Veelgestelde vragen

Samenwerking. Dat is het kernwoord in deze coronacrisis. De sector van de eerstelijnszorg slaat de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen dat enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen langskomt. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De realisatie van de cohortzorg werd actief onderhandeld door Wit Gele Kruis Vlaanderen, Mederi, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezind, Familiehulp en i-mens.

Alle informatie over de zorglijnen is terug te vinden op de site van de Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt dagelijks een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier. We proberen ook zoveel als mogelijk de vaste verzorgende(n) in te zetten.

Om te vermijden dat een klant die geen schrijfgerief in de buurt heeft, niet dit van de medewerker moet gebruiken, laten we toe dat de medewerker desnoods zelf het prestatieblad zal aftekenen.

Voorlopig zullen er door onze sectorverantwoordelijken ook geen huisbezoeken meer gebeuren voor de opmaak of herziening van een dossier, maar zal dit telefonisch gebeuren.

Dat mag. Ter bescherming van jou en je eventuele gezinsleden doet hij/zij dit enkel nog alleen. Blootstelling in winkels is immers zoveel mogelijk te vermijden. Gezien sommige winkels cash mijden laten we het gebruik van bankkaarten van klanten toe mits er minstens een akkoord is van jou als klant/mantelzorger per mail als het klassieke document dat we daarvoor normaliter gebruiken niet kan aangeleverd worden.

We versoepelen tijdelijk onze maatregel om minstens 2 werkdagen op voorhand de hulp te annuleren. Het is dus mogelijk om kosteloos te annuleren in geval je plots ziek wordt of symptomen vertoont. Wanneer je niet annuleert maar de verzorgende voor de deur laat staan, zal de hulp wel aangerekend worden. We kunnen immers geen passende oplossing meer zoeken voor de verzorgende. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

We zullen binnen de mate van het mogelijke het nodige doen maar de kans dat dit niet dezelfde verzorgende is, is bestaande.

Zolang we voldoende personeel beschikbaar hebben, kunnen verzorgenden de normaal voorziene taken bij hun klanten opnemen. Indien er een gebrek aan personeel zou optreden - wat zeker nog niet aan de orde is- zal bekeken worden welke taken prioritair zijn en deze krijgen voorrang. Koken zal één van deze prioriteiten zijn. Je hoeft dus niet direct een alternatieve oplossing te zoeken.