Veelgestelde vragen

Onze crèches blijven open. Ook onze onthaalouders blijven de kinderen opvangen. Alle maatregelen zoals die waren opgelegd naar hygiëne, afzetten en ophalen van de kinderen, gebruik van speelgoed en dergelijke blijven behouden. We volgen ook hier op de voet wat er gebeurt of moet gebeuren.

i-mens volgt de richtlijnen vanuit de overheid.

Neen, de Vlaamse Regering heeft beslist dat ouders vanaf 1 november niet moeten betalen voor de dagen dat hun kind afwezig is in de opvang.

Ouders moeten dus geen respijtdagen inzetten voor dagen waarop zij hun kind niet naar de opvang brengen. Voor deze dagen moeten ze dan ook niet betalen.

Neen, zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen. Ouders moeten in dat geval zelf een oplossing zoeken. We verwijzen hierbij naar het overzicht van Kind en Gezin over wanneer een kind naar de opvang kan komen of beter thuis blijft.

Je kind kan niet naar de opvang komen als

 • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven.
 • het kind één of meerdere van de symptomen heeft uit de lijst 'Niet toegelaten in de opvang' (zie hieronder)

Toegelaten in de kinderopvang:

 • snotneusje
 • lichte hoest
 • lichte verkoudheid: neusloop en hoestje zonder koorts
 • gekende chronische hoest (bij hyperactieve luchtwegen)
 • chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige stoelgang
 • gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux

Niet toegelaten in de kinderopvang:

 • (rectaal gemeten) koorts (>38°C)
 • plots optredende hoest en/of ademhalingsproblemen
 • plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
 • braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
 • plotse huiduitslag of blaasjes

Je kind kan opnieuw naar de opvang komen als het geen symptomen uit het lijstje 'Niet toegelaten in de kinderopvang' meer heeft en als het minstens 24 uur geen koorts (>38°C) maakt.

Scholen blijven geopend voor kinderen wiens ouders opvang nodig hebben. Wij moedigen aan hiervan gebruik te maken.

Ouders mogen op dit moment de opvang niet betreden, omwille van code rood de geldt voor de kinderopvang.

We beperken ons tot het verzekeren van kinderopvang.

Personen die niet noodzakelijk in de opvang moeten aanwezig zijn, worden niet toegelaten.

 • Vrijwilligers komen voorlopig niet meer.
 • Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten schorten we op. We vermijden maximaal contacten met externe bezoekers. Buiten spelen en wandelen vormen geen probleem.
 • Leveranciers komen niet tot in de leefgroep.

Wij raden dit af. Oudere mensen vanaf 65 jaar of mensen met een verzwakte gezondheid behoren tot de risicogroep behoren. Ze kunnen minder weerstand bieden tegen de symptomen van het virus.

Social distancing – het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5m tussen personen – is niet haalbaar en ook niet nodig met de kinderen in de opvang.

Er zijn op dit ogenblik onvoldoende argumenten om te beweren dat de jongste kinderen een bijzondere risicogroep voor Corona vormen. Bovendien zijn de pasgeborenen niet de doelgroep van de kinderopvang. De kinderen kunnen dus blijven komen zoals ingepland. Besteed extra aandacht aan deze kinderen en ga in overleg met de ouders.

Zolang uw kind zelf geen symptomen vertoont van het COVID-19 virus, kan het naar de opvang komen.

Wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met uw huisarts.

Kinderen mogen extra dagen komen als de bezetting het toelaat.