i-mens gaat voluit voor zorgzame buurten

Door Saar Bentein

Warme en nabije zorg, daar gaan en staan we voor. Daarom hebben we ook geen seconde getwijfeld om ons volop te engageren voor het project zorgzame buurten.

Een zorgzame buurt?

In een zorgzame buurt kunnen personen, ongeacht hun leeftijd of hulp- en zorgvraag, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt blijven wonen. Door formele (vb. thuisverpleging) en informele hulp (vb. door je buur of een lokale organisatie) op een slimme manier met elkaar te combineren, ontvangt iedereen de juiste hulp op het juiste moment.

Bovenstaand kaartje geeft je een overzicht waar we allemaal een project hebben ingediend. Op twee locaties (Aalst en Molenbeek) dienen we zelf een project in. Aan andere projecten nemen we deel samen met partners.

Buurtbouwstenen

Voor het project in Aalst en Molenbeek ontwikkelden we het concept Buurtbouwstenen. Met Buurtbouwstenen creëren we ontmoetingskansen en verbinden we organisaties die hun dienstverlening en ervaringen aan elkaar koppelen op maat van de buurt. Zo werken we samen met Steunpunt Mantelzorg, Hoplr / BCQ, BuurtPensioen, de lokale ziekenfondsen en tal van andere partners. Met Buurtbouwstenen verlagen we de drempel om hulp te vragen. Iedereen heeft wel eens hulp nodig, maar kan ook anderen helpen. Hulp in een zorgzame buurt is wederkerig, participatief en inclusief. In Aalst fungeert de nieuwe i-mens site als fysiek ankerpunt in de buurt. We maken er een heus i-mens buurtzorghuis.

Start projecten

Eind februari weten we welke projecten goedgekeurd worden. Indien de projecten succesvol zijn, zijn we van plan om dit verder uit te rollen in Vlaanderen en Brussel.

info zorgzame buurten