Veelgestelde vragen

Door een goede hygiëne in acht te nemen, kunnen we de verspreiding van dit virus voorkomen of vertragen.

 1. Vermijd lichamelijk contact: geef geen hand of kus niet.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met zeep.
 3. Als je moet hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoek die je vervolgens weggooit in een afgesloten vuilnisbak.
 4. Moet je hoesten of niezen en heb je geen zakdoek bij de hand, nies dan in de elleboog.
 5. Verlucht je woning grondig.
 6. Respecteer steeds de 1,5 meter afstand bij ontvangst van een zorgverlener, poetshulp of bezoek.
 7. Draag een mondmasker wanneer je je in dezelfde ruimte als de zorgverlener of poetshulp bent.

Alle informatie van de overheid over de aanpak van het coronavirus en wat je zelf kunt doen is te vinden op www.info-coronavirus.be.

 • Was regelmatig en grondig je handen met water en vloeibare zeep. Droog je handen af met een keukenpapier die je daarna weggooit. Of ontsmet je handen met ontsmettingsalcohol. Dit doe je altijd in de volgende gevallen:
  • Voor en na het bezoek van de zorgverlener bij de klant
  • Als je contact hebt gehad met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (nadien ook ontsmettingsalcohol gebruiken)
  • Nadat jij of een persoon in je nabije omgeving geniest of gehoest hebben
 • Hou voldoende afstand en respecteer de 1,5m afstandsregel
 • Draag steeds jouw mondmasker in de volgende gevallen:
  • Bij de hulp- en dienstverlening wanneer er direct fysiek contact tussen klant/patiënt en zorgverlener of wanneer die zich in dezelfde ruimte bevinden
  • Als de afstand van anderhalve meter niet haalbaar is, vraag aan de persoon in jouw buurt hetzelfde te doen
  • Draag bij voorkeur een chirurgisch mondmasker i.p.v. een stoffen mondmasker
 • Bedek je neus en mond met een papieren zakdoek als je moet niezen, snuiten of hoesten. Gooi de zakdoek daarna meteen in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek voorhanden? Hoest of nies in je elleboog.
 • Raak je ogen, neus of mond zo weinig mogelijk aan.