i-mens gaat voluit voor zorgzame buurten

Door Joris Wauters

Warme en nabije zorg, dat is waar we voor gaan en staan. Daarom hebben we ook geen seconde getwijfeld om ons volop te engageren voor het project Zorgzame Buurten.

Sinds 1 maart 2022 worden in Vlaanderen en Brussel 133 'Zorgzame Buurten' uitgewerkt. i-mens coördineert twee projecten: 'Buurtbouwstenen' in Aalst en het project 'Connection Karreveld' in Molenbeek. Daarnaast werken we als partner mee aan 13 andere Zorgzame Buurten in Vlaanderen.

Een zorgzame buurt: wat is dat?

Zorgzame Buurten zijn projecten en wijken waarin formele (vb. thuisverpleging) en informele hulp (vb. van je buur of een lokale organisatie) op een slimme manier gecombineerd worden, zodat iedereen in de buurt de hulp of zorg krijgt die hij/zij/hun nodig heeft. Hoe klein of groot je zorgnood is en ongeacht je leeftijd: in een Zorgzame Buurt is iedereen er voor iedereen. Door een sterk burennetwerk, ondersteuning voor mantelzorgers, toegankelijke diensten en voorzieningen met elkaar te verbinden, ontstaat er hulp op maat van iedere zorgnood. Zodat alle inwoners van de buurt zo lang mogelijk comfortabel thuis of in de buurt kunnen blijven wonen.

Buurtbouwstenen en Connection Karreveld

i-mens coördineert 2 projecten: 'Buurtbouwstenen' (stationswijk en Linkeroever) in Aalst en 'Connection Karreveld' (Karreveldwijk) in Molenbeek. In Aalst fungeert de nieuwe i-mens site als fysiek ankerpunt in de buurt. We maken daar een heus i-mens buurtzorghuis.

Naast Buurtbouwstenen en Connection Karreveld, werkt i-mens mee aan 13 andere Zorgzame Buurten. Zorgzame Buurten is een initiatief van de Vlaamse Overheid.

info zorgzame buurten