. Wanneer er geen kinderen zijn of alle medewerkers ziek zijn, zullen we de opvang sluiten.
  3. Wanneer er weinig kinderen zijn, proberen we met de ouders te zoeken naar oplossingen. Indien geen oplossingen kunnen worden gevonden, dan zullen we met lokale overheden en/collega’s (Partena) bekijken hoe we ons samen kunnen organiseren.
  4. Onze medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en blijven steeds de basishygiënemaatregelen toepassen.

i-mens volgt de richtlijnen vanuit de overheid. Wens je als onthaalouder uit voorzorg toch de opvang te sluiten? Dit is een individuele keuze. Licht je verantwoordelijke hierover in. Gebruik in je communicatie naar ouders dezelfde info die wij als dienst gebruiken.

Neen, de overheid heeft ondertussen beslist dat ouders niet moeten betalen voor de periode van 14 maart tot en met 5 april voor de dagen dat het kind afwezig was in de opvang.

Ouders moeten geen respijtdagen inzetten voor dagen tussen 14 maart en 5 april waarop zij hun kind niet naar de opvang brengen. Voor deze dagen moeten ze dan ook niet betalen.

Er zijn op dit ogenblik onvoldoende argumenten om te beweren dat de jongste kinderen een bijzondere risicogroep voor Corona vormen. Bovendien zijn de pasgeborenen niet de doelgroep van de kinderopvang. De kinderen kunnen dus blijven komen zoals ingepland. Besteed extra aandacht aan deze kinderen en ga in overleg met de ouders.

Neen, zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen. Ouders moeten in dat geval zelf een oplossing zoeken.

Ouders hebben normaal recht om de opvangruimtes te betreden, maar in deze crisistijd mag je vragen om hun kind aan je opvang over te dragen en op te halen aan de deur. Om de kans op besmetting te voorkomen wordt dus aan de ouders gevraagd om de leefgroep niet te betreden en handgel te gebruiken.

We beperken ons tot het verzekeren van kinderopvang.

Personen die niet noodzakelijk in de opvang moeten aanwezig zijn, worden niet toegelaten.

  • Vrijwilligers komen voorlopig niet meer.
  • Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten schorten we op. We vermijden maximaal contacten met externe bezoekers. Buiten spelen en wandelen vormen geen probleem.
  • Leveranciers komen niet tot in de leefgroep.

Social distancing – het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5m tussen personen – is niet haalbaar en ook niet nodig met de kinderen in de opvang.

Zolang uw kind zelf geen symptomen vertoont van het COVID-19 virus, kan het naar de opvang komen.

Wij raden dit af. Oudere mensen vanaf 65 jaar of mensen met een verzwakte gezondheid behoren tot de risicogroep behoren. Ze kunnen minder weerstand bieden tegen de symptomen van het virus.

Wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met uw huisarts.

Kinderen mogen extra dagen komen als de bezetting het toelaat.

Scholen blijven geopend voor kinderen wiens ouders opvang nodig hebben. Wij moedigen aan hiervan gebruik te maken.