Nu ook zorggesprekken via beeldbellen

Sinds april 2020 bieden we gratis tablets aan waarmee senioren in contact kunnen blijven met hun familie en vrienden. Gezien het grote succes, willen we een stap verdergaan en ook gezinszorg op afstand aanbieden via beeldbellen. Dat doen we in samenwerking met de zorgcentrale Z-Plus, Familiehulp en AG Phil at Home.

Wat heeft beeldbellen 2.0 te bieden?

Beeldbellen 2.0 is een voorbeeld van dienstverlening binnen een hybride model. We combineren daarbij fysieke zorg ter plaatse met (preventieve) zorg op afstand. De klant kan beeldbellen met familie en vrienden én krijgt 1 tot 4 keer per week een online zorggesprek met een verzorgende.

Met beeldbellen 2.0 hebben we 4 doelen voor ogen:

  • Preventie
  • Langer thuis kunnen wonen
  • Digitale geletterdheid bevorderen
  • Eenzaamheid verminderen

Wekelijks ontvangt de klant ook een preventieve tip. We spelen hierbij in op verschillende thema’s zoals valpreventie, gezond eten, goede nachtrust …

De preventieve beweegoefeningen heb ik samen met Lea online gedaan. Dat vond ze erg leuk.

Verzorgende Marie-Delphine

Iedere klant die deelneemt krijgt een vereenvoudigde tablet, een heldere uitleg en opleiding aan huis. Daarnaast is er een helpdesk zodat de klant steeds hulp kan inroepen. Hierdoor kunnen ook digitaal ongeletterde klanten deelnemen.

Zorggesprekken met verzorgenden

De zorggesprekken gebeuren door verzorgenden uit de praktijk. Naast hun reguliere werk bij klanten thuis, beeldbellen ze een paar uur per week.

Een 1ste gesprek is altijd extra spannend. Zal het hen lukken om op te nemen? Tot je dan plots een enthousiaste stem hoort en het gesprek echt kan beginnen. Dat geeft energie.

Verzorgende Kelly

Positieve resultaten

Ondertussen zijn de eerste 150 gesprekken achter de rug. We zijn positief over de 1ste resultaten. De technologie lijkt nauwelijks een barrière te vormen. Klant Irene is alvast blij met de gesprekken: “Ik kan m’n hart eens luchten, dat doet goed.”

Naast een betere dienstverlening, biedt beeldbellen ook voordelen voor i-mens als organisatie. Beeldbellen kan alternatieve jobs opleveren. Wanneer het fysieke werk voor een verzorgende te zwaar wordt, kan beeldbellen wat fysieke rust bieden.

Beeldbellen vormt de ideale afwisseling met de fysiek zwaardere zorg aan huis. Zo kan mijn rug ook even rusten.

Verzorgende Ruth

Een sterk dossier

Het project loopt nog tot eind oktober 2021. Momenteel genieten we experimenteerruimte dankzij tijdelijke (corona)flexibele financiering voor gezinszorg op afstand.

We willen met de betrokken partners, die goed zijn voor 56% van de gezinszorg, alvast een sterk dossier opbouwen zodat we de meerwaarde van begeleiding op afstand kunnen aantonen om blijvende financiering voor gezinszorg op afstand te bekomen.

Aanvullende diensten

Ook interessant