Veelgestelde vragen

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt dagelijks een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier. We proberen ook zoveel als mogelijk de vaste verzorgende(n) in te zetten.

Het prestatieblad moet niet langer ondertekend worden. De maandelijkse factuur geldt als bewijs van de geleverde prestaties.

Huisbezoeken door de sectorverantwoordelijken voor de opmaak of herziening van een dossier gebeuren (tot op vandaag) wel terug.

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. Sinds 30 oktober is zowel voor de thuisverpleging als voor de gezinszorg de cohortzorg weer van kracht. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. Daarvoor werken we zoals tijdens de 1ste golf samen met onze collega’s uit de sector. De procedures blijven grotendeels dezelfde als in de 1ste golf.

COVID-19-positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, worden aangemeld via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

De nummers zijn:


West-Vlaanderen - 0800 11 831
Oost-Vlaanderen - 0800 11 832
Antwerpen - 0800 11 833
Limburg - 0800 11 834
Vlaams-Brabant - 0800 11 835

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Verzorgenden mogen opnieuw hun klanten vervoeren naar de winkel, kapper … Echter, ter bescherming van jou en je eventuele gezinsleden doet hij/zij dit in het mate van het mogelijke alleen. Blootstelling in winkels is immers zoveel mogelijk te vermijden. Gezien sommige winkels cash mijden laten we het gebruik van bankkaarten van klanten toe mits er minstens een akkoord is van jou als klant/mantelzorger per mail als het klassieke document dat we daarvoor normaliter gebruiken niet kan aangeleverd worden.

De verplaatsingen gebeuren steeds volgens de nodige beschermingsmaatregelen: dragen van een mondmasker, plaats in de auto is bepaald (schuin rechts achteraan), toepassen van de handhygiëne.

We versoepelen tijdelijk onze maatregel om minstens 2 werkdagen op voorhand de hulp te annuleren. Het is dus mogelijk om kosteloos te annuleren in geval je plots ziek wordt of symptomen vertoont. Wanneer je niet annuleert maar de verzorgende voor de deur laat staan, zal de hulp wel aangerekend worden. We kunnen immers geen passende oplossing meer zoeken voor de verzorgende. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

We zullen binnen de mate van het mogelijke het nodige doen maar de kans dat dit niet dezelfde verzorgende is, is bestaande.

Zolang we voldoende personeel beschikbaar hebben, kunnen verzorgenden de normaal voorziene taken bij hun klanten opnemen. Indien er een gebrek aan personeel zou optreden - wat zeker nog niet aan de orde is- zal bekeken worden welke taken prioritair zijn en deze krijgen voorrang. Koken zal één van deze prioriteiten zijn. Je hoeft dus niet direct een alternatieve oplossing te zoeken.